Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Konfliktstilar

Hur vi betraktar och närmar oss konflikter beror delvis på vilka vi själva är. Lite förenklat kan vi tala om två olika synsätt som i sin tur påverkar hur vi angriper konflikter.

Den starkt relationsorienterade prioriterar att relationen mellan medarbetarna är god. Den starkt uppgiftsorienterade är fokuserad på resultatet och är mindre lyhörd för umgänget mellan människor.

Skillnaden mellan synsätten är vad du väljer att sätta i centrum. Är själva sakfrågan viktigast eller väger relationerna mellan de trätande tyngst? Vilket synsätt du har spelar naturligtvis roll för hur du försöker lösa en konflikt. Är det främsta målet att till varje pris rädda relationerna mellan parterna eller är det viktigaste att hitta en lösning i sak?

Som chef räcker det inte att du löser de motsättningar som du själv är inblandad i, arbetet kräver också att du medlar mellan medarbetarna. Du kan hantera konflikter på fem olika sätt: samverka, kämpa, kompromissa, mildra och undvika. Varje sätt har sina för- och nackdelar, beroende på vilken typ av konflikt det handlar om.

Illustration: Konfliktstilar

 

Samverka, kämpa, kompromissa, mildra och undvika

1. Samverka

När du samverkar försöker du tillsammans med motparten hitta en lösning som kan tillfredsställa er båda. Du är påstridig genom att argumentera, och samarbetar via aktivt lyssnande. Att samverka kan vara krävande. Fördelen är dock att båda parter går ut som vinnare.

2. Kämpa

Om du väljer att kämpa går du in för att vinna, och ditt syfte är att driva igenom din vilja på den andres bekostnad. Du är ovillig att samarbeta, och utnyttjar din maktposition eller din argumentationsförmåga för att vinna. Genom att kämpa riskerar du att köra över människor. Det kan slå tillbaka mot dig själv längre fram.

3. Kompromissa

När du kompromissar är målet att hitta en lösning som delvis tillgodoser er båda. Ingen vinner och ingen förlorar. Du vinner något, men får samtidigt ge avkall på något annat.

4. Mildra

När du mildrar bortser du från dina egna intressen för att tillfredsställa den andra parten. Du förlorar och den andra vinner. Du lägger tonvikten på det ni är överens om, och bryr dig inte om olikheter.

5. Undvika

Genom att undvika bidrar du till att konflikten sopas under mattan. Du håller tillbaka din egen åsikt, och därmed kan ingen lösning nås. Om ni arbetar ihop kommer konflikten troligtvis att blossa upp igen förr eller senare.

(Källa: K.W. Thomas och R.H. Kihlmann)

 

Konflikter


Boktips: Konflikter – Uppkomst, dynamik och hantering

Utifrån konfliktteori och konkreta exempel ger boken insikt om konflikters uppkomst, dynamik och hantering.

Författare: Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors
Förlag: Natur & Kultur

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2014-01-14

Podcast: Konflikthantering – tre angreppssätt

Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem