Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Olika utvecklingsfaser i chefskarriären

Likaväl som att livet har olika faser kan även chefskarriären och yrkeslivet beskrivas som en serie faser där dina intressen, personliga behov, attityder och agerande förändras över tiden. Hela yrkeslivet kan beskrivas som en utvecklingskurva.

Förr kunde en sådan kurva spänna över ett helt yrkesliv. Idag kanske den sträcker sig över ett projekt, en roll eller ett jobb. I varje sådant arbetssammanhang går du igenom en utvecklingskurva i fyra faser. Detta verktyg hjälper dig att inventera i vilken eller vilka fas(er) du befinner dig nu just nu.

I den här övningen ska vi titta på chefsjobbet som en utvecklingskurva. I varje arbete går du igenom fyra faser, hur fort du går igenom de olika faserna avgörs av en mängd olika faktorer.

Yrkeslivets cykler

Utforskande/lärande fas

När du är ny på chefsjobbet befinner du dig i en utforskande/lärande fas. Du är upptagen med att vänja dig vid dina arbetsuppgifter, rutiner och processer, och utvärdera om det är det här du vill arbeta med på lång sikt. Du lär dig att bli ännu mer professionell i ditt chefsarbete och utvecklar dina färdigheter och din kompetens.

Du lär dig dina nya arbetsuppgifter, ofta med entusiasm. Du utforskar även din arbetsmiljö och tar till dig både synliga och osynliga regler. Du ser massor med utvecklingsmöjligheter.

Framåtskridande fas

Nästa steg på din utvecklingskurva är den framåtskridande fasen. I denna fas har du kommit in i jobbet. Du utvecklar aktivt dina externa och interna kontakter och resurser. Du stärker din identitet i organisationen, vilket underlättar dina arbetsprestationer och förbättrar dina utvecklingsmöjligheter. Du engagerar dig och skaffar dig erfarenheter genom nya utmaningar och nytt lärande.

Svårighetsgraden i dina arbetsuppgifter ökar. Konflikter mellan arbete och fritid kan börja dyka upp. Du vill gärna att din omgivning ska betrakta dina arbetsuppgifter som viktiga. Du strävar efter att förfina dina professionella färdigheter och behöver bekräftelse från andra.

Du tar på dig mer ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter. Du kanske både föreslår och genomför förändringar av arbetsinnehållet. Du utvecklar dina relationer till ledning och kollegor och känner dig accepterad och uppskattad av organisationen. Du kan se flera möjliga utvecklingsvägar.

Förvaltande fas

Nästa steg är en förvaltande fas. Du behärskar dina arbetsuppgifter mycket väl och har gjort många goda resultat. Du kan upptäcka att du inte känner lika stor entusiasm inför ditt arbete som tidigare.

Du kan ofta förutse hur personer omkring dig kommer att reagera på förändringar och du är kanske inte längre lika angelägen om att hitta på nya saker. Kanske ser du inte så många utvecklingsvägar längre. Om du inte genomför en förändring här, finns risken att du förr eller senare kommer in i en avtagande fas.

Avtagande fas

I en avtagande fas gör du det du måste – inte mer. Du känner dig kanske tveksam i förhållande till din arbetsgivare och uttrycker det också. Du uppfattar inte att du har några utvecklingsmöjligheter, vilket på sikt kan resultera i ett dalande självförtroende och försämrade resultat. Risken för att ”underkännas” eller förflyttas av arbetsgivaren ökar.

Vissa personer kan dock ta sig igenom denna fas ganska bekvämt genom att få en ny mer konsultativ och rådgivande roll. Andra genomför förändringar i sitt arbetsinnehåll – eller yrkesroll – och får en bättre arbetssituation.


Vilken fas befinner du dig i?

 Tips på vägen!

Om du befinner dig i…

Utforskande- och lärandefasen

Det är viktigt att du funderar över hur väl arbetsinnehållet och arbetsmiljön passar dig. Tänk både i ett kort- och ett långsiktigt perspektiv!

Framåtskridandefasen

I den här fasen ägnar du mycket, ibland alltför mycket, tid och energi åt ditt arbete. Du behöver kanske reflektera över vad balans i livet innebär för dig och planera för att hålla den!

Förvaltandefasen

Alla arbeten måste innehålla en förvaltande del, inte bara nya arbetsuppgifter. Utmaningen är att hitta ett nytt lärande, en ny arbetsuppgift eller en ny roll som gör att du i något avseende kommer in i utforskande/lärande och framåtskridande igen! Viktigt! För att du inte ska ”ramla in i” avtagande-fasen, är det viktigt att du får till någon form av förändring under förvaltandefasen. Att byta ut någon tråkig arbetsuppgift mot någon ny intressant och utmanande kan ge dig en skjuts tillbaka till lite nytt utforskande och lärande. Det behöver alla för att känna energi i sitt arbete.

Avtagandefasen

Det här är en naturlig fas om du exempelvis håller på att avsluta ett projekt eller planerar att gå i pension inom den närmaste framtiden. Om inte är det hög tid att bryta den här trenden! Du behöver kanske utveckla ditt arbetsinnehåll eller se över din ledarroll. Ta dig tid att göra din karriärplanering och ta därefter en ordentlig diskussion med din chef så att du kan förändra din situation snarast.

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem