Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

SWOT-analysera din karriär

Den välkända SWOT-modellen är ett mycket bra verktyg för att analysera din situation och förutsättningar för din fortsatta karriärutveckling. Förkortningen SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, det vill säga Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Det du behöver göra nu är att hitta dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot, och dra slutsatser kring dina svar. Genom att systematiskt gå igenom dessa faktorer hos dig själv och i din omgivning och skriva ned dina reflektioner, får du ett bra underlag för såväl utvecklingssamtal som din egen utvecklingsplan.

Styrkor

Här tittar du på vilka styrkor du har. Ställ dig frågor som:

 •  Vilka är dina starkaste egenskaper och erfarenheter?
 •  Hur skulle dina kollegor beskriva dina styrkor?
 •  Vilka prestationerär du mest stolt över?
 •  Vad skiljer dig från dina kollegor/konkurrenter?

Möjligheter:

När du identifierar möjligheter ska du titta mer på din omgivning och de externa faktorer som påverkar dig positivt:

 • Vilka utvecklingsmöjligheter har du?
 • Vem kan hjälpa dig att utvecklas vidare i din chefsroll ?
 • Vad händer i din organisation? I branschen? Med din yrkesroll?
 • Vilka möjligheter skapar det för dig?
 • Hur kan du vända dina styrkor till möjligheter?

Svagheter:

Här tittar du främst på de faktorer som du uppfattar som egna svagheter:

 • Vad i din chefsroll kan du bli ännu bättre på?
 • Vilka personliga egenskaper håller dig tillbaka för att lyckas nå dina mål
 • Vad skulle andra säga att dina svagheter är?
 • Vilka eventuella brister/svaga punkter ser du själv att du har?

 Hot:

Till sist handlar det om att se över hoten i din omgivning:

 • Vilka hot finns i branschen? I din organisation? ?På marknaden? Inom din yrkesroll? 
 • Finns det personer i din omgivning som inte stöttar dig i dina karriärambitioner?
 • Vilka hot i ditt nuvarande jobb kan påverka din karriärutveckling? Förändringar i arbetsuppgifterna? Brist på formella kunskaper? Annat?
 • Vilka hot kan dina eventuella svagheter exponera dig för?


Tänk en extra gång!

Du har nu gjort en analys och sammanställning av dina starka och svaga sidor och vilka möjligheter och hot som finns i din omgivning. När det gäller dina styrkor såväl som dina svagheter ber vi dig att verkligen tänka till en extra gång. Stämmer dessa? Ibland kan gamla tankemönster följa med oss långt in i yrkeslivet; på både gott och ont. Ord och begrepp har ett värde så tänk till!

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2016-04-15

Utvecklas med våra chefsguider

Våra chefsguider inom karriär är speciellt framtagna för att hjälpa dig att utvecklas i din chefskarriär. Genom chefsguiderna om karriär tillhandahåller vi en strukturerad process och en verktygslåda som gör det enklare att planera din chefskarriär. Guiderna är uppbyggda så att du ska kunna analysera din nuvarande situation och vad du vill få ut av ditt framtida yrkesliv och karriär. Du får hjälp att inventera dig själv och sätta motiverande nya mål för din karriär.

Boka karriärrådgivning!

Vilket är nästa steg i din chefskarriär? Som medlem i Ledarna kan du nu boka rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Ta chansen att bolla dina tankar och frågeställningar kring cv, anställningsintervjuer och möjliga karriärvägar.
Läs mer och boka direkt i vår kalender

Digital kurs: Planera din karriär

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem