Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Konsten att sätta mål

För att känna arbetsglädje och långsiktig tillfredsställelse i ditt chefsroll behöver du sätta nya mål med jämna mellanrum. Det är först när du har en bild av vart du är på väg som du kan bryta ned den i korta och långa mål och skapa en handlingsplan.

Professorn och psykologen Sonja Luybomirski har i sin bok ”Lyckans verktyg – en vetenskaplig guide till lycka” listat sex fördelar med att vara målmedveten.

 •  Målmedvetenhet ger oss en känsla av mening och kontroll
 •  Det är stärkande för självkänslan att ha meningsfulla mål
 •  Att ha mål ger en struktur och mening åt vardagen
 • Målmedvetenhet hjälper oss att använda vår tid på ett effektivt sätt.
 • Klara och tydliga mål kan vara till stor hjälp vid oförutsedda händelser eller kriser
 • Genomtänkta och genuina mål kommer skapa än fler intressanta kontakter med andra människor, arbetsgivare och branscher.

De eviga frågorna?

Så vad vill du egentligen? Vart är du på väg? Vart vill du nå i livet, privat och yrkesmässigt?

Dessa frågor är inte alltid lätta att besvara. Men i bland nödvändiga att ställa sig. Var därför öppen, realistisk och kreativ när du tänker igenom dina svar. Tänk därför långt fram i tiden. Vad vill du kunna se tillbaka på i livet och vara glad över att du gjort? Vad är det du inte vill ångra? Att ha en klar målbild hjälper dig att ta dig förbi eventuella hinder på vägen. Glöm ej heller att njuta av resan på vägen till målet. Du vet ju vart du är på väg.

SMART-modellen

När du sätter dina mål kan du följa den klassiska SMART-modellen som hjälp för att konkretisera några tydliga mål. Målet ska vara:

 • S=(från engelskans simple) enkelt, tydligt
 • M=mätbart (i exempelvis lön, tid, kvantitet eller kvalitet)
 • A=aktivitet (ska innehålla olika typer av aktiviteter för att nå målet)
 • R=resultatfokuserat (tydligt fokus på vad du vill uppnå)
 • T=tidsbegränsat (det ska ligga inom en realistisk tidshorisont)

Läs mer om SMARTA mål

Sätt mål för ditt nuvarande arbete

Tänk igenom på vilket sätt du vill berika och förändra ditt arbete. Handlar det om att lägga till eller ta bort vissa arbetsuppgifter, skapa nya rutiner, arbeta mer i team, ingå i projekt eller att du själv ska agera på ett nytt sätt? Var konkret så konkret som du kan.

Ett livslångt lärande är nödvändigt för att du ska hålla dig konkurrenskraftig i ditt arbete. Därför måste du aktivt arbeta med att utveckla din kompetens och dina färdigheter. Så glöm inte din kompetensutveckling i dina mål! 

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem