Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – karriär

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Ledarna vill stötta dig – därför svarar våra experter varje månad på olika frågor. Här svarar Christina Werner, chefsrådgivare, Helén Hellgren Forsberg, karriärrådgivare, Jörgen Khilgren, ledarskapsutvecklare, och Bert Niklasson, chefsrådgivare.

”Hjälp medarbetarna att hänga med”

Fråga: Vilket ansvar har jag som chef för mina medarbetares kompetensutveckling?

Svar: I takt med att omvärlden och arbetsmarknaden förändras så förändras också kraven på kunskap. De kunskaper och färdigheter du en gång förvärvat genom utbildning eller din yrkesroll måste uppdateras för att du ska kunna hänga med i utvecklingen. Genom att aktivt fördjupa, bredda och ta till dig ny kunskap förstärker du din ställning på arbetsmarknaden. Det ger dig ökad trygghet på jobbet samtidigt som det exponerar dig för nya och oanade karriärmöjligheter.

Din arbetsgivare är beroende av att du har rätt kompetens. Som chef har du också en nyckelroll i att bidra till dina medarbetares utveckling i linje med de mål ni ska uppnå. Frågan om kompetensutveckling är därför en viktig komponent att löpande ta upp i utvecklingssamtal. Du bör tillse att dina medarbetare har rätt kompetens för jobbet.

Samtidigt måste medarbetaren ha en positiv inställning till sin egen kompetensutveckling och med ord och handling visa sig villig att lära om och lära nytt.

När du summerar dina medarbetares behov uppkommer frågan om vilken eller vilka kompetensutvecklingsinsatser som är rimliga att vidta. Det kan vara allt från kurser och seminarier till andra former av lärande som e-learning, mentorprogram och coachning. Det är viktigt att det finns en strategisk plan för kompetensutveckling, att det finns budgeterade medel och att frågan är förankrad i ledningen.

I korthet går en sådan plan ut på att identifiera behoven, analysera gapet och planera in aktiviteter.

Slutligen handlar kompetensutveckling också om ett förhållningssätt hos både medarbetare och arbetsgivare som gynnar lärande. Det i sin tur stärker förmågan att ta till sig nya kunskaper och att omsätta dessa i praktiken. Genom att ge dina medarbetare goda förutsättningar för kompetensutveckling säkerställer du att verksamheten fortsätter att utvecklas.

/Maria Larsdotter Darke, chefsrådgivare

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 3 2017.


Sätt ord på din kompetens genom Ledarnas digitala kompetenskurs

 


  

”Hur bygger jag mitt personliga varumärke?”

Fråga: Hej. Jag funderar på att byta jobb och undrar vad ska jag tänka på när jag bygger mitt personliga varumärke?

Svar: Arbetsmarknaden går mot att vara mer föränderlig, rörlig och internationell. Din kompetens värderas och blir konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än förr. Då gäller det att sticka ut. Hur du presenterar dig och vad du står för blir viktigt för att sticka ut i konkurrensen.

Ditt personliga varumärke, det vill säga ditt professionella rykte, kan definieras som de värden ditt namn förknippas med. Du behöver identifiera tydligt för dig själv vad du vill och kan och hur det enkelt kan kommuniceras till omgivningen.

Börja med att fundera på vilka som är dina drivkrafter och värderingar. Vad styr dig och vad ger dig energi? Vilka arbetsuppgifter tycker du om och vilka erfarenheter har du? Var kommer du bäst till din rätt? Vilka prestationer är du mest stolt över att ha åstadkommit i dina chefsroller?

En annan del av ditt personliga varumärke är andras bild av dig. Hur uppfattas du av andra? Detta kan påverka din arbetssituation mer än du anar. Bilden behöver inte vara sann i dina ögon, men andras syn på dig är en del av varumärket. Ibland är vår omgivning bättre på att sätta ord på vår kompetens än vi själva. Du kommer säkerligen att få ett par guldkorn – och några utvecklingsbara sidor – till ditt kommande utvecklingssamtal.

Genom att göra denna kartläggning skapar du en större medvetenhet och ökad självinsikt. Då kan du lättare
identifiera och kommunicera möjligheter i rätt riktning. Du blir tydligare. Bilden av omvärlden i form av bransch- och verksamhetslogik skapar ett perspektiv på din kompetens och ditt varumärke.

Fundera även på i vilka sammanhang du behöver kommunicera ditt personliga varumärke. Hur presenterar du det i ditt cv, på Linkedin och i ditt nätverk? Vad säger du när du berättar om dig själv? Paketera din kompetens tillsammans med vad som engagerar dig.

Prova på att formulera ditt varumärke i en mening. Det kan vara en utmaning som tvingar dig till att bli konkret.

/Christina Werner, chefsrådgivare

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 6-7 juni-juli 2016.


Chefsguide: Karriär


 

Vad ska jag tänka på inför arbetsintervjun?

Fråga: Inom kort ska jag på en intervju för ett chefsjobb. Jag har intervjuat många anställda, men det var ett tag sedan jag själv blev intervjuad. Vad ska jag tänka på inför en arbetsintervju för ett chefsjobb?

Svar: Det första du bör tänka på är att identifiera företaget och dess kultur. Vilka är de – och hur jobbar de? Att komma väl förberedd är särskilt viktigt som chef. Ta reda på vilken typ av ledare de söker. Kanske känner du någon på företaget som kan berätta mer eller har du kontakt med någon via Linkedin som känner någon annan på företaget. Googla fram information om företaget och läs på deras hemsida.

Förutom att identifiera företaget, identifiera dig själv. Vilken typ av chef är du, den styrande eller coachande chefen? Tänk på att du kan använda de utvecklingssamtal du har haft med din egen chef. Har du svårt att komma på bra egenskaper hos dig själv, fråga vänner, familj eller kolleger. En tredje part kan ibland se egenskaper som du själv inte tänker på. Sammanställ den formella kompetensen så som kurser och utbildning, men också dina kompetenser från det dagliga arbetet, erfarenheter och egenskaper.

Det är bra att verka lugn, och ju mer förberedd du är, desto mer bekväm kommer du att vara.

Att lyssna och vara närvarande är också viktigt. Det är rekryterarens roll att styra intervjun, men det kan vara bra om du kommer med exempel som styrker det du säger.

Löneanspråk brukar komma upp vid en anställningsintervju. På ledarna.se kan du komma åt Lönekollen där du kan få en medianlön. Vi samlar också lönestatistik som du kan dra nytta av. Med hjälp av den kan du komma fram till en rimlig nivå på din lön.

Vid de flesta rekryteringar används idag olika personlighets- och färdighetstester. Speciellt vid rekrytering till högre positioner förekommer ofta personlighetstester och/eller begåvningstester. Sådana är svåra att förbereda sig på, men att ha en bra självkännedom hjälper.

Lycka till med din arbetsintervju.

/Helén Hellgren Forsberg, karriärrådgivare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2016.


Chefsguide: Karriär


 

Så undviker du vanliga misstag på LinkedIn

Fråga: Jag har förstått att LinkedIn blir alltmer använt och många av mina kollegor har uppmanat mig att uppdatera min profil. Vad ska jag tänka på?

Svar: Det finns minst tre användningsområden för dig som chef vad gäller LinkedIn. Något som ökat är att allt fler upptäcker att man kan använda LinkedIn för att stärka sin arbetsgivares varumärke och dess affärer och verksamhet.

Det andra är att hitta – eller exponera sig mot – nya jobb eller uppdrag. Det tredje användningsområdet handlar om att stärka och fördjupa ditt personliga varumärke.

Vilka är då de fyra största misstagen som användarna gör på LinkedIn?

 1. Du slarvar med din – eller arbetsgivarens – profil. Utan tvekan är det största misstaget att många underskattar LinkedIns potentiella kraft att visa ditt eller din arbetsgivares varumärke. Varumärket ska stärkas av närvaron på nätet. Inte sänkas.
 2. Du använder inte LinkedIn som ett affärsverktyg. LinkedIn kommer de närmaste åren sannolikt att skifta karaktär till att bli mer och mer av ett affärsnätverk. För dig som arbetar som chef är LinkedIn en guldgruva för att hitta nya affärskontakter.
 3. Du far med osanning. Utmaningen är att få fram hur bra du eller din verksamhet faktiskt är. Se över din profil på nätet. Får du fram din verkliga kompetens?
 4. Du är för ivrig. Många betonar hur viktigt det är att vara aktiv på LinkedIn. Jag tycker dock att man ska hålla sig till försiktighetsprincipen. Tryck inte ”like” på alla statusuppdateringar och ge dig inte in i alla diskussioner. Se LinkedIn som det skyltfönster till kollegor, kunder, leverantörer och rekryteringskonsulter det faktiskt är. Så sätt dig ner och reflektera över din kompetens och se till att ha en välskriven och genomtänkt profil på LinkedIn. Det räcker långt.

/Jörgen Khilgren, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2015.

Chefsguide: LinkedIn – ett effektivt verktyg

 Foto i CV?

Fråga: Hej! Tänkte söka mitt första chefsjobb och sitter och putsar på ett CV. Har hämtat tips och inspiration från Ledarnas material. Bad en god vän om input och hon påpekade direkt att jag inte hade ett foto. Det måste man ha, var hennes tydliga budskap. Bör man ha det?
/Lena

Svar: Hej! Här finns inget rätt eller fel. Beroende på vem du frågar kan du få helt motsatta svar. Fokusera på innehållet i stället för fotot.

Att ha en bild på sitt CV är vanligt av den enkla anledningen att en arbetsgivare har lättare att knyta an till dig om de får se hur du ser ut. Det kan också kännas mer personligt och att man ansträngt sig litet extra.

I början var en bild ett sätt att försöka sticka ut i ansökningshögen, men nu har det blivit så pass vanligt att man riskerar att snabbt bli bortsorterad ur högen om man inte har en bild. Inte minst gäller den regeln i Europa och USA. Den yngre generationen är mer benägna att skriva ut en QR-kod så att läsaren snabbt kan läsa vidare på den sökandes Facebook-sida eller andra privata sidor.

Om du väljer att bifoga en bild bör den placeras högt upp i CV-dokumentet, antingen i högra eller vänstra hörnet. Det är den mest logiska placeringen. Tänk på att bilden ska vara professionell. En lugn och neutral bakgrund är att föredra. Ansiktet ska vara i fokus. Färg eller svartvitt spelar ingen roll då de flesta företag har färgskrivare idag.

Klädseln i din bild bör även den vara formell. Givetvis varierar detta beroende på vilket jobb du ska söka.

Jag diskuterade frågeställningen med ett par rekryterare nyligen. De rådde mot försiktighet att visa bilder. De hänvisade till sina rekryteringsprocesser. Att ansökningarna hanteras utifrån rättvisa och ickediskriminering. De ville visa på att de rekryterar utifrån kompetens och inte hur de sökande ser ut. De menar att vi påverkas av bilderna även om man försöker se bort ifrån det. De påpekade också att avidentifierade ansökningshandlingar blir mer vanligt.

Således inget rätt eller fel. Valet är ditt!

Ett lästips är guiden Vässa ditt chefs-CV.

/Bert Niklasson, chefsrådgivare på LedarnaHär nedan svarar Jörgen Khilgren, ledarskapsutvecklare på Ledarna, på några fler frågor om karriär:

Kan man karriärplanera?

Fråga: Jag var på en utbildning i ledarskap för någon månad sedan där föreläsaren betonade vikten av att ha en plan för sin kommande utveckling. Hur ser du på karriärplanering? Kan man verkligen planera sin karriär?
/Robert

Svar: Självfallet kan du planera din karriär! Karriär kan vara att ha en chefsposition utifrån dina värderingar, drivkrafter, intressen eller mål, vilket skapar möjligheter för en ”karriär i karriären”. Det finns dock ett par förutsättningar för detta. För det första handlar det om att du är medveten om – och kan sätta ord på – din kompetens. Den andra förutsättningen handlar om att du måste få en tydlig bild av din omvärld. Vilka externa faktorer är det som kan påverka din fortsatta chefskarriär?

Till sist ska du fundera på vad du egentligen vill. Allt detta tar dock lite tid i anspråk. Börja inte försent utan ta för vana att minst en gång per år, kanske innan utvecklingssamtalet med din chef, reflektera över ditt kommande yrkesliv. Vad vill du egentligen? Vilket är ditt långsikta mål?

/Jörgen Khilgren, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2014.


Vad betyder egentligen personligt varumärke?

Fråga: Jag har genom åren stött på begreppet ”personligt varumärke”. Vad lägger du in i begreppet? Finns det något som jag behöver tänka på?
/Henrik

Svar: Ett varumärke är de associationer eller synliga symboler som förknippas med en tjänst eller produkt.

Ett personligt varumärke består av två komponenter. Den första, kärnan, utgörs av din samlade kompetens och dina mål. Fokus ligger på hur du själv ser – och sätter ord på din kompetens. Den andra komponenten handlar om vilken bild andra har av dig. Det är därför viktigt att du är medveten om hur du uppfattas och vilka eventuella ändringar du vill göra.

Om vi börjar med varumärkets kärna så handlar det om självkännedom. Det behöver dock inte vara särskilt komplicerat. Men det kräver lite tankeverksamhet. Gör så här: Börja med att fundera på vilka som är dina drivkrafter och värderingar. Vad är det som styr dig och vad är det som ger dig energi? Vilka arbetsuppgifter och erfarenheter sätter du främst och fråga dig var du kommer bäst till din rätt? Tänk igenom dina mål. De ska vara dina egna mål och fast förankrade i dina värderingar och drivkrafter.

Den andra komponenten i ditt personliga varumärke är andras bild av dig. Hur uppfattas du av andra? Andras bild och föreställningar av dig kan påverka din arbetssituation mer än du anar. Det kan vara allt från befordran till deltagandet i spännande utvecklingsprojekt. Bilden behöver dock inte vara sann i dina ögon. Men andras syn på dig är en del av varumärket. Ibland är vår omgivning bättre på att sätta ord på vår kompetens än vad vi själva är. Du kommer säkerligen få ett par guldkorn – och några utvecklingsbara sidor till ditt kommande utvecklingssamtal.

Glöm dock inte att styrkan i ett varumärke aldrig är konstant. Det kan variera över tid och rum. Se till att du väljer dina arbetsuppgifter och utmaningar med omsorg och att du får de praktiska förutsättningarnaatt lyckas. 

/Jörgen Khilgren, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2014.


Vilka fördelar har Linkedin?

Fråga: Jag har som chef varit något skeptisk till sociala medier. Mina kolleger har dock rekommenderat Linkedin. Vad behöver jag tänka på och vilka fördelar ser du med Linkedin?
/Sophia

Svar: Linkedin grundades av amerikanen Reid Hoffman och är ett socialt nätverk inriktat på professionella kontakter och har i dag flera hundra miljoner användare, över en miljon i Sverige. Linkedin har visat sig vara ett fantastiskt verktyg för dig som vill bygga upp, underhålla och utveckla ditt nätverk. Du kan dessutom på ett mycket smidigt och snabb sätt söka information om tänkarbara arbetsgivare, leverantörer, kunder och intressanta yrkesroller.

Det är par saker du behöver tänka på. Se till att du har ett foto som ger ett professionellt intryck och att dina kontaktuppgifter stämmer. När du börjar med att skapa din profil kan det vara en fördel att du stänger av ditt aktivitetsflöde. Om du gör detta så kommer ingen annan se dina uppdateringar. När du sedan är klar med din profil så kan du slå på funktionen igen.

Se till att du skapar en läsvärd och informativ text som beskriver den röda tråden i din karriär. Denna text utgör din sammanfattning och sätter agendan för hur du ser på – och vill att andra skall se på – din karriär. Det räcker med ett par rader. Detta är lättare än du tror, då du kan välja tidigare omdömen från kollegor och chefer samt några rader från eventuella ansökningsbrev. Lägg sedan till vilka mål du har med ditt yrkesliv så har du skapat en läsvärd text.

Tänk på att beskriva dina nuvarande – och tidigare anställningar på ett korrekt sätt, det vill säga använd rätt titel och arbetsinnehåll. Ibland räcker det långt med att förstärka sitt budskap med någon siffra i form av antal anställda, storlek på projekt eller affärsområde. Fundera dock en extra gång, så att din presentation inte kan uppfattas av andra som verksamhets- eller affärskritisk information.

/Jörgen Khilgren, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2014.Här nedan svarar Johan Frisö, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna, på några frågor om karriär:

Identifiera din talang

Fråga: Hejsan! Det pratas mycket om talang nu. Men har verkligen alla talang? Jag är tveksam. Vad säger du?
/Angelica

Svar: Jag säger att alla har talang! Det gäller bara att identifiera vilken talang du har. Talang behöver inte alls ha något med intelligens, utbildning eller sådant att göra. Talang hänger oftast ihop med lust och intresse. Det kan vara så att vi kan behöva söka rätt på just vår egen talang. Vi kanske inte alltid är medvetna om våra talanger. Då får man söka i sitt inre och göra en talanginventering.

Sedan gäller det att kommunicera med sin chef och i sin organisation. Det här brinner jag för. Därefter får man se om det finns uppgifter där just din talang kan komma mer till sin rätt. Arbetsgivarens bidrag kan vara att försöka ge dig – i den mån det är möjligt – arbetsuppgifter och förutsättningar för att du ska kunna komma till din rätt på bästa sätt.

/Johan Frisö, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 4 april 2013.


Bästa vägarna till ett nytt jobb?

Fråga: Hej! Nu börjar det varslas på mitt företag. Jag är ännu inte bland de varslade men ingen sitter säkert. Jag har tänkt börja se mig om efter nytt jobb, och det jag funderar på är vilka som är de bästa vägarna till ett nytt jobb? Har hört att massor av tjänster inte annonseras. Hur hittar jag dem?
/Carina

Svar: Hej Carina! Du väljer att vara proaktiv och ta steget till nästa jobb innan du eventuellt blir tvungen. Klokt!

Nej, du har helt rätt, långt ifrån alla tjänster annonseras ut. Det blir vanligare och vanligare att nyrekrytering sker via nätverk. Där spelar ju social media större och större roll. Jag tycker att du börjar med att kontakta ditt närmsta nätverk. Berätta hur du tänker och vad du är ute efter. Be sedan dina kontakter att kontakta sina kontakter.

Ta Facebook som exempel: om du har 100 kontakter på Facebook som sedan i sin tur har 100 kontakter var, då når du rent matematiskt 10 000 personer som helt plötsligt kan vara din väg till ditt nästa arbete. Sedan finns ju Linkedin med flera.

Naturligtvis kan du parallellt med dessa aktiviteter läsa platsannonser, kontakta företag du tycker verkar intressanta och vara aktiv i ditt sökande.

Lycka till!

/Johan Frisö, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2013.


Hantera uppsägning?

Fråga: Hej! När man som HR-medarbetare själv drabbas av konjunkturnedgången och blir uppsagd blir det extra jobbigt att hantera. Man förväntas ju vara proffsig och man vet hur allt fungerar, men ändå så är det svårt att klara av situationen på ”rätt sätt”. Känner ni igen situationen?
/Jonas

Svar: Hej! Att bli uppsagd är mer eller mindre tufft för alla som drabbas. Utan att säga att det är värre för någon känner jag igen ditt dilemma. Det vill säga att när du kan området och jobbar med frågorna så förväntar sig omgivningen, och kanske du själv med, att du ska hantera det
”proffsigt”.

Men vi är alla människor med våra egna känslor och tankar. Vi har åtaganden privat, familj, boende och så vidare. Klart att du inte kan vara ett proffs då. Du måste också få vara i de känslor som uppstår hos dig.

Fördelen du har är väl att du kan ha många kontakter inom HR-området – dessa kanske kan öppna upp för något nytt? Eller att du via dessa kontakter kan få samtalsstöd och rådgivning som du så väl som någon annan behöver i sådana situationer. Du kan också få stöd via Ledarna och Chefsservice.

Välkommen och lycka till!

/Johan Frisö, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2013.

 

Hur ska en kommun kunna attrahera och behålla chefer?

Fråga: Hej, jag funderar mycket på om jag ska söka en personalchefstjänst i en mindre kommun. Kommunen ligger en bra bit från storstäderna och villkoren är inte ”de bästa”. Om jag nu är tveksam så kommer jag ju troligen att möta samma tveksamhet när jag ska rekrytera i framtiden. Min fråga blir ju dubbel, dels för egen del, dels som eventuell rekryterande chef i framtiden. Hur ska en kommun kunna attrahera och behålla chefer? Tacksam för alla infallsvinklar.
/”Blivande personalchef”

Svar: Hej! Ja du, ”Blivande personalchef”, det är en fråga som jag vet att många kommuner funderar mycket över nu. Vi är mitt inne i den stora pensionsavgången och då blir ju din frågeställning extra uppenbar. Hur attraherar vi den yngre generationen att bli chefer inom vård, skola och omsorg?

Jag tror att det finns ett antal parametrar som spelar roll när det gäller att rekrytera framtidens chefer till välfärdssektorn.

Lönenivån har naturligvis betydelse men är inte den enda faktorn. Först måste det ju finnas en genomtänkt plan/struktur kring hela processen från att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla, en tydlig ledarskapspolicy som man lever efter så att du som sökande vet vad du kan förvänta dig, och ett tydligt chefsuppdrag så du vet vad som förväntas av dig. Annat som underlättar chefsuppdraget kan vara allt från städhjälp, tjänstebil, barnpassning, större flexibilitet i arbetstidens förläggning med mera.

Vad jag menar är att för att attrahera chefer till dessa mycket viktiga chefsuppdrag i framtiden behöver anställningsvillkoren individanpassas utifrån just den enskilde chefens behov och önskemål. På den fronten finns mycket att utveckla, för om man som presumtiv arbetsgivare lockar med att det är högre livskvalitet att bo i just deras kommun, vilket många gör, behöver man ju också skapa förutsättningar för de presumtiva cheferna att kunna ta tillvara den livskvaliteten. Ett sätt kan ju vara möjligheten att påverka sina arbetstider.

Lycka till med ansökan!

/Johan Frisö, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 4 april 2012.Vad är viktigt att tänka på när man skriver sitt CV och sitt personliga brev?

Fråga: Hej! Jag håller på och tittar efter lite nya jobb, men det är länge sedan jag sökte jobb. Jag skulle därför vilja ha några tips och råd om vad som är viktigt att tänka på när man skriver sitt CV och sitt personliga brev.
/Jocke

Svar: Hej Jocke! Ett CV, tycker jag, ska vara överskådligt. Det ska vara lätt för den som läser att hitta de uppgifter som just den arbetsgivaren är intresserad av.

CV behandlar dåtid och vad du gjort fram till nu. Det personliga brevet behandlar framtid och svarar på frågan vad du kan bidra med på det nya arbetet. Beskrivningarna av dig själv ska vara satta i sitt sammanhang: ”jag kan åstadkomma det här hos er för att jag gjort detta tidigare”. Du kan referera till vad du har uppnått på tidigare tjänster.

Undvik att skriva samma text i CV som i det personliga brevet. I det personliga brevet hänvisar du till ditt CV för att styrka dina påståenden.

Till din hjälp att utforma ett CV kan du ta följande punkter:

 • Inled med en rubrik, ”Mina mål”, ett slags sammanfattning om vad du kan bidra med och vem du är. Håll den kort.
 • Arbetslivserfarenhet, det är vanligtvis det senaste jobbet, men det behöver inte vara det, för om det jobb du söker har mer koppling till något du har gjort tidigare i sitt arbetsliv så kan du lyfta fram det högst upp – det viktigaste först.
 • Ett CV kan vara långt bara det är överskådligt och lätt att hitta i.
 • Använd tydliga rubriker, som till exempel utbildningar, kurser, språk, ledarskapsutbildningar och så vidare.
 • Kontaktuppgifter bör finnas på alla sidor, som sidhuvud eller sidfot.
 • Tänk luftigt och använd samma typsnitt i hela dokumentet. Undvik understrykningar.
 • Lägg lite tid på layouten.
 • Lägg till en bild om du är bekväm med det. Välj då en neutral ansiktsbild.

Tänk på att människor tar in information på olika sätt och beslutar på olika grunder. När du skickar in ditt CV vet du inte vem läsaren är, eller hur den personen tar till sig materialet. Det viktiga är att du som avsändare är bekväm med det du skickar i väg.

Lycka till!

/Johan Frisö, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2012.

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2017-03-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem