Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-10-05

  "Hållbarhetschefer måste få större mandat"

  Att integrera hållbarhet i företag kräver en rejäl uppbyggnad av resurserna. Det gäller både organisationen och hållbarhetschefens mandat. Men naivitet och konflikter hindrar utvecklingen av nya hållbarhetsstrategier och försämrar svenska företags konkurrensförmåga, skriver Tommy Borglund, lektor vid Örebro universitet.

 • 2017-09-19

  21 miljoner till mer kunskap

  (Skogsaktuellt)

  Skogssällskapet fortsätter att öka sina anslag till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Sammanlagt delar de ut 21 miljoner kronor från Skogssällskapets och närstående stiftelser.

   – Skogssällskapet arbetar för en hållbar utveckling av skog och mark. Genom forskningsfinansieringen bidrar vi konkret till ny kunskap som tar samhället i den riktningen. De senaste åren har vi successivt kunnat höja vårt anslag, vilket känns jättebra, säger Lotta Möller, forsknings- och anslagschef i ett pressmeddelande.

  Ny kategori
  En ny kategori i utlysningen är projekt inom naturvägledning, friluftsliv och integration.

  – Skogen har så många värden, och vi vill bidra till att fler människor får möjlighet att komma ut i skogen och uppleva dessa värden. Människor som nyligen har kommit till Sverige saknar ofta en relation till svensk skog och natur, och där vill vi göra skogen mer tillgänglig och visa på möjligheterna – både med skogen som arbetsplats och de sociala värden som finns, säger Lotta Möller

 • 2017-09-07

  EU-förslag hotar bioekonomin

  (Woodnet Nyheter)

  När efterfrågan på förnybara och fossilfria produkter ökar i världen vill EU-kommissionen begränsa tillgången på hållbar skogsråvara. I september avgör parlamentet om man vill gå på samma linje. Då röstar de om regler för hur skog och mark i Europa ska bidra till att nå FN:s klimatmål, ett regelverk som går under förkortningen LULUCF.
  – EU-kommissionen vill att ett lands avverkningsnivå ska beslutas utifrån den historiska intensiteten i skogsbruket. Här bortser man helt och hållet från marknadsmekanismer, att det finns något som heter tillgång och efterfrågan. Idag ökar efterfrågan på hållbara material. Intresset för att bygga hus i trä är större än någonsin och modeindustrin vill tillverka kläder av skogsråvara, för att bara nämna ett par exempel. Utgår vi från historisk intensitet, stryper vi effektivt tillgången på skogsråvara och cementerar vårt beroende av fossila råvaror, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.
  Historisk intensitet innebär att ett lands avverkningsnivåer ska bestämmas av hur mycket man har avverkat tidigare. Ett land som inte avverkat all den skog som varit tillgänglig för avverkning tidigare kan inte öka användningen av sin skogsresurs i klimatarbetet. Om man gör det måste det rapporteras som utsläpp.

 • 2017-08-31

  Avtal banar väg för en fossilfri fordonsflotta

  (Paper Province Nyheter)

  RenFuel som tillverkar miljövänliga drivmedel inleder ett samarbete med Rottneros. Under 2018 ska Rottneros börja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test- och pilotanläggning i Bäckhammar. RenFuel ska använda ligninet till produktionen av ligninoljan Lignol som kan raffineras till förnybar bensin och diesel och därmed ersätta fossil olja.

 • 2017-08-28

  Säkerhetsrutiner ska förhindra ny skogsbrand

  (Skogsaktuellt)

  Mellanskog meddelar att man infört en rad säkerhetsrutiner hos företagets entreprenörer för att förhindra skogsbränder.
  Skogsbranden i Västmanland har medfört att nya säkerhetsrutiner har införts. Foto: Carolina Wahlberg
  För ungefär tre år sedan bröt en skogsbrand som kom att bli den största i modern tid ut. Skogsbranden i Västmanland drabbade 13 800 hektar och skördade även dödsoffer. Sedan dess har ett flertal utredningar hållits för att undersöka hur branschen ska jobba för att det inte ska ske igen.
  – Det är ju tyvärr så att det är först när något händer som man ändrar sina rutiner. Det mest konkreta vi har gjort är att vi nu kräver ett samråd med våra entreprenörer och

 • 2017-08-23

  Samverkan – mer än ett modeord

  (Tidningen Extrakt Övrigt)

  Enligt en ny studie från Stockholm Resilience Centre är samhällets förmåga att lösa miljöproblem starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur nätverken de skapar ser ut. "Det kommande årtiondet kan komma att avgöra om mänskligheten förmår sätta kurs mot ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. En viktig pusselbit i denna utmaning är att bättre förstå hur samverkan, inom och mellan grupper av privata och offentliga aktörer, kan förbättras och bli mer effektiv", skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

 • 2017-08-22

  Statskontoret utreder företags arbete med mänskliga rättigheter

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utredningen syftar till att göra en så kallad "baseline study" och att komma med förslag på eventuella åtgärder för en bättre efterlevnad av FN:s vägledande principer. - Regeringen förväntar sig att svenska företag respekterar de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet, både i Sverige och i utlandet. Jag vill till exempel veta om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning och om tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån FN:s vägledande principer inom exempelvis export- och internationaliseringsfrämjande, och för bolag med statligt ägande, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Uppdraget är en del av åtgärderna i den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter, som regeringen lanserade i augusti 2015 med syfte att omsätta FN:s vägledande principer till praktisk handling på nationell nivå. Utredningen ska redovisas senast den 15 mars 2018.

 • 2017-08-22

  Kina förbereder världens största utsläppsmarknad

  (Supermiljöbloggen)

  Ett nytt utsläppssystem kommer omfatta en fjärdedel av landets industriella koldioxidutsläpp – men kritiseras för att vara ineffektivt. Samtidigt som USA monterar ner sitt klimatarbete i omställningen från fossilt. I slutet på året kommer Kina lansera världens största system för handel med utsläppsrätter, rapporterar Scientific American. Det nuvarande systemet utökas fyrfaldigt när en en fjärdedel av industrins koldioxidutsläpp nu kommer omfattas. Systemet fokuserar på koldioxidtunga verksamheter som elproduktion, järnindustri och kemikaliefabriker.
  Observatörer menar dock att det planerade systemet har många svagheter, och risken är stor att den faktiska koldioxidminskningen uteblir. I nuläget har inget tidigare beprövat system för koldioxidhandel i världen haft någon faktisk inverkan på utsläppsnivåerna. Bland annat har EU:s system, som är det hittills största, kritiserats för att vara effektlöst.

 • 2017-08-22

  Privata sektorn får allt större roll i Agenda 2030

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Det är tydligt att företag får en allt större roll i genomförandet av Agenda 2030. Det konstaterar Global Reporting Initiative, GRI, efter att ha analyserat innehållet i de frivilliga nationella rapporter som 43 länder, inklusive Sverige, redovisade vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i mitten av juli. GRI ser tre övergripande trender för den privata sektorns inkludering i arbetet. Företagens del i att nå de globala hållbarhetsmålen erkänns alltmer av länder, då 93 procent av de rapporterande länderna hade konsulterat den privata sektorn för att ta fram sin nationella strategi. Samtidigt framhäver flera av de länder som har presenterat sina frivilliga nationella rapporter konkreta åtgärder som har vidtagits tillsammans med den privata sektorn. Hållbarhetsrapportering nämndes i 56 procent av rapporterna, vilket GRI menar är ett tecken på att vi är på god väg att nå Agenda 2030-målet 12.6 om att uppmuntra företag, särskilt stora och transnationella sådana, att anta hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

 • 2017-08-05

  Bara fem procents chans att nå Paris-målen

  (Tidningen Extrakt Klimatförändringar)

  ”Vi är närmre marginalen än vi tror”, säger Adrian Raftery som ledde studien publicerad i Nature Climate Change. ”Om vi vill undvika två grader har vi väldigt lite tid kvar. Allmänheten borde vara väldigt oroad.” Slutsatserna har dragits efter att forskarna har tittat på globala trender i ekonomi, utsläpp och befolkningstillväxt. Den teknologiska utvecklingen väntas innebära att kolutsläppen per BNP kommer gå ner med 90 procent under århundradet, men det kommer fortfarande inte räcka för att undvika tvågradersgränsen.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem