Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Rekrytera Jämt

Formella, strukturerade, kompetensbaserade och öppna rekryteringsprocesser är viktiga förutsättningar för jämställdhet och mångfald i en organisation. Det är centralt att utgå från att perspektiven ska integreras och inte betraktas som något vid sidan av den ordinarie processen.

Vad du ska tänka på utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv när du rekryterar finns med i de chefsguider som rör Chefen som rekryterare. Denna sida kompletterar den informationen med ytterligare perspektiv och fler lästips.

Olika karriärvillkor

"Kvinnor vill inte bli särbehandlade", säger många. Men forskningen visar att det i dag faktiskt är så att män ofta gynnas av positiv särbehandling. Den övervägande delen av chefsrekryteringar sker genom handplockning och det gynnar i första hand män eftersom det främst är män som är i chefsposition och de tenderar att välja män. Att män väljer män till bland annat chefspositioner kallas på forskarspråk för homosocial rekrytering. Ledarna släpper varje år en jämställdhetsbarometer som visar utvecklingen av jämställdheten på chefsnivå. 

Arbetsgivaren är skyldig att genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. Med jämn könsfördelning avses 40/60.

Men det handlar inte bara om kön.

I Ledarnas framtidsbarometer En chefsroll för framtiden framgår det tydligt att chefskåren blir allt äldre och chefsåterväxten är dålig. Fördomar och normer kring ålder kan spela in vid rekrytering och vilka som uppmärksammas internt.

I tidningen Chefs undersökning om representation av chefer med utländsk bakgrund, är det tydligt att antalet chefer inte alls är representativt för antalet anställda i Sverige idag.

Jämna ut skillnaderna

Jämn, men inte nödvändigtvis jämställd eller jämlik. Det gäller att inte stirra sig blind på kvantitet när man jobbar med att förbättra jämställdheten. Är till exempel en arbetsplats med 10 manliga chefer och 50 kvinnliga administratörer jämställd?

Att vara i minoritet är ofta negativt för kvinnor men positivt för män. Män som är i minoritet blir uppvärderade, gör snabbare karriär och upplever att de blir väl omhändertagna av gruppen. Kvinnor som är i minoritet har sämre möjligheter att flytta på sig och utvecklas i organisationen, de har mindre makt och sämre möjlighet att påverka.

Så kan det också se ut för andra minoritetsgrupper i en organisation.

Hur är det på din arbetsplats? På portalen Jämställ.nu, som är regeringens portal för jämställdhetsintegrering, finns konkreta metoder och verktyg för arbetet med jämställdhet i allt från förberedelse, analys, genomförande och uppföljning.

Skapa tydliga karriärvägar

Det finns mycket att vinna på att vara öppen om hur befordringssystemet fungerar. Gör information om karriärvägar och lediga tjänster lättillgängliga och transparenta. Då kan alla ta större ansvar för sin egen karriärplanering och chansen ökar för dig som chef att hitta personer med rätt kompetens.

Tänk på att använda samma metod när ni rekryterar internt och för tillfälliga anställningar eftersom många visstidsanställningar övergår i tillsvidareanställningar.  

Den svenska arbetsmarknaden är en av de mest könssegregerade i världen. Förändringen går långsamt och vi har hittills ofta hört argumentet "det finns inga kvinnor" när det ska rekryteras till mansdominerade positioner eller branscher. Idag vet vi att det istället handlar om normer och företagskultur som till exempel hur man ser på kompetens och vem som får möjlighet att växa i företaget. Det finns mycket du kan göra för att öka jämställdheten. 

Syna kravprofilen

Ett knep är att ta en ordentlig titt på platsannonsen. Vem vill du ska söka tjänsten? Kan det finnas andra sätt att skriva på för att locka fler av det underrepresenterade gruppen att söka sig till organisationen?

Fler konkreta tips om platsannonsen hittar du här.

Andra saker att tänka på är följande:

  • Hur uppfattas ert varumärke av dem ni vill attrahera?
  • Vilka förebilder finns högst upp i organisationen?
  • Kan nyanställda kvinnor se sig själva där om ett antal år, eller har ni ett glastak?
  • Vilken ingångslön får kvinnor respektive män?
  • Hur ser belöningssystemet ut för kvinnor och män?
  • Vad belönas och vem får återkoppling?
  • Hur ser det informella mentorskapet ut?
  • Är nätverken öppna för alla?

Många letar också på fel ställe när de ska rekrytera unga kvinnor eller andra personer som är underrepresenterade. Om man ska lyckas måste man höja blicken. Kanske kommer ni att hitta kompetenta personer på ställen ni inte förväntat dig det. Och sannolikheten är stor att er verksamhet breddas och förnyas på köpet. Fler konkreta tips om rekryteringsvägar hittar du här.

Vidare kompetensutveckling

Ledarna har chefsguider i ämnet Chefen som rekryterare.

Framgångsrik rekrytering av Gävle kommun är en handbok med ett integrerat mångfaldsperspektiv som leder dig genom hela rekryteringsprocessen, från kravprofil till utvärdering när rekryteringen är genomförd. 

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet av Diskrimineringsombudsmannen ger en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem