Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Din chefskarriär

Ledarna arbetar med att främja det goda ledarskapet. Gott ledarskap kommer alltid skapa olika former av karriärer.

Vad är karriär för dig och andra? Svaren kan variera över tid och rum och från person till person. Vad som anses som en karriär för en person behöver inte vara det för någon annan. Samtidigt finns det i inom flera yrkesroller, arbetsgivare och branscher en tydlig förväntan på hur en karriär ska se ut.

Många chefer oroar sig i onödan hur kommande vägval, frivilliga eller ofrivilliga, kan uppfattas av andra. Detta kan innebära att man inte vågar eller vill byta roller eller arbetsgivare. Känslan av egenmakt kan i värsta fall försvinna.

Subjektiv och objektiv karriär

I ”Handbook of Career Theory” lyfter forskaren Michael B Arthur med flera fram den objektiva karriären som den karriär som syns av andra och kretsar runt status, hierarkier, identitet och position. Din framgång bedöms, av andra och kanske även av dig, utifrån titel och ditt avancemang. Karriären följer en förutsägbar, hierarkisk och planerad riktning.

Den subjektiva karriären handlar om din egen syn på vad som är framgång och karriär. Karriär behöver inte innebära att klättra uppåt i hierarkierna. Karriär kan vara att ha ett chefsuppdrag utifrån sina värderingar, drivkrafter och intressen och tid för familj. Det kan handla om något års paus från chefsrollen eller byte av bransch och roll. Den subjektiva karriären kan liknas vid ett livsprojekt där individen bestämmer riktning och innehåll.

Självfallet kan också den subjektiva karriären sammanfalla med en objektiv syn på karriär. Vilka tillvägagångssätt finns det då för att få – eller att göra en karriär?

Parsons matchningsteori om karriär

Teorier om vad som påverkar individens val har en nära hundraårig tradition. Det är ofta professorn Frank Parson (1854 – 1908) som lyfts fram som pionjären inom yrkesvalsforskningen. För att hitta rätt yrke behöver man först känna sig själv. Därefter ha en klar bild av de möjligheter i form av arbetsuppgifter och roller som står till buds. Till sist handlar det om att hitta kombinationer däremellan.

En tanke i Parsons teori är att yrken, arbetsuppgifter och individer skiljer sig från varandra och att det går att få en matchning mellan individer och arbetsmarknaden. Utifrån denna teori är det viktigt att reflektera och sätta ord på sina mest uppskattade arbetsuppgifter, erfarenheter, intressen med mera för att sedan matcha dessa mot lämpliga branscher, arbetsgivare och yrkesroller.

Kritiken mot matchningsteorier cirklar runt det faktum att yrkesroller och personers preferenser ändras över tid och rum. Nya branscher och roller tillkommer och försvinner. Utifrån detta blir karriärplanering som syftar till att hitta rätt position eller yrkesroll tämligen svår.

Utvecklingsorienterade karriärteorier

Som en reaktion på denna kritik har det uppstått flera utvecklingsorienterade karriärteorier. Dessa ser karriären som en livslång process som hela tiden formas efter tid, plats och rum. Det viktiga här blir då personens jaguppfattning och självförståelse som sätts i relation till den föränderliga arbetsmarknaden.

En av dessa teorier är ”Planned happenstance”. Teorin har sitt ursprung från forskarna J.D Krumboltz och A.S Levin. De menar att det är viktigare att vara kreativ och aktiv än att ha tydliga och strukturerade mål för sin karriär. Yrkesroller och branscher kommer och går så varför planera för något som ändå kanske inte finns om några år? Uppmaningen lyder; tänk mindre, gör mer och våga lära om eller lära nytt. Genom att utsätta dig för möjligheter eller ta vissa risker ökar du chansen för ”slumpen” och ”timing”.

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem