Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Analysera påverkan

Hållbarhet måste utgå från kärnverksamheten. För att hållbarhetsarbetet ska fungera effektivt, få genomslag och skapa värden måste det knytas till din kärnverksamhet och integreras i hela organisationen. Vilka är hållbarhetsutmaningarna för just din organisation och din enhet?

Analysera var den stora påverkan av din organisations verksamhet ligger. Vilka är era stora strategiska frågor? Koppla hållbarhetsarbetet till er största påverkan, men glöm inte bort att symboliska handlingar kan stärka motivationen och synligheten i organisationen.

Beroende på om du är chef i ett stort eller litet företag, ett företag som säljer produkter eller tjänster ser verksamhetens ansvarsfrågor olika ut. Alla frågor är inte relevanta för alla verksamheter. Relevanta hållbarhetsområden kan vara:

 • Verksamhetsstyrning
 • De mänskliga rättigheterna
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö
 • Goda verksamhetsmetoder
 • Konsumentfrågor
 • Samhällsengagemang och utveckling

Hur du kan arbeta med dessa? Genom att alltid följa dessa ansvarsprinciper:

 • Ansvarighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenternas intressen
 • Respekt för rättstatens principer
 • Respekt för internationella uppförandenormer
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

(Källa: ISO 26000)

Vad betyder det för ditt ledarskap?

 • Värdera vilka frågor eller områden som är viktiga för din organisation.
 • Vilka är era stora resurs- eller energiintensiva flöden?
 • Vad eller vem än ni beroende av? Kan vara både resurser och kompetens.
 • Vad behöver ni underhålla och vad behöver ni utveckla eller avveckla?
 • Är det någonting som riskerar att ta slut eller inte fungera optimalt inom de närmaste åren? Använd gärna bilden om ansvarsfaktorer för inspiration.

Boktips: Hållbart ansvarstagande
Boktips: Hållbart ansvarstagande – en guide till ISO 26000

Författare: Daniel Steinholtz
Förlag: SIS Förlag

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-02-10

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem