Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ditt personliga varumärke som chef

Ett varumärke är de associationer eller synliga symboler som förknippas med en tjänst eller produkt. Detta varumärke ska på olika sätt skapa genvägar för att underlätta beslutsgång och beslutsfattande. Exakt samma sak gäller även för dig i din chefs- och ledarroll. Vad vill du associationer och symboler vill du att ditt ledarskap ska förknippas med?

Ett personligt varumärke består av två komponenter. Det första handlar om att ett varumärke bygger på en kärna som utgörs av din samlade kompetens och dina mål. Fokus ligger på hur du själv ser – och sätter ord på din kompetens. Den andra komponenten handlar om vilken bild andra har av dig. Det är därför viktigt att du är medveten om hur du uppfattas och vilka eventuella ändringar du vill göra.

Om vi börjar med varumärkets kärna så handlar det om självkännedom. Det behöver dock inte vara särskilt komplicerat. Men det kräver lite tankeverksamhet. Gör så här: Börja med att fundera på vilka som är dina drivkrafter och värderingar. Vad är det som styr dig och vad är det som ger dig energi? Vilka är dina föredragna arbetsuppgifter och erfarenheter och fråga dig var du kommer bäst till din rätt? Vilka prestationer är du mest stolt över att ha åstadkommit i dina chefsroller?

Den andra komponenten i ditt personliga varumärke är andras bild av dig. Hur uppfattas du av andra? Andras bild och föreställningar av dig kan påverka din arbetssituation mer än du anar. Bilden behöver dock inte vara sann i dina ögon. Men andras syn på dig är en del av varumärket. Ibland är vår omgivning bättre på att sätta ord på vår kompetens än oss själva. Du kommer säkerligen få ett par guldkorn – och några utvecklingsbara sidor till ditt kommande utvecklingssamtal.

För att än bättre sätta rätt ord på din kompetens och ditt personliga varumärke behöver du skapa dig en bild av din omvärld. Denna bild kan handla om såväl dåtid som framtid. Bilden av omvärlden i form av bransch- och verksamhetslogik formar och skapar ett perspektiv på din kompetens och ditt varumärke som chef.

Glöm dock inte att styrkan i ett varumärke aldrig är konstant. Det kan variera över tid och rum. Se dock till att du väljer dina chefsuppdrag och utmaningar med omsorg och att du får de praktiska- och organisatoriska förutsättningarna att lyckas.

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem