Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Involvera ledningen

Hållbarhet är en strategisk fråga. Kanske sitter du redan i ledningen? Utmärkt, om inte, involvera om möjligt ledningen. För att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt måste det vara en del av hela verksamheten och du måste samarbeta med andra, både inom och utanför organisationen.

Aktuell forskning visar att de företag som integrerar hållbarhetsarbetet i alla aspekter av verksamheten blir de mest framgångsrika. De flesta företag är ännu inte där. För att kunna göra det måste du som chef och dina medarbetare ha kunskap och insikt i hållbarhetsområdet.

 

 

Ökad kunskap leder till att hållbarhetsarbetet kan bli en grogrund för utveckling och innovation.

Några goda argument för hållbarhetsarbete:

 • Minskad negativ påverkan på miljö och människa
 • Ordning och reda
 • Kostnadsbesparingar
 • Konkurrensfördelar
 • Affärs- och produktutveckling
 • Nya kunder
 • Attrahera, motivera och behålla medarbetare
 • Riskhantering

Enkel checklista för att skapa en hållbarhetsstrategi:

 • Arbeta på att engagera högsta ledningen
 • Bestäm de viktigaste prioriteringarna
 • Involvera viktiga intressenter både i och utanför organisationen
 • Utveckla mål och mätetal för era prioriteringar
 • Koppla målen till verksamhetens nyckelområden
 • Integrera hållbarhet i eventuella ledningssystem
 • Utveckla metoder som mäter resultatet över tid

Vad betyder det för ditt ledarskap?

Öka din och dina medarbetares kunskap om hållbarhetsutmaningarna och hur de kopplar till din verksamhet. Några strategiska frågor för olika chefskategorier kan vara:

Marknadschefen

 • Svarar vi på kundernas förväntningar när det gäller ansvar för miljö och människor?
 • Har vi positionerat vårt erbjudande som ett hållbart alternativ?
 • Behöver vi utbilda våra kunder inom hållbarhet? 

Produktutvecklingschefen

 • Utvecklar vi hållbara produkter och tjänster?
 • Kan våra produkter ersättas av tjänster? 

Produktionschefen

 • Har vi en hållbar produktionsprocess?
 • Kan vi minimera resursutnyttjandet?
 • Kan vi skapa slutna kretslopp? 

Inköpschefen

 • Är våra leverantörer engagerade i vårt hållbarhetsarbete?
 • Behöver vi utbilda våra leverantörer i hållbarhet?
 • Vilka leverantörsrisker har vi och hur kan de minskas? 

Personalchefen

 • Är personalen engagerad och motiverad?
 • Har personalen rätt kunskaper om hållbarhet?
 • Har vi minskat våra medabetarrisker? 

Kommunikationschefen

 • Skapar hållbarhetsarbetet intresse och förtroende för vårt företag?
 • Är kommunikationen transparent och tydlig? 

Ekonomichefen

 • Har vi kriterier för hållbara investeringar?
 • Har vi en effektiv process för bedömningar av investeringar inom hållbarhet?

(Med inspiration av boken Hållbar vinst.)

Boktips: Hållbar vinst
Boktips: Hållbar vinst – en handbok för affärsdrivande hållbarhetsarbete

Författare: Gunilla Hadders, Bengt Olof Hansson, Karin Henriksson
Förlag: Tripleb publishing

Kortfattad men innehållsrik bok som ger dig konkreta exempel och relevanta frågor för de vanligaste chefsfunktionerna. Frågor som hjälper dig att omsätta hållbarhetsarbetet till strategier och konkreta åtgärder som bidrar till affärsnyttan.

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-09-16

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem