Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-02-22

  Engångsartiklar dåligt miljöval för sjukhus (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Trots vattenåtgång för rengöring av flergångsartiklar som saxar och pincetter är det ett betydligt bättre miljömässigt val än att köpa in engångsartiklar. Beräkningar som gjorts vid danska Region Midtjylland pekar på att det inte är någon större ekonomisk fördel att köpa in engångssaxar, men miljömässigt är det stor skillnad. "Varje år lägger den offentliga sektorn stora pengar på att köpa kirurgiska instrument. Om bara en bråkdel av de inköpen flyttas från engångs- till flergångsartiklar skulle det innebära en stor miljövinst", säger Rikke Dreyer på Dansk Standard som deltagit i beräkningarna, till CSR Danmark. Inför kartläggningen var uppfattningen på Region Midtjylland att engångsinstrument är betydligt billigare och sparar både pengar och arbetskraft. Det eftersom det går åt mycket resurser för tvätt och sterilisering. Därmed var det en överraskning att skillnaden i kostnad är liten mellan de båda typerna av instrument.

 • 2017-02-22

  Kommande krav på bärkassar skapar nya affärer

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  De nya kraven på information om plastbärkassars miljöpåverkan öppnar upp för nya affärer för de företag som producerar miljö- och klimatvänliga bärkassar. Det svenska familjeägda förpackningsföretaget Avisera är ett exempel som nu valt att analysera hela sitt sortiment, från råmaterial till avfallshantering, och under våren lanserar vad företaget kallar 100 procent klimatneutrala förpackningar. Avisera har mer än halverat sina utsläpp per omsatt krona sedan 2007 och har nu valt att klimatkompensera resterande utsläpp. - Vi har gjort en jättesatsning på att erbjuda helt klimatneutrala produkter. För oss är det här inte längre ett tillval utan standard för alla våra förpackningslösningar. Nu när handlarna uppmanas informera om en bärkasses klimatpåverkan är det ett mervärde att kunna erbjuda 100 procent klimatneutrala påsar och förpackningar. Vi hoppas förstås att regeringens nya krav får ett stort genomslag, säger Rosanna Lundgren, konceptansvarig på Avisera, till Aktuell Hållbarhet. Nudie Jeans är en av Aviseras kunder som redan valt klimatneutrala bärkassar. Susanna Lundgren berättar att reaktionerna är mycket positiva hos övriga kunder. Regeringens nya krav att alla verksamheter som tillhandahåller plastbärkassar till sina kunder ska bli skyldiga att informera kunderna om plastbärkassarnas miljöpåverkan träder i kraft redan den 31 maj i år. Förslaget presenterades först i en promemoria i juni 2016 och har sedan framförts flera gånger under hösten. Exakt hur kraven kommer att se ut är än så länge inte fastställt och regeringen hänvisar frågan till Naturvårdsverket.

 • 2017-02-22

  Ny rapport: Klimatskeptikerna gör comeback i media

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Den svenska medierapporteringen om klimatfrågan minskade under 2016. Samtidigt fördubblades antalet artiklar där personer ifrågasätter klimatförändringarna. Det visar en ny rapport från organisationen Vi-skogen. Rapporten bygger på en Retriever-analys av 150 000 artiklar om klimatförändringarna. Under 2016 publicerades 52 733 artiklar om klimatet, att jämföras med 54 122 under 2015. Analysen visar att klimatfrågan i media förra året gick från att handla om enighet efter klimatmötet i Paris, till konflikt.

 • 2017-02-22

  Hundratals år kvar till jämställda löner (preview.thenewsmarket.com)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Utvecklingen mot jämställda löner mellan män och kvinnor i OECD-länderna går långsamt och att nå likvärdiga löner mellan könen kan komma att ta flera hundra år. I dag får en kvinna i OECD-länderna i genomsnitt 16 procent lägre lön än vad en man får för motsvarande arbete. Om lönegapet mellan män och kvinnor i OECD-länderna slöts så skulle det innebära att kvinnornas löner ökade med 2 biljoner USD. Det skriver PwC som nu släpper sitt årliga "Women in Work Index". Mest jämställda löner bland OECD-länderna har Island, Sverige och Norge. Övriga länder som finns på topp 10-listan är Nya Zeeland, Slovenien, Danmark, Luxemburg, Finland och Schweiz. För första gången tar sig också Polen in på topp 10-listan. Enligt PwC beror Polens ökning till stor del på att landet effektivt lyckats minska arbetslösheten bland kvinnor i landet. PwC slår också fast att det finns mycket att vinna på att fler kvinnor i OECD-länderna kommer i arbete. Om alla OECD-länder skulle få samma andel arbetande kvinnor som Sverige skulle OECD-ländernas genomsnittliga BNP öka med cirka 6 biljoner USD per år.

 • 2017-02-19

  Därför ska Sverige bli världens mest hållbara destination

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Genom att bli världens mest hållbara destination kan svensk besöksnäring nå sitt mål om att fördubbla omsättningen till 2020, jämfört med 2010 när målet sattes. Det är innebörden i en ny rapport av branschorganisationen Visita och den gröna tankesmedjan Fores. Enligt rapporten är besöksnäringen bra på att skapa jobb till unga och utlandsfödda samt på landsbygden och det finns stor potential att koldioxidbanta branschen. Detta genom de utpekade fem punkterna: Stanna längre, upplev mer; semestra nära; gör det lätt att välja rätt; gemensamma klimat- och miljömål samt mer effektiva och klimatsmarta transporter. Områdena klimat, integration och en levande landsbygd är därmed nyckelfrågor för att nå målet om en fördubblad besöksnäring. Allra högst på branschens politiska önskelista på hållbarhetsområdet står enklare regler för att anställa och en grön skatteväxling som sänker skatten på arbete och höjer miljöskatter. En annan viktig fråga är att rädda det svenska jordbruket. - Vi som organisation säger för första gången att det svenska jordbrukslandskapet är viktigt för oss som bransch. Både producenterna och landskapsbilden behövs för att vi ska kunna ge den Sverigebild som vi vill ge. För att vi ska kunna växa och bibehålla vår attraktionskraft är svenskt jordbruk viktigt för oss och därför vill vi vara med och vända trenden för det svenska jordbruket, säger Sara Sundquist, hållbarhetsstrateg på Visita.

 • 2017-02-17

  Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

  (Dagens Samhälle Miljö)

  Klimat. Miljöpartiet arbetar i hela landet för en cirkulär försörjning av fordonsbränslen. Sett till hela livscykeln är svensk biogas det bästa bränsle vi kan välja. Men nu står vi i ett avgörande skifte, skriver fem MP-politiker i riksdag, kommun och region. , riksdagsledamot (MP) Publicerad: 17 februari 2017 kl 14:00 Annons Annons Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att minska utsläppen från bil-, lastbils och övriga trafiken är utpekat som en nyckelfråga för att uppnå målet.

 • 2017-02-17

  Fler styrelser har hållbarhet på agendan

  (Miljö & Utveckling)

  Allt fler företag arbetar strategiskt med hållbarhet, enligt en enkätundersökning bland de 200 största bolagen på den svenska börsen.
  Enligt undersökningen arbetar fler bolag än tidigare strategiskt med hållbarhetsfrågor och området är uppe på flertalet styrelsers agendor
  – Årets enkät visar att det även gäller många av de medelstora bolagen, säger Nadine Viel Lamare, talesperson för investerarinitiativet Hållbart värdeskapande som drivs av Sveriges största institutionella investerare. Målsättningen är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor. Över 85 procent av bolagen har processer för att identifiera såväl strategiska affärsmöjligheter som risker relaterade till hållbarhet, drygt 10 procent av bolagen uppger att de har kopplat hållbarhetsmål till lön eller bonus för koncernledning.

 • 2017-02-15

  Skogen som kolsänka ifrågasätts (pub.epsilon.slu.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Både produktionsskogar och urskogar ger ifrån sig stora mängder koldioxid till atmosfären. Frågan om huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks därmed vara mer komplicerat än vad forskare tidigare antagit. Det visar en ny avhandling från SLU där doktoranden David Hadden mätt flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd.

  Resultaten går till stor del emot av vetenskapen vedertagna uppfattningar. "Tidigare publicerad forskning tyder på att urskog tar upp koldioxid, men våra mätningar visar att det också kan vara tvärtom - under vissa förhållanden kan dessa skogar till och med ge ifrån sig stora mängder koldioxid. Det är viktigt att förstå hur kolbalansen ser ut och vad som påverkar den. Stora delar av den boreala skogen är urskog, framförallt i Kanada och Ryssland, och de har en direkt påverkan på världens klimat", säger David Hadden i en kommentar. När det gäller urskogen visar studien att utsläppen av koldioxid till stor del kommer från döda träd. Den här bilden kompliceras av en målkonflikt då döda träd i urskogarna är viktigt för många hotade arter.

 • 2017-02-08

  Svenska företag lovar nettonollutsläpp 2030 (hagainitiativet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  14 svenska företag har i dag meddelat nya målsättningar om att vara fossilfria i sina egna verksamheter år 2030. Företagen som alla är medlemmar i Hagainitiativet skärper därmed sina tidigare mål som var satta till år 2020 och som många av företagen redan nått i förtid med god marginal. Det tidigare målet bland Hagainitiativets medlemmar var att minska bolagens utsläpp med minst 40 procent till år 2020. Företagens målsättning är enligt Hagainitiativet betydligt mer ambitiöst än regeringens mål om att nå nollnettoutsläpp år 2045.

 • 2017-02-08

  Nya nationella mål för ekologiskt (regeringen.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Svensk jordbruksmark ska till 30 procent utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. Samma år ska 60 procent av den offentliga upphandlingen av livsmedelsprodukter bestå av ekologiska livsmedel. Det är två mål som regeringen nu beslutat i samband med den nya livsmedelsstrategin. - Nu får vi in mål både för ekologisk produktion och ekologisk konsumtion. Nationella mål för ekologiska livsmedel har vi inte haft sedan 2010, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Aktuell Hållbarhet.

  Exakt hur ekokonsumtionen ska styras om till inhemsk produktion återstår att se. Den offentliga sektorn styrs av hårda upphandlingsregler som inte tillåter krav på "svenskproducerat". - Men upphandlare kan ställa andra krav. Till exempel går det att styra upphandlingen genom att ställa höga djurhållningskrav och genom att släppa in mindre aktörer i upphandlingarna, säger Karolina Skog.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem