Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 275 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – hållbarhet

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Ledarna vill stötta dig – därför svarar våra experter varje månad på olika frågor.

Här svarar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna, på några frågor om hållbarhet:

Fråga: Jag är gruppchef på ett mellanstort tillverkningsföretag och reagerar allt oftare på bristen på hållbarhetstänk. Jag känner mig engagerad i frågorna och tror att andra skulle motiveras av ett hållbarhetsfokus. Inte minst skulle det vara en konkurrensfaktor. Hur får jag med mig andra i företaget – och var ska jag börja?

Svar: Du har helt rätt i att det finns en hel rad fördelar med hållbarhetsarbete. Prata med dina chefskolleger, dina medarbetare och inte minst din chef. Fråga dem vad de tycker. Vilka behov och möjligheter ser de? Vilken kunskap har de? Det är avgörande att koppla hållbarhetsfrågorna till verksamhetsnyttan. Då kan ni göra verklig skillnad. Be att få kompetensutveckling, gärna för hela företaget.

Hur står det till med arbetsmiljön och arbetsvillkoren hos er? Har ni koll på underleverantörerna
långt bak i leverantörskedjan? Driver ni aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete? Gör en enkel nulägesanalys tillsammans med några kolleger och medarbetare. Utgå från er största påverkan.

Vad kommer in i företaget i form av resurser och råvaror, och vad kommer ut i form av produkter och tjänster? Vad blir kvar i form av avfall och hur ser den egna organisationens strukturer och processer ut? Nulägesanalysen hjälper dig att hitta möjligheter och identifiera risker.

När du är lite mer insatt, se till att frågan kommer upp i högsta ledningen. Föreslå lösningar och aktiviteter som bidrar till affärsnyttan. 


Fråga:
En av mina chefskolleger i ledningsgruppen är marknadschef och tar emot en del presenter och resor. Hon säger att det är en av fördelarna med jobbet och att det är kutym i branschen. Jag känner mig inte bekväm med vårt agerande, inte minst för att hållbarhetsfrågor och CSR-begreppet blir alltmer aktuellt. Vad ska jag göra?

Svar: Det enklaste och bästa är att införa nolltolerans mot gåvor i organisationen, såvida gåvorna inte är av ringa karaktär och inte tas emot regelbundet. Avgörande är att gåvorna inte förekommer i ett sammanhang där de kan utgöra otillbörlig påverkan. Det räcker med misstankar
om detta.

Ta upp frågan till diskussion i ledningsgruppen. Se till att ni inför en klar policy och pratar om det. Din kollega kan i värsta fall åtalas och det skadar hela verksamheten.

 

Svaren har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 4 april 2014.

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem