Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett tabubelagt ämne som det är svårt att prata om. Många tiger, lider och låtsas inte om att det har hänt – dels för att de inte vill identifiera sig som offer, dels för att det känns som om en anmälan kan skapa ännu större problem. Många skuldbelägger sig själva för det som hänt.

Både kvinnor och män drabbas av sexuella trakasserier men det vanligaste är att män trakasserar kvinnor. Tystnaden hos dem som trakasseras kan förklaras med att den utsatta ofta står i beroendeställning till den som trakasserar. Med det inte sagt att det är svaga personer som trakasseras. De tre främsta riskfaktorerna för att bli sexuellt trakasserad (förutom att vara kvinna) är att vara yngre än 30 år, ha en akademisk utbildning och tjäna mer än 20 000 kronor i månaden.

Du drar dina egna gränser

Det är lätt att tro att sexuella trakasserier endast handlar om tafsanden, sexistiska skämt och porrbilder på jobbet, men också förlöjligande generaliseringar av kvinnliga eller manliga egenskaper, ignorerande och undanhållande av information räknas som trakasserier som kan vara ett brott mot diskrimineringslagen.

  •  Hur vill du prata om sexuella trakasserier med dina medarbetare?
  •  Vad kan du göra för att hjälpa dina medarbetare att sätta gränser?
  •  Hur sätter du själv gränser? Var går din egen gräns?


Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. De måste ha en beredskap om problemet uppstår och de måste agera. En arbetsgivare som är passiv trots att den fått kännedom om förekomsten av trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier kan bli skadeståndsskyldig gentemot en utsatt anställd. Läs mer om arbetsgivarens åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier på DO:s webbplats.

Härskarteknikerna och motmedlen

Jämsides med sexuella trakasserier existerar de härskartekniker som först beskrevs av forskaren Berit Ås som ett förtryckarfenomen. Härskartekniker är enligt Ås metoder att behålla eller skaffa sig makt över andra människor eller sätt att hävda sig själv genom att förtrycka andra individer.

Härskartekniker anses användas omedvetet av både män och kvinnor. Ett motmedel kan vara de så kallade bekräftelseteknikerna utvecklade av Empowermentnätverket vid Stockholms universitet, ENSU. Bekräftelseteknikerna kan användas för att möta härskarteknikerna genom att reversera dem – synliggörande mot osynliggörande och så vidare. Läs deras orginalartikel här

Du kan också läsa avsnittet om härskarteknikerna och bekräftelseteknikerna i Ledarnas handbok Leda Jämt.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill bli medlem!

Relaterat

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem