Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Krishantering för chefer

Ibland inträffar plötsliga och traumatiska händelser i arbetslivet som vi inte kunnat förutse och som vi helst av allt vill slippa. Det kan handla om hot eller våld på jobbet, en medarbetare som oväntat avlider, en arbetsplatsolycka eller att hela verksamheten läggs ned.

För att ha beredskap för den här sortens kriser är det viktigt att ha en i förväg fastställd planering och ansvarsfördelning. När krisen väl är ett faktum är det tryggt för alla att veta vad, hur och av vem saker ska göras. Har du en plan för krishantering?

Planeringen ska inte ske i skarpt läge, utan under normala förhållanden då vi är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris. När stressnivån stiger är det viktigt att ha någon form av struktur att hålla sig till.

Vad är en kris?

En kris kännetecknas av att vi upplever någon form av förlust. Det kan till exempel vara en förlust av anhörig, kollega, trygghet eller arbete. Tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur den enskilde upplever situationen. Därför är våra upplevelser och reaktioner vid en krissituation högst individuella.

Gemensamt för ett kristillstånd är att den drabbade upplever att tidigare erfarenheter och förmågor inte räcker för att hantera situationen. Man har svårt att fungera rationellt och med krisen följer starka stressreaktioner. Då behövs stöd från andra.

AFS 1999:7 – Första hjälpen och krisstöd 

Mer om krishantering

Via menyn till höger kan du läsa mer om din roll som chef, krisens olika faser samt krisorganisation och krisplan.

 

Bok: Krishantering i arbetslivet
Boktips: Krishantering i arbetslivet

Boken ger råd om planering, organisation, ledning och ledarskap i krissituationer.

Författare: Magnus Brolin, Per Calleberg, Mikael Westrell
Förlag: Studentlitteratur

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-06-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem