Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Se det stora sammanhanget

Hållbarhet är komplext. Sätt dig in i den vetenskapliga realiteten, så att det stora sammanhanget blir klarlagt.

Hållbarhet handlar i sin enklaste mening om att bruka utan att förbruka. För många innebär att arbeta med hållbarhet en utmaning att tänka på nya sätt, nämligen att allt hänger samman och att allt du gör i din verksamhet har en påverkan på människa, miljö och ekonomi.

Balansfaktorer

Hållbarhet baseras på vår planets systemvillkor. Organisationen Det Naturliga Steget har utarbetat de fyra systemvillkoren eller de fyra hållbarhetsprinciperna, se bilden ovan. Många organisationer runt om i världen arbetar framgångsrikt efter dessa principer.

Planetens gränser?

Vi håller på att förändra den globala miljön bortom vår egen historiska erfarenhet. Fortsätter vi undergräver vi möjligheten att skapa stabila samhällen. Man kan säga att vi har överskridit planetens gränser för ett hållbart nyttjande, vi brukar och förbrukar.

Hur stora förändringar tål de globala systemen utan att de hotar vårt välstånd och vår utveckling? Nio processer har identifierats och kartlagts: dessa är luftpartiklar, kemiska gifter, växthuseffekten, havsförsurning, ozon, kväve och fosfor, sötvattenanvändning, förändrad markanvändning och biologisk mångfald. Enligt forskarna handlar det om att hitta ett säkert handlingsutrymme för mänskligheten. Redan idag har gränserna överskridits inom tre områden - utsläpp av koldioxid, biologisk mångfald och utsläpp av kväve och fosfor.

 

Planetens gränser

TED-talk om Planetens gränser

Forskningsprojektet om "Planetens gränser" leddes av Johan Rockström, professor vid Stockholms Universitet. Lär dig mera om Planetens Gränser och vad det innebär för framtiden genom denna TED-talk med Johan Rockström. Lyssna också gärna på Rockström i P1:s Vinterprogram

Visste du att?

  • År 2030 förväntas den globala befolkningsmängden uppgå till 9 miljarder människor. Av dessa beräknas 4,9 miljarder vara del av den globala medelklassen. Det ger möjliget till ekonomisk tillväxt men ännu större påfresting på ekosystemen.
  • Om alla konsumerade på samma nivå som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva 3,7 jordklot. Läs mera i Living Planet Report 2014.
  • Med nuvarande förbrukningstakt kommer vattenbristen globalt år 2030 att uppgå till 40 procent.
  • Totalt 80 procent av bestånden av matfisk har idag kollapsat, är överexploaterade eller är maximalt utnyttjade.
  • Fram till år 2050 måste världens koldioxidutsläpp minskas med 80-100 procent.
  • Drygt 1 miljard människor på jorden lever i ”extrem fattigdom”, det vill säga på mindre än 1,25 dollar om dagen.
  • Människan påverkar nu planeten mera än naturliga biologiska och geologiska processer. Se en film (cirka tre minuter) om den nya eran Antropocene.

Vad betyder hållbarhet för ditt ledarskap?

Det här är stora övergripande förändringar som på ett eller flera sätt kommer att påverka – eller redan påverkar –  alla verksamheter och som kräver ett förnyat ledarskap med större fokus på samarbete, att leda i komplexa och osäkra situationer, förändringskompetens och att förstå vilka hållbarhetsutmaningarna är och hur de påverkar din organisation.

  • Dessa utmaningar påverkar din organisation. Analysera vad ni behöver förändra och vad ni behöver göra annorlunda för att påverka förändringen.
  • Läs mer i chefsguiden Att leda förändring
Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-02-11

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem