Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Jämställdhet

Jämställdhet borde vara en självklarhet, men trots att Sverige är världens mest jämställda land så är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. Som chef är du en nyckelperson i arbetet för att öka jämställdheten på din arbetsplats.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Jämställdhet är först och främst en rättvisefråga men idag vet vi också att det är en fråga om lönsamhet och konkurrenskraft.

Som chef är du en nyckelperson i arbetet för att öka jämställdheten på din arbetsplats. Det är du som i samverkan med dina medarbetare och arbetsgivaren sätter de spelregler som ska gälla.

Unikt begrepp

Jämställdhet syftar på relationen mellan könen och är ett begrepp som är nästan unikt för Sverige. I andra länder används oftast ordet "jämlikhet" i olika former, som till exempel "jämlikhet mellan könen".

Jämlikhet är ett vidare begrepp som snarare är släkt med mångfaldsbegreppet och som innefattar de olika diskrimineringsgrunderna där också kön ingår.

 

Boktips

Gensusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga
Gensusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga

Författare: Ann-Sofie Däldehög (red.), Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén
Förlag: LiberJämställdhet i verksamhetsutveckling

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Redaktör: Kristina Lindholm
Förlag: Studentlitteratur
MedVerkan. Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer hos Tema Likabehandling

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem