Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefers utmaningar vid karriärväxling

I de anglosachsiska länderna är begreppen ”mid-careerchange” eller ”second career” mera vanligt och etablerat. Det handlar om är att du någon gång i ditt yrkesliv gör ett karriärskifte. Antingen frivilligt eller påtvingat.

Något av de nedanstående faktorerna slår in:

 1. Det händer något omtumlande i ditt privatliv som ställer allt på sin spets vad gäller såväl din privata – som yrkesmässiga situation.
 2. Din arbetsgivare väljer bort dig i en omorganisation, och trots alla år av övertid, resultat och kraftansträngningar blir du bortvald.
 3. Globaliseringen och teknikutvecklingen påverkar din arbetsgivare vilket resulterar i att hela arbetsplatsen och fabriken flyttar utomlands.
 4. Du saknar intresse för nuvarande arbetsgivare och beslutar dig för att följa dina värderingar och intressen. Yrkeslivet är för kort för att göra något som inte är riktigt stimulerande eller meningsfullt.

De tre första förändringarna behöver inte alltid vara av godo. Det finns många chefer som snarare förbannat förändringen som tagit deras arbeten ifrån dem. Ordspråket ”det ordnar sig alltid” är inte giltigt för varje individ. Smärta, förtvivlan och nödvändiga prioriteringar kan dock, paradoxalt nog, vara konstruktiva drivkrafter för att göra en karriärväxling.

Journalisten och krönikören Jan Gradvall skrev 2014 en mycket läsvärd artikel i Dagens Industri om Frank Sinatras omstart i karriären efter sitt uppträdande i Finspångs Folkets Park. Enligt Gradvall kan Sinatras uppträdande i Finspång ses som den absoluta botten på Sinatras karriär, där av metaforen ”Karriärens Finspång”. Karriären tar sedan ett lyft och då på grund av Sinatras nödvändiga prioriteringar och medvetna val.

Sedan kan förändring också bygga på motivation och viljan att göra något annorlunda som ligger i linje med ens intressen, värderingar och de möjligheter du ser i framtiden. Skiftet till en ny karriär sker tämligen smidigt då du under en tid planerat ditt karriärskifte.

I många fall så är karriärskiften en blandning av såväl drömmar, tvivel, timing, hopp, smärta, beslutsamhet, omvärldsförändringar och en dos envishet.

Vad behöver du tänka på vid en karriärväxling?

 1. Som chef ska du ha kunskap om de resultat och utmaningar som du skapat och bemästrat i din yrkesroll. Så dokumentera dina resultat och var stolt över dem.
 2. Som chef finns det, rätt eller fel, en förväntan att du vet vad du vill när du träffar rekryteringskonsulter. Var försiktig med att använda dessa som dina karriärrådgivare då de i första hand är rekryteringskonsulter.
 3. Volymerna vad gäller lediga chefsjobb är mindre. Detta kan innebära att processen till ett nytt arbete tar längre tid. Håll huvudet kallt, var effektiv och börja därför i tid.
 4. Chefer behöver, som så många andra, hitta ett konstruktivt förhållningssätt till att nyttja sitt nätverk. Våga be om hjälp, tips och råd tidigt i processen för att hitta ett nytt arbete. Ensam är inte alltid stark.
 5. Chefer förväntas i intervjusituationer kort och koncist kunna ge perspektiv/förklara produktlivscykeln, verksamhets- och affärslogiken.
 6. Om du funderar på att söka roller som, i dina och andras ögon, är mindre kvalificerade är det viktigt att du verkligen motiverar varför du söker dessa arbeten. Om du inte gör detta kan det uppfattas som att du är för överkvalificerad för arbetet trots din motivation.
 7. Chefer behöver regelbundet sätta av tid för att planera och reflektera över sin utveckling. Inte bara lägga tid på att utveckla andra.
 8. Chefer behöver påminnas om vikten att se möjligheter och lära nytt för att våga ta klivet till något nytt.  
 9. Chefer behöver bli än bättre på att se storheten/nyttan med sitt eget arbete. Alltför många underskattar sitt arbete.
Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem