Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Följ upp och utvärdera

Hållbarhet innebär förändring. Hållbarhetsarbete innebär ofta att man måste börja göra saker på annorlunda sätt. Det innebär förändring. Hållbarhetsfrågorna är komplexa och ofta råder oenighet om hur de ska lösas.

Nya rön, regler och riktlinjer tillkommer ständigt vilket kan ställa tidigare lösningar och processer på ända. Detta ställer särskilda krav på chefens förmåga att leda i komplexa och osäkra situationer; förmåga att hantera förändring, att finna kreativa och innovativa lösningar på problem, att lära av misstag och att göra avvägningar mellan kortsiktig och långsiktig hänsyn.

Det kräver även förståelse för att lokala beslut kan få globala konsekvenser och de etiska betänkligheter detta medför.

Genom att motivera, förklara och lyssna på dina medarbetare så kan de lättare ta till sig varför förändringen är viktig och vad den innebär.

Med de tydliga målen för ert hållbarhetsarbete kan ni lätt följa upp och utvärdera målen. Det skapar utrymme för lärande och möjlighet till förändring.

Vad innebär det för ditt ledarskap?

  • Våga börja arbeta med hållbarhet fast du inte är expert, det är få som är det.
  • Hållbar utveckling är en förändringsprocess som aldrig tar slut. Du kommer alltid behöva förändra och förbättra.
  • Samarbeta med andra personer i och utanför organisationen.
  • Lyssna på era viktigaste intressenter, vad kan du lära av deras återkoppling och förväntningar?

 

Boktips: Hållbart ansvarstagande
Boktips: Hållbart ansvarstagande – en guide till ISO 26000

Författare: Daniel Steinholtz
Förlag: SIS Förlag

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-02-11

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem