Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

De jämställdhetspolitiska målen

Jämställdhetsarbetet i Sverige ska bidra till att uppnå målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och utifrån huvudmålet finns fyra delmål.

De fyra delmålen är utformade utifrån att det råder stor ojämställdhet inom de här områdena. Mer fakta om ojämställdheten finns hos SCB: På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2016 

Här finns också en del exempelfrågor under varje delmål för att tydliggöra hur målen relaterar till ditt arbete som chef.

Delmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Internt: Se över könsrepresentationen i styrelser, ledningsgrupper och fördelningen bland chefer. Vilken skillnad finns när det kommer till vilka frågor som fångas upp och arbetas med, skiljer det sig mellan de som kvinnor eller män föreslår? Hur fördelas talutrymmet inom organisationen/på möten? Tips: Det finns konkreta verktyg att ta hjälp av när det kommer till att mäta talutrymme på möten.

Externt: Hur många kvinnor respektive män använder era produkter/tjänster? Hur ser könsfördelningen ut bland kunderna? Hur ser könsfördelningen ut i kundundersökningar och fokusgrupper?

Delmål 2

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Internt: Vilka arbetar deltid/heltid och hur ser avtalen och olika arbetstider ut för olika yrkesgrupper, till exempel delade turer? Hur slår det mot kvinnor respektive män? Se över förmåner och tillgång till resurser – skiljer det sig mellan kvinnor och män? Vilka får möjlighet att delta i vidareutbildning och ses som “chefsämnen”? Vilka frågor får mest resurser och ägnas mest tid i företaget? Finns en koppling till traditionellt kvinnliga och manliga frågor?

Gör en lönekartläggning även om du inte har 25 anställda. Följ upp resultatet och ta fram en plan för hur löner ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Ta professionell hjälp att validera eller bedöma, om arbetet upplevs svårt. Kom ihåg att delar av arbetet för jämställdhet är expertkompetens, det är inget som alla kan automatiskt. 

Externt: Se över erbjudanden till kunder. Hur mycket tid läggs på utveckling av produkter och tjänster som utgår från kvinnors respektive mäns behov? Hur mycket tid läggs på utveckling av produkter och tjänster som används av kvinnor respektive män?

Delmål 3

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Internt: Se över om det finns obetalt arbete på arbetsplatsen som inte ingår i någon arbetsbeskrivning men som några personer förväntas göra, vilka personer får göra det? Sätt en norm i organisationen som uppmuntrar att kvinnor som män tar lika stort ansvar för barnen när det gäller föräldraledighet och uttag av vab. Boka möten mellan klockan 09.00 och 15.00 för att möjliggöra för medarbetare att hämta och lämna på förskolan.

Fler tips finns i vår chefsguide En föräldravänlig arbetsplats. Som chef är det viktigt att du föregår med gott exempel.

Externt: Se över kommunikation och marknadsföring utåt när det gäller varor och tjänster för att inte spela på traditionella könsroller. Tips: Det finns flera konkreta handböcker som kan hjälpa dig i arbetet med val av bild och text. Använd till exempel ”Schyst!” eller  ”Bilder som förändrar världen”.

Delmål 4

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Internt: Se till att alla chefer med personalansvar får en grundläggande utbildning i mäns våld mot kvinnor för att kunna se tecken hos såväl förövaren som offer. Ta fram en tydlig handlingsplan och sprid i organisationen. Ställ krav på att företagshälsovården har kunskap och kompetens i frågan.

Ta fram en policy för porrfria hotell och porrsurfande som ni använder när ni är på resa. Säkerställ att personal som reser i tjänsten inte besöker strippklubbar, porrklubbar, köper sexuella tjänster eller ger tyst medgivande till sexistisk underhållning vid middagar eller liknande.

Externt: Se över marknadsföringen så att den inte objektifierar kvinnor och män. Se tips här ovan. Bidra med ekonomiskt stöd till kvinno- och tjejjourer.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-08-15

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem