Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Agera i tid

Som chef kan det vara svårt att avgöra när i tiden det är lämpligt att gå in och hantera en gryende konflikt mellan medarbetare. Du känner dig kanske osäker på om det över huvud taget är en konflikt? Kanske kan medarbetarna hantera situationen på ett konstruktivt sätt utan din inblandning?

Som så ofta är fallet, finns inte något exakt svar på frågan. Du kommer att behöva avgöra från fall till fall när du bör agera. Men grundregeln är: hellre för tidigt än för sent. Konflikter som eskalerar kostar både tid och pengar och skapar ogynnsamt arbetsklimat.

Om du har misstankar om att något inte står rätt till, men är osäker på om det är rätt läge att ingripa, så skadar det aldrig att fråga de som är inblandade. Det gäller inte bara konflikter, utan i alla sammanhang då du har på känn att något inte är som det borde.

I och med att du frågar berörda om allt är som det ska eller om det är något du kan bistå med; så visar det att du bryr dig om, är uppmärksam och noterar avvikelser. Det i sig kan vara tillräckligt för att förhindra att meningsmotsättningar växer till regelrätta konflikter.

Men det finns varningssignaler och situationer då du absolut måste agera som ett led i ditt ansvar för att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa är:

  • När konflikten påverkar arbetsklimatet negativt
  • När konflikten inverkar på arbetsuppgifter och verksamhet
  • När medarbetare ber dig om hjälp att hantera en konflikt
  • När medarbetare påverkas negativt/mår psykiskt dåligt av konflikten
Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-08-19

Podcast: Konflikthantering – tre angreppssätt

Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem