Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Hållbarhet och ledarskap

Att arbeta med hållbarhetsfrågor i din verksamhet är inget annat än normal affärs- eller verksamhetsutveckling. Det handlar om att din verksamhet ska drivas på ett ansvarsfullt sätt. Som chef har du ett huvudansvar för det.

Hållbarhetsarbete kan innebära ökade utvecklingsmöjligheter och bidra till affärsutveckling.

7 goda råd till dig som vill leda hållbart

 1. Se det stora sammanhanget
  – Hållbarhet är komplext

 2. Involvera ledningen
  – Hållbarhet är en strategisk fråga

 3. Öka kunskapen och tänk i system
  – Hållbarhet görs effektivast tillsammans med andra 

 4. Analysera påverkan
  – Hållbarhet måste utgå från kärnverksamheten

 5. Formulera mål
  – Hållbarhet kräver tydliga mål

 6. Följ upp och utvärdera
  – Hållbarhet innebär förändring

 7. Bygg långsiktiga relationer
  – Hållbarhet kräver kommunikation

 

Boktips: Chefsarbetets etik
Boktips: Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor för chefer. Hållbarhetsarbete har en etisk dimension och denna bok är väl investerad tid för alla chefer som vill få en djupare självförståelse och granska etiken i det dagliga arbete. Boken ger många tänkvärda perspektiv på chefsrollens etiska dimension. 

 

 

 

Boktips: CSR- en guide till företagets ansvar
Boktips: CSR – en guide till företagets ansvar

Författare: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell
Förlag: Sanoma Utbildning

Mycket läsvärd bok som tydligt och pedagogiskt guidar läsaren till att påbörja eller genomföra hållbarhetsarbete i en verksamhet. Fylld av goda exempel och en väl avvägd blandning av forskning och praktikfall. Boken guidar tydligt genom hållbarhetsarbetets samtliga områden.

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-02-10

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem