Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Dokumentera dina chefsprestationer

Dina prestationer bevisar att du kan använda din förmåga och din kompetens både till nytta för dig själv och för din arbetsgivare.

Att inventera dina prestationer hjälper dig att svara på följande frågor:

 • Vad har jag uppnått i mitt nuvarande chefsjobb?
 • Vad har jag uppnått i mina tidigare arbeten?
 • Hur, var och när ska jag kommunicera dessa prestationer?

Du har med stor säkerhet gjort många bra saker under din karriär och i ditt liv. Dels som chef, men även i andra roller som du haft. När du gör det du tycker om och det leder till resultat är du framgångsrik. Att visa vad du presterat och vilka resultat du uppnått är en viktig framgångsfaktor, såväl för din egen utveckling som karriär- och lönemässigt. Det är också de viktigaste byggstenarna i ditt personliga varumärke. Genom dina resultat bevisar du att du faktiskt kan leverera och att du vet vad du pratar om.

Dina prestationer så här långt i karriären

Vad har du åstadkommit i din karriär? Som chef? Alla arbetsgivare är intresserade av ledare som på olika sätt skapar resultat.

Genom att du metodiskt dokumenterar vad du faktiskt presterat och vilka resultat du uppnått ser du vilket bidrag du gjort och hur du påverkat företagets verksamhet. Om du kan sätta in siffror, kronor och procenttal när du ger exempel på dina prestationer blir de ännu slagkraftigare. Det är utifrån dina resultat som chef som du blir bedömd av andra, både internt och externt. Det viktigaste av allt är dock att du själv ser storheten i dina prestationer. Var stolt!

Självfallet är dessa prestationer sedan en naturlig del av ditt kommande utvecklingssamtal. Dina prestationer ska sedan hjälpa dig till den lön som du förtjänar och vill ha genom att du visat på din förmåga att skapa resultat för din arbetsgivare. När du sedan söker nästa chefsjobb är det dina prestationer och resultat som du marknadsför i ditt CV.

Exempel på prestationer

Här kommer ett antal prestationer som kan hjälpa dig i din tanke- och dokumentationsprocess. Har du…

 • Löst ett problem eller hanterat en krissituation?
 • Skapat eller byggt upp någonting?
 • Utvecklat idéer och förslag som ökat lönsamheten eller förbättrat kvaliteten?
 • Blivit befordrad eller ombetts ta ett större ansvar på grund av väl utfört arbete?
 • Visat ledarskap i en utmanande situation?
 • Hållit en föreläsning, presentation eller utbildning som blivit väl mottagen av publiken eller deltagarna?
 • Fått ihop en grupp eller ett team som inte fungerat bra?
 • Tydliggjort verksamhetens riktning och därmed skapat arbetsro, fokus och större synlighet på marknaden?
 • Tagit fram förslag till problemlösningar som visat sig fungera väl?
 • Hjälpt någon annan att förverkliga sin målsättning?
 • Sparat tid och pengar?
 • Hanterat en konflikt på ett bra sätt?
 • Förhindrat en möjlig katastrofsituation?
 • Mottagit en utmärkelse eller ett pris?
 • Blivit omskriven i pressen för något du gjort?
 • Fått lovord och uppskattning för din insats från exempelvis kunder, leverantörer, styrelsen, kursdeltagare, kollegor, medarbetare, fackföreningar, samarbetspartner med flera?

Använd PARK-metoden

Ett enkelt sätt att få fram dina prestationer är att du använder PARK-metoden som står för Problem, Aktivitet, Resultat och Kompetens.

P: Vilket problem fanns hos din arbetsgivare?
A: Vilken aktivitet genomförde du för att lösa problemet?
R: Vad blev det viktigaste resultatet av ditt sätt att lösa problemet?
K: Vilken kompetens använde du?

Så här kan det se ut!

(P) Undertecknad har arbetat i nära fem år som chef för byggvaruhus, och problemet var att vår personal hade svårt att hitta på lagret vilket skapade stort merarbete. (A) Jag tog därför ett initiativ och genomförde en omorganisation av lagerutrymmena och delegerade tre tidskrävande arbetsuppgifter till två av mina mest motiverade medarbetare. (R) Resultatet blev en högre omsättningshastighet på lagret och ökad leveransprecision till våra största företagskunder. (K) De kompetenser som jag ser att jag använde i denna situation var framför allt initiativ- och organisationsförmåga samt min stora erfarenhet från lagerhantering och logistik.

Förstärk ditt budskap med siffror/storheter

Om du kan sätta in siffror, kronor och procenttal när du ger exempel på dina prestationer blir de ännu slagkraftigare. Så här kan det se ut.

 • minskade rapporttiden från 10 till 7,5 arbetsdagar.
 • förbättrade faktureringsrutinerna vilket gav ett ökat cashflow på nära 1 MSEK.
 • minskade kostnaderna med cirka 500 000 kr genom rationaliseringar, kostnadskontroll och personalminskningar.
 • minskade personalomsättningen genom ändrat arbetssätt från 10 till 5 procent på ett år
 • införde självstyrande team på produktionsavdelningen vilket ökade produktiviteten med nära 7 procent.
Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem