Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Krisens olika faser

Hur vi reagerar i kris och under hur lång tid krisen påverkar oss beror dels på individuella faktorer, dels på hur svår krisen är. Kriskurvan är en modell för att bättre förstå krisreaktionernas olika faser.

Tiden för hur länge den drabbade befinner sig i kurvan varierar kraftigt. Det kan ta allt från ett par dagar upp till flera år. Som chef är det bra att du känner till de olika faserna och har förståelse för att individen behöver gå igenom dem.

Kris inträffar

En plötslig, oväntad och traumatisk händelse inträffar. Krisreaktionen uppstår då vi inte upplever oss ha förmåga att hantera situationen.

Chock eller förnekelse

Direkt efter en traumatisk händelse inträder en period av chock eller förnekelse. För den drabbade är detta en period av förvirring och man försöker undvika eller förneka delar av det inträffade. I detta tillstånd är det svårt att ta till sig och förstå information. Istället slår man den ifrån sig eller bemöter den med fraser som "nej, det kan inte vara möjligt, det måste vara ett missförstånd".

Ilska

Efter den första chocken följer en period av stark ilska och aggressivitet som kan riktas åt alla möjliga håll. Det är inte ovanligt att den som förmedlar tråkiga och upprörande besked också blir den som får ta emot all ilska.

Köpslående

Här sker ett slags köpslående kring situationen. Den drabbade försöker hitta lösningar för att normalisera och om möjligt ställa allt till rätta igen. Om krisen till exempel utlösts av ett besked som innebär att den drabbade kommer att förlora sitt arbete, kan ett försök att behålla det vara att istället sänka sin lön.

Depression

Fasen kännetecknas av en stark upplevelse av uppgivenhet och nedstämdhet. Här finns känslor av värdelöshet, negativa tankar och förväntningar. Depression för också med sig försämrad tankeförmåga och koncentrationssvårigheter. Sömnstörningar är också vanligt förekommande.

Acceptans

Med tiden accepterar de flesta människor faktum och börjar så sakteliga att förlika sig med tanken på den nya situationen som är följden av den inträffade krisen.

Nyorientering

Först när den drabbade har kommit igenom de akuta faserna av krisen och börjat acceptera vad som skett kan hon gå vidare och blicka framåt. Den kris som inträffat är inte längre ett hinder i vardagen. Det är inte ovanligt att nyorienteringen också innebär att man omvärderar saker i livet.

 

Kriskurvan

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2014-01-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem