Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Bygg långsiktiga relationer

Hållbarhet kräver kommunikation. Kommunikation är en stor del av hållbarhetsarbetet och det finns en stor potential och nödvändighet med att kommunicera arbetet både internt och externt. Dels för att kunna genomföra de förändringar som hållbarhetsarbetet kräver, dels för att öka verksamhetens anseende.

En god kommunikation kring ert hållbarhetsarbete bidrar till att bygga långsiktiga relationer och kan bidra till affärsutveckling. Öppenhet och transparens är ledorden. 

Hur kommunicerar man hållbarhet – vad ska man tänka på?  

Hållbarhetsargument är för många kunder och medarbetare en hygienfaktor. Trots detta väljer många verksamheter att inte lyfta fram det man faktiskt gör. Gör det – men kommunicera nyktert. Överkommunicera inte ditt hållbarhetsarbete utan utgå från relevans, transparens och spårbarhet. Tala också om vad ni inte gör och varför. 

Mette Morsing, kommunikationsforskare vid Handelshögskolan i Köpenhamn menar att det handlar om att gå från att utveckla en informationsstrategi till en interaktionsstrategi. Organisationen behöver vara i dialog med sina intressenter så att man kan mötas och skapa förtroende.

Att kommunicera handlar lika ofta om att lyssna, att bjuda in till dialog och ärligt lyssna på svaren och vara beredd att leva upp till det du får höra. Att vara transparent och tydlig bygger långsiktiga relationer och bidrar till affärsutveckling.

Se upp för så kallad ”Greenwash” ("grönmålning" innebär att företag försöker skapa en bild av sig som mera miljövänliga genom bland annat marknadsföring) om du kommunicerar kring hållbarhetsfrågor. Tänk på vad som är tillåtet och trovärdigt i din kommunikation.

Vad innebär det för ditt ledarskap?

För att bygga långsiktiga relationer med dina viktigaste intressenter, kunder, brukare, leverantörer, samarbetspartners, kunder och övriga relevanta intressenter måste du föra dialog med dessa. Vet du vilka förväntningar de har på din verksamhet?

Träna dig, varje dag, på dialogen som samtalsform. Dialog bygger på att tala för att bli förstådd och lyssna för att förstå. Dialog är en samtalsform som bygger på ömsesidigt förtroende och ett öppet sinne. Dialogens styrka är att den öppnar upp för flera perspektiv och lösningar än diskussion som är relevant vid till exempel beslutsfattande. 

 


Boktips: Hyfsat hållbar

Författare: Jessica Cederberg Wodmar
Förlag: Roos Tegner

En lättläst och praktisk bok om hur företaget blir hållbart och hur du förmedlar det till andra. Många goda exempel och tips på vad du praktiskt kan göra.

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-02-10

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem