Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Strategiska frågor utifrån chefskategori – Var ska vi börja?

Jämställdhet är ett stort och komplext område som behöver hanteras både internt i organisationen och externt utåt mot kunder, brukare och medborgare. När ni är i början av ett jämställdhetsarbete gäller det att ta reda på vad det är ni vill förändra och vilken effekt ni vill uppnå.

Följande frågor utifrån olika chefskategorier kan vara till hjälp när ni ska börja diskutera vad ni vill göra inom jämställdhetsområdet eller när ni ska ta nästa steg.

Marknadschefen

 • Svarar vi på kvinnors och mäns förväntningar och behov?
 • Marknadsför vi våra produkter/tjänster mot såväl kvinnor som män utan att bidra till att förstärka könsstereotypa föreställningar (såsom rosa för kvinnor och blått för män till exempel)? Se tips om hur du kan säkerställa din kommunikation under De jämställdhetspolitiska målen.

Produktutvecklingschefen

 • Tänker vi in både kvinnor som män som kunder/användare av produkten/tjänsten? Vilka föreställningar ligger till grund för vår produktutveckling?
 • Svarar vi på kvinnors och mäns behov?
 • Vem är normen i produktionsutvecklingen? 
 • Vid marknadsundersökningar – vilka tillfrågas och vilka svarar?

Produktionschefen

 • Är produktionskedjan anpassad till såväl kvinnors som mäns fysiska förutsättningar? Vem har varit norm vid införskaffandet av material och verktyg?
 • Har vi jämställdhetssäkrat kundens väg genom produktionen?

Inköpschefen

 • Är våra leverantörer engagerade i vårt jämställdhetsarbete?
 • Behöver vi utbilda våra leverantörer i jämställdhet?
 • Finns jämställda villkor som ett krav till underleverantörerna?

Personalchefen

 • Är anställda kvinnor och män engagerade och motiverade i arbetet med jämställdhet?
 • Har ledning och personal rätt kunskaper om jämställdhet?
 • Säkerställs jämställda arbetsmiljöer och frihet från sexuella trakasserier? 
 • Finns policy om porrfria hotell vid tjänsteresor?
 • Finns en handlingsplan som stöd för chefer som upptäcker att personalen utsätts/utsätter för mäns våld mot kvinnor (både för förövare och offer)?
 • Är arbetsredskap, arbetskläder, verktyg med mera anpassade för såväl kvinnor som män?
 • Är rekryteringsprocessen jämställdhetssäkrad?
 • Är företagets utbildningsinsatser jämställdhetssäkrade?
 • Görs och följs lönekartläggningar upp?Se även över fördelning av förmåner.

Kommunikationschefen

 • Är kommunikationen (text och bild) jämställd, det vill säga kommunicerar företaget med såväl kvinnor som män utan att förstärka stereotypa föreställningar om kvinnor respektive män?
 • Får kvinnor och män lika stort utrymme i kommunikationen?
 • Framställs kvinnor och män på ett sätt som bryter könsnormerna?
 • Vilka uttalar sig externt och med vilket mandat?

Ekonomichefen

 • Har vi kriterier för jämställda investeringar?
 • Fördelas resurserna jämställt mellan kvinnor och män?
 • Hur fördelas resurser mellan olika produktutvecklingsområden inom företaget? T ex traditionellt kvinnliga och manliga områden?
Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-08-15

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem