Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Metod för konfliktlösning

Konflikter kan ofta upplevas som ett hot, men det kan också vara stimulerande att tillsammans lyckas lösa en konflikt. Som chef får du ofta agera medlare och då är det bra att behärska någon metod för konfliktlösning.

Ju viktigare en relation eller tvistfråga är, desto mer kraft krävs för att nå en lösning. Ska ni arbeta tillsammans är det naturligtvis av stor vikt att snabbt lösa konflikten.

Analysera konflikten

Du kan tillsammans med dina medarbetare analysera konflikten med modellen:

1. Vad är grundproblemet?

Vad är grundproblemet? Hur ser problemsituationen ut just nu? Vad är det för typ av konflikt: professionell- eller personkonflikt? Vilka är berörda?

2. Vad händer om vi inte gör något åt problemet?

Vad händer om vi inte gör något åt situationen? Fundera över vad som kan hända på kort och lång sikt. Stimulera till att lösa konflikten.

3. Vilka är orsakerna till konflikten?

Vilka är grundorsakerna till konflikten? Samtala med respektive part i konflikten. Fundera över din egen roll och ditt ansvar.

4. Vad vill vi uppnå?

Vad vill du själv att ni ska uppnå? Vad vill respektive part uppnå? Vilket önskat läge kan ni enas om?

5. Tänkbara alternativ till lösning

Vilka alternativ är tänkbara? Tillåt er att fundera äver flera alternativ.

6. Beslut om lösning. Lämpliga åtgärder.

Vad bör göras? Vad bör undvikas? Vilket förhållningssätt ska vi ha? Vilka resurser krävs? Vilka personer kommer involveras?

7. Uppföljning av åtgärder/resultat.

Hur ska ni följa upp, och vem ansvarar för vad?

Förberedelse

 • Förbered dig mentalt. Vad kan hända och hur ska du hantera det?
 • Träffa parterna enskilt. Vad anser de har hänt?
 • Försök skapa dig en bild av grundkonflikten. Vad handlar det egentligen om?
 • Kalla till ett gemensamt möte på en neutral och ostörd plats.

Genomförande

 • Tala om syftet med mötet.
 • Håll dig till fakta som alla är överens om.
 • Agera som medlare.
 • Försök tillsammans hitta en lösning som fungerar för alla.
 • Låt alla säga sin mening.
 • Tillåt inte att man avbryter varandra.
 • Tillåt känsloyttringar även om de kan oroa.

Enas om en lösning

En konflikt löser man bäst genom att eliminera dess orsaker. Det som inte går att eliminera får ni komma överens om hur ni ska leva med. Din förmåga att leda samtal och föra en dialog med var och en enskilt och tillsammans är avgörande för att nå en lösning. Men viktigast av allt är att det finns en vilja hos inblandade parter att nå en lösning. Det är viktigt att gruppen enas om den lösning som ska prövas – det ger större kraft i genomförandet.

 

Konflikter


Boktips: Konflikter – Uppkomst, dynamik och hantering

Utifrån konfliktteori och konkreta exempel ger boken insikt om konflikters uppkomst, dynamik och hantering.

Författare: Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors
Förlag: Natur & Kultur

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-01-14

Podcast: Konflikthantering – tre angreppssätt

Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem