Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-05-10

  Obalans i styrelser leder till passivt klimatarbete

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Kvinnliga styrelsemedlemmar anser att klimat är viktigare än sina manliga kollegor. Ojämställda styrelser kan hämma företagens klimatarbete, enligt en studie från Kungliga tekniska högskolan, KTH. Misse Wester, forskare på KTH.  Forskarna har undersökt om en ökad andel kvinnor i styrelser påverkar företagens klimatarbete. 400 norska och svenska styrelsemedlemmar deltar i studien. Genrellt anser kvinnliga styrelsemedlemmar att klimatproblemen är allvarligare än manliga styrelsemedlemmar.

 • 2017-04-07

  Vägen till Paris-målen

  (Tidningen Extrakt Klimatförändringar)

  Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att begränsa utsläppen av växthusgaser till en nivå som motsvarar 2 graders temperaturhöjning i slutet av detta århundrade.
  Målet är tydligt – men hur ser egentligen vägen ut dit? Vilka konkreta åtgärder och samhällsomställningar kommer behöva ske?
  För att ge en så tydlig bild som möjligt av detta har en forskargrupp, med bland annat Johan Rockström i spetsen, tagit fram en ”vägbeskrivning” för hur 2-gradersmålet ska uppnås. Rapporten visar att världens står inför en enorm utmaning, på en nivå som få kanske insett.
  För att klara klimatmålen, utan att använda geoengineering (minska solinflödet i atmosfären), behöver världen hantera tre huvudfrågor:
  1. De globala utsläppen av koldioxid från energi och industrisektorer behöver minska med hälften – varje decennium – fram till 2050.
  2. Nettoutsläppen av klimatgaser från landanvändning– t ex från jordbruk och avskogning – måste minska succesivt...

 • 2017-03-30

  Apoteket är Sveriges mest hållbara varumärke

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Svenskar blir misstänksamma om företag inte adresserar hållbarhet i sin kommunikation. Apoteket är Sveriges mest hållbara varumärke när konsumenterna själva får bestämma. Sustainable brand index är en nordisk varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Med utgångspunkt i 32 000 konsumentintervjuer undersöker studien årligen hur hållbart ett varumärke uppfattas och varför. För första gången i mätningens historia blir svenskarna förvånade och misstänksamma om verksamheter inte adresserar hållbarhetsfrågor i sin kommunikation.

 • 2017-03-27

  Rekordlite is på båda polerna

  (Supermiljöbloggen)

  Både Arktis och Antarktis visar rekordlåga nivåer för säsongen, rapporterar National Snow and Ice Data Centre (NSIDC). När isen i Arktis når sitt vintermaximum, är Antarktis i sommarsäsong och når sitt minimum. Nu ligger det globala istäcket på minimi-nivåer, när båda polerna registrerar rekordlåga nivåer för säsongen. I takt med stigande temperaturer, har istäcket i Arktis sedan början av 2000-talet gradvis blivit mindre.

 • 2017-03-21

  SCB släpper nytt miljöekonomiskt analysverktyg

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Är du nyfiken på vilka branscher som bidrar mycket till BNP och samtidigt redovisar små utsläpp? SCB lanserar inom kort ett uppdaterat verktyg för att göra miljöekonomiska analyser. Analysverktyget som släpps i slutet av mars, innehåller den samlade statistiken från miljöräkenskaperna och data för bland annat förädlingsvärden, miljöskatter och arbetade timmar per bransch. Via verktyget kan man få fram produktions- och konsumtionsbaserad statistik för utsläpp till luft och energianvändning.

 • 2017-03-07

  Svensk förbrukning av kött ökar

  (Supermiljöbloggen)

  Förbrukningen av kött låg 2016 på 87,7 kilo per person och år, en ökning med ett halvt kilo jämfört med 2015, trots det stiger köttkonsumtionen. Positivt nog omfattas inte nötkött, men intresset för fågel stiger. Omfördelningen tror Jordbruksverket beror på ett allt större hälsofokus och rekommendationer att minska konsumtionen av rött kött. I sifforna på förbrukning igår även det vi inte äter, så som ben och annat svinn i livsmedelskedjan.

 • 2017-02-22

  Hundratals år kvar till jämställda löner (preview.thenewsmarket.com)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Utvecklingen mot jämställda löner mellan män och kvinnor i OECD-länderna går långsamt och att nå likvärdiga löner mellan könen kan komma att ta flera hundra år. I dag får en kvinna i OECD-länderna i genomsnitt 16 procent lägre lön än vad en man får för motsvarande arbete. Om lönegapet mellan män och kvinnor i OECD-länderna slöts så skulle det innebära att kvinnornas löner ökade med 2 biljoner USD. Det skriver PwC som nu släpper sitt årliga "Women in Work Index". Mest jämställda löner bland OECD-länderna har Island, Sverige och Norge. Övriga länder som finns på topp 10-listan är Nya Zeeland, Slovenien, Danmark, Luxemburg, Finland och Schweiz. För första gången tar sig också Polen in på topp 10-listan. Enligt PwC beror Polens ökning till stor del på att landet effektivt lyckats minska arbetslösheten bland kvinnor i landet. PwC slår också fast att det finns mycket att vinna på att fler kvinnor i OECD-länderna kommer i arbete. Om alla OECD-länder skulle få samma andel arbetande kvinnor som Sverige skulle OECD-ländernas genomsnittliga BNP öka med cirka 6 biljoner USD per år.

 • 2017-02-22

  Engångsartiklar dåligt miljöval för sjukhus (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Trots vattenåtgång för rengöring av flergångsartiklar som saxar och pincetter är det ett betydligt bättre miljömässigt val än att köpa in engångsartiklar. Beräkningar som gjorts vid danska Region Midtjylland pekar på att det inte är någon större ekonomisk fördel att köpa in engångssaxar, men miljömässigt är det stor skillnad. "Varje år lägger den offentliga sektorn stora pengar på att köpa kirurgiska instrument. Om bara en bråkdel av de inköpen flyttas från engångs- till flergångsartiklar skulle det innebära en stor miljövinst", säger Rikke Dreyer på Dansk Standard som deltagit i beräkningarna, till CSR Danmark. Inför kartläggningen var uppfattningen på Region Midtjylland att engångsinstrument är betydligt billigare och sparar både pengar och arbetskraft. Det eftersom det går åt mycket resurser för tvätt och sterilisering. Därmed var det en överraskning att skillnaden i kostnad är liten mellan de båda typerna av instrument.

 • 2017-02-22

  Kommande krav på bärkassar skapar nya affärer

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  De nya kraven på information om plastbärkassars miljöpåverkan öppnar upp för nya affärer för de företag som producerar miljö- och klimatvänliga bärkassar. Det svenska familjeägda förpackningsföretaget Avisera är ett exempel som nu valt att analysera hela sitt sortiment, från råmaterial till avfallshantering, och under våren lanserar vad företaget kallar 100 procent klimatneutrala förpackningar. Avisera har mer än halverat sina utsläpp per omsatt krona sedan 2007 och har nu valt att klimatkompensera resterande utsläpp. - Vi har gjort en jättesatsning på att erbjuda helt klimatneutrala produkter. För oss är det här inte längre ett tillval utan standard för alla våra förpackningslösningar. Nu när handlarna uppmanas informera om en bärkasses klimatpåverkan är det ett mervärde att kunna erbjuda 100 procent klimatneutrala påsar och förpackningar. Vi hoppas förstås att regeringens nya krav får ett stort genomslag, säger Rosanna Lundgren, konceptansvarig på Avisera, till Aktuell Hållbarhet. Nudie Jeans är en av Aviseras kunder som redan valt klimatneutrala bärkassar. Susanna Lundgren berättar att reaktionerna är mycket positiva hos övriga kunder. Regeringens nya krav att alla verksamheter som tillhandahåller plastbärkassar till sina kunder ska bli skyldiga att informera kunderna om plastbärkassarnas miljöpåverkan träder i kraft redan den 31 maj i år. Förslaget presenterades först i en promemoria i juni 2016 och har sedan framförts flera gånger under hösten. Exakt hur kraven kommer att se ut är än så länge inte fastställt och regeringen hänvisar frågan till Naturvårdsverket.

 • 2017-02-22

  Ny rapport: Klimatskeptikerna gör comeback i media

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Den svenska medierapporteringen om klimatfrågan minskade under 2016. Samtidigt fördubblades antalet artiklar där personer ifrågasätter klimatförändringarna. Det visar en ny rapport från organisationen Vi-skogen. Rapporten bygger på en Retriever-analys av 150 000 artiklar om klimatförändringarna. Under 2016 publicerades 52 733 artiklar om klimatet, att jämföras med 54 122 under 2015. Analysen visar att klimatfrågan i media förra året gick från att handla om enighet efter klimatmötet i Paris, till konflikt.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem