Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Att analysera en konflikt

Genom att använda ABC-modellen får du hjälp med att göra en första analys av konflikten. Triangelns hörn representerar tre viktiga aspekter som visar sig i alla konflikter. Ofta dominerar något hörn av konflikten och det vägleder dig i din vidare hantering.

A. Attityder, relationer

Här beskriver du de tankar, känslor och viljor de båda parterna har. När du pratar med de båda parterna upptäcker du ofta att deras bilder av vad som har hänt och varför är väldigt olika. Det är också vanligt att bilderna ändras under konfliktens gång. Då blir en av dina viktigaste uppgifter att hjälpa parterna att hitta en gemensam bild av det som hänt.

B. Beteende

Hur beter sig parterna i konflikten? Här beskriver du hur parterna kommunicerar via ord, skrift eller kroppsspråk. Kanske använder de olika typer av demonstrativa handlingar mot varandra? Din uppgift blir att få parterna att komma överens om hur man ska vara mot varandra och att sätta stopp för eventuella destruktiva beteenden.

C. Själva konflikten

Här tittar du på den sakfråga som finns i konflikten. Ofta är parterna oense om hur man ska fördela någon typ av resurser, till exempel pengar, kostnader eller arbetsuppgifter, en så kallad fördelningskonflikt. Det kan också vara en konflikt om saker som inte kan delas, som exempelvis en tjänst eller ett arbetsrum. Denna typ av konflikt brukar kallas positionskonflikt.

Ytterligare ett exempel på en sakfråga är en ordningskonflikt, det vill säga att man har olika syn på arbetssätt, spelregler eller organisations- och beslutsformer.

(Källa: Thomas Jordan, arbetsplatskonflikt.av.gu.se)

Illustration: relation, beteende, sak

 

Konflikter


Boktips: Konflikter – Uppkomst, dynamik och hantering

Utifrån konfliktteori och konkreta exempel ger boken insikt om konflikters uppkomst, dynamik och hantering.

Författare: Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors
Förlag: Natur & Kultur

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-01-14

Podcast: Konflikthantering – tre angreppssätt

Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem