Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Jämställdhetsintegrering

Den här chefsguiden syftar till att ge dig som chef, oavsett verksamhet, tips och idéer på hur du kan arbeta för jämställdhet i din organisation. Jämställdhetsintegrering är det offentliga Sveriges strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. I praktiken betyder det att jämställdhet ska integreras i det dagliga arbetet på alla nivåer, från idé och planering, till genomförande och utvärdering.

Frågan att besvara är hur det ser ut för kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå jämställdhet. Även om strategin är framtagen för offentliga verksamheter så kan många av de metoder och modeller som tagits fram i arbetet användas av alla verksamheter.

Strategin antogs 1994 i Sverige och Förenta Nationerna antog strategin 1995. Flera kommuner, landsting, stat och myndigheter arbetar enligt strategin. 59 myndigheter har i dag uppdrag från regeringen att arbeta utifrån strategin.

Strategin är applicerbar även på näringslivet men varje organisation/myndighet/företag behöver konkretisera strategin utifrån sin verksamhet.

Europarådet definierar Jämställdhetsintegrering så här:
“(Om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla beslutsfattanden, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”

Källa: Council of Europe, Gender mainstreaming, Coneptual framework, methodolgy and presntation of good practices. Final report of activities of the Group of specialists on mainstreaming (EG-S-MS). Strasbourg. 1998.

Vill du veta mer om jämställdhetsintegrering?

Följande filmer från Sveriges Kommuner och Landsting beskriver effekter av arbetet med jämställdhetsintegrering utifrån konkreta exempel.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-08-15

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem