Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kris och konflikt

Kriser och konflikter är inget vi kan vaccinera oss emot. Men om du är förberedd på svåra situationer ökar du din förmåga att hantera dem på ett bättre sätt.

Konflikter är en av flera utmaningar du ställs inför i rollen som chef. Det är en del av ditt ansvar för arbetsmiljön att hantera konflikter så att inte medarbetare eller verksamhet påverkas negativt. Alla konflikter kan inte lösas, men de måste hanteras för att förhindra att de växer och övergår i mobbning och trakasserier.

Att konflikter kan upplevas som ett svårt ämne för dig som ansvarar för en arbetsgrupp är förståeligt, och de flesta chefer uppger att de vill bli bättre på just konflikthantering.

Ibland inträffar också plötsliga och traumatiska händelser i arbetslivet som vi inte kunnat förutse och som vi helst av allt vill slippa. Det kan handla om hot eller våld på jobbet, en medarbetare som oväntat avlider, en arbetsplatsolycka eller att hela verksamheten läggs ned.

För att ha beredskap för den här sortens kriser är det viktigt att ha en i förväg fastställd planering och ansvarsfördelning. När en kris väl är ett faktum är det en trygghet att veta hur den ska hanteras, vilka som ska kontaktas och vem som har ansvar för att vidta olika åtgärder.


Boktips – kris och konflikter

Konflikter


Konflikter – Uppkomst, dynamik och hantering

Författare: Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors
Förlag: Natur & Kultur

Utifrån konfliktteori och konkreta exempel ger boken insikt om konflikters uppkomst, dynamik och hantering.

 

 

 Nödrop – när krisen kommer

Författare: Lottie Knutson
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Lottie Knutson blev känd för hela svenska folket i samband med tsunamin julen 2004 då hon var informationsdirektör på Fritidsresor. I sin bok delar hon med sig av sina erfarenheter och vad som hände. Men hon skriver också om andra kriser och situationer som mobbning, drev i sociala medier och vanvård av gamla. För kriser drabbar alla, det är bara en fråga om när och hur väl rustade vi är när det händer.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-11-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem