Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-07-10

  CDP: 70% av globala utsläpp kopplade till bara 100 företag

  (Sustainable Brands Finance & Investment)

  71 procent av alla utsläpp av växthusgaser från och med 1988 kan spåras till bara 100 tillverkare av fossila bränslen, däribland ExxonMobil, Shell, BHP Billiton och Gazprom, säger en ny rapport från CDP. Uppgifterna visar att 32 procent av dessa äldre utsläpp, som motsvarar cirka 635 miljarder ton drivgas, kommer från företag som är offentliga investerare, vilket belyser investerarnas makt vid övergången till en hållbar ekonomi.

 • 2017-07-08

  Påverkan från upphandling okänd utsläppsbomb

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Klimatpåverkan från de offentliga inköpen år 2014 var 1,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen från cirka 6 miljoner bensinbilar, vilket är dubbelt så många bensinbilar som fanns i trafik samma år i Sverige. Beräkningarna är gjorda av Upphandlingsmyndigheten och baseras på inköpsanalyser av vad 276 kommuner, 21 landsting och 202 statliga myndigheter betalat ut till olika leverantörer under ett år. Det handlar totalt om 548 miljarder kronor i upphandlade affärer. - Vårt arbete visar att det inte räcker med att ställa mål och använda hållbarhetskriterier. Det krävs också en ständigt pågående inköpsanalys för att kunna ställa och följa upp hållbarhetskrav som minskar miljöpåverkan, sade Jens Johansson, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten, på ett seminarium i Almedalen.

 • 2017-06-21

  Så lyfter regeringen fram hållbarhet i de statliga bolagens verksamhet (regeringen.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Regeringen publicerar i dag "Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2016" och ägnar stor del av innehållet åt att beskriva bolagens hållbarhetsarbete. Redan i förordet slår näringsminister Mikael Damberg fast att: "Hållbart företagande är en självklar hörnsten i bolagsförvaltningen och vi har höga förväntningar på att bolagen ska agera ansvarsfullt och transparent." I ägarpolicyn för i år tydliggörs att den globala hållbarhetsagendan, Agenda 2030, och de globala målen för en hållbar utveckling liksom Parisavtalet ska vara vägledande för bolagens arbete. Det finns också ett ökat fokus på skattefrågor och att bolagens ansvarsfulla agerande inom området ska omfatta ett policybeslut på styrelsenivå. Under rubriken "Mångdimensionellt värdeskapande" presenteras händelser under verksamhetsåret som ska visa att bolagen med statligt ägande arbetar för att ligga i framkant inom hållbart företagande. Det handlar till exempel om Swedavias upphandling av biobränsle, praktik för nyanlända i flera av bolagen och Almis avtal med Tillväxtverket om en grön riskkapitalfond. Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland, som var förra årets mest uppmärksammade affär inom gruppen, nämns i verksamhetsberättelsen, om än mycket kortfattat och utan kommentarer om betydelsen för uppsatta klimat- och hållbarhetsagendor. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under förra året med cirka 80 miljarder kronor, nära 19 procent, jämfört med föregående år och uppgick till 510 miljarder kronor. Efter årsstämmorna 2017 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent.

 • 2017-06-21

  Fler företag tar strid mot rekryteringsavgifter

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Arbetet kring ansvarsfulla rekryteringar ökar när storföretagen General Electric, Mars, Tesco och Vinci nu meddelar att de går med i samarbetet "Leadership Group for Responsible Recruitment". Samarbetet arbetar för principen att det är den anställande parten som ska stå för alla kostnader vid en rekrytering. I samarbetet finns redan företag som Ikea, Walmart, Coca Cola och Unilever. De nya medlemmarna presenterades under konferensen "Annual Leadership Forum on Responsible Recruitment".

  Bakgrunden till samarbetet är en vanlig praxis där arbetare, oftast migrantarbetare, tvingas betala för att få möjlighet att delta i en rekryteringsprocess. I värsta fall blir den arbetssökande tvungen att låna pengar till processen och kan då bli tvingad att arbeta för att betala av sina lån. "Leadership Group for Responsible Recruitment" anser att rekryteringsavgifter för migrantarbetare är en bidragande orsak till att många av migrantarbetarna hamnar i tvångsarbete som de inte kan lämna.

 • 2017-06-16

  Sverige har fått en klimatlag

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Riksdagen har antagit en lag som ska se till att Sverige bedriver en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Bara Sverigedemokraterna röstade nej. I februari i år presenterade regeringen ett klimatpolitiskt ramverk, där klimatlagen var en av tre delar. Tillsammans med nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd ska lagen utgöra grunden för arbetet med att hindra den globala uppvärmningen och säkerställa att våra politiker tydligt redovisar hur arbetet går.

 • 2017-06-15

  "Sverige bör skapa en institution för mänskliga rättigheter"

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Sverige behöver en nationell institution som hanterar mänskliga rättigheter för att säkra Sveriges efterlevnad av FN-konventionen. Det skriver bland andra göteborgspolitikerna Kristina Grapeholm (L) och Mariya Voyvodova (S) i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Enligt debattörerna finns också tunga skäl för att placera en sådan institution i Västsverige. Sverige har flera gånger fått kritik från FN för att landet saknar en nationell institution som övervakar och granskar efterlevnaden av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. En sådan funktion är något som en majoritet av EU:s länder har och en sådan institution föreslås också i regeringens strategi för mänskliga rättigheter. Att en svensk institution för mänskliga rättigheter får bäst möjligheter i Västsverige beror enligt debattörerna bland annat på att det där redan finns ett aktivt MR-arbete, en struktur och en effektiv samverkan på plats. Här finns sedan 2011 Europas enda politiska kommitté för mänskliga rättigheter och här har Västra Götalandsregionen antagit Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter.

 • 2017-06-15

  ITUC: Allt sämre arbetsförhållanden i allt fler länder

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Arbetstagare och fackligt aktiva drabbas av mord, fängelse, hot och våld i allt fler länder. Värst är läget i Mellanöstern och Nordafrika. Det visar världsfacket ITUC:s Global Rights Index som listar länderna med sämst arbetsvillkor. Exempel på hur läget under det senaste året blivit sämre är enligt ITUC bland annat att antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har stigit från tio till elva, att antalet länder som där arbetstagare utsatts för våld ökat från 52 stycken år 2016 till 59 stycken år 2017 samt att antalet länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter och stoppar människors rättigheter att engera sig fackligt uppgår till 50 stycken. Andra negativa exempel som ITUC lyfter fram är Quatar som fortsätter att bryta mot mänskliga rättigheter i hanteringen av migrantarbetare inför fotbolls-VM år 2022. Ett annat exempel som tas upp är Turkiet där över 100 000 offentliganställda förlorat sina jobb och där rätten att demonstrera har dragits in. Global Right Index är en årlig granskning av regeringars och arbetsgivares kränkningar av mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Rankningen utgår från 97 olika kriterier. Årets rapport innefattar 139 länder och baseras på händelser som ägt rum mellan april 2016 och mars 2017.

 • 2017-06-15

  "Svenskarna vill se tuffa klimatåtgärder" (mb.cision.com)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  46 procent av svenskarna tror att livskvaliteten kommer påverkas positivt och bara 11 procent att livskvaliteten kommer påverkas negativt av målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Det berättar Fossilfritt Sverige i dag, när riksdagen med bred majoritet väntas besluta att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Undersökningen har gjorts av Sifo på uppdrag av Fossilfritt Sverige och visar även att 32 procent tror att klimatmålet påverkar Sveriges ekonomi positivt, jämfört med endast 24 procent som tror att ekonomin påverkas negativt. "Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen", säger Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige, i en kommentar. Fossilfritt Sverige arbetar på uppdrag av regeringen med att i samverkan med aktörerna undanröja hinder för klimatomställningen. Tidigare i våras konstaterade den årliga nationella undersökningen från SOM-institutet att klimathotet är det som oroar folk mest. "Det är vanligt att klimatpolitiska beslut föregås av stor vånda och oro för vilka effekter det kommer att få men efteråt kommer man inte ens ihåg när förändringen gjordes. Även om enskilda beslut så klart kommer orsaka motstånd så talar den här undersökningen för att det finns ett stort stöd för en kraftfull politik för att svara upp på den stora klimatoro som idag finns", säger Svante Axelsson.

 • 2017-06-14

  Viktigt första steg för att rädda haven

  (SNF Konsumentnyheter)

  Viktigt första steg för att rädda haven Havskonferensen i New York är slut. Budskapet är kristallklart: hoten mot haven är akut och måste prioriteras av alla världens länder. Nu återstår att gå från ord till handling för att komma tillrätta med tillståndet i våra hav. Havskonferensen i New York är slut och resulterade i 1300 löften från världens länder.

 • 2017-06-13

  Nu släpps en svensk studie om elbilar – och det är inte goda nyheter för Tesla

  (Veckans Affärer Nyheter)

  En ny svensk studie sätter elbilens miljövinster i perspektiv. Ute i trafiken har elfordon stora miljöfördelar jämfört med fossildrivna fordon. Men en ny svensk studie visar att tillverkningen av elbilarnas batterier också leder till stora utsläpp. Det är knappast goda nyheter för elbilstillverkare som Tesla, vars hajpade varumärke till stor del är uppbyggt på hållbarhetsfaktorn. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att elbilar genererar stora utsläpp i produktionsledet.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem