Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarskap

Chefer gör skillnad! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten.

Chefen är en del av ledningssystemet och har ansvar och makt att utveckla verksamheten. Chefen är förebild och blir trovärdig genom att låta sina värderingar och förhållningssätt återspeglas i ledarskapet.

Organisationer fungerar inte utan bra chefer, och alla tjänar på ett tydligt chefskap och ledarskap.

Ledarskap – en profession

Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. Att nå resultat förutsätter också ett gott ledarskap.

Ledarskap är det sätt på vilket chefen väljer att utöva sitt chefskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef, och en kompetens som kan, och bör, tränas och utvecklas. Ledarskap är en profession i sig.

Situationsanpassat ledarskap

Det finns inget färdigt facit för ett bra ledarskap. Vilken ledarstil som är mest framgångsrik beror på vem du själv är och dina förmågor, vilken verksamhet och vilka medarbetare du leder. Det är det vi kallar situationsanpassat ledarskap.

Chefsguide: Situationsanpassat och agilt ledarskap

Vad utmärker skickliga ledare?

Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet.

En skicklig ledare har också förmåga att anpassa ledarskapet efter rådande situation. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer och förutsätter

  • makt, i bemärkelsen mandat och befogenheter
  • en tydlig vision av vad som ska uppnås
  • vilja att åstadkomma resultat
  • mod att ställa krav
  • förmåga att kommunicera
  • lust och vilja att leda
  • självinsikt och personlig mognad
  • förmåga att skapa förtroendefulla relationer.

För att bli framgångsrik som chef är det viktigt att du har rätt förutsättningar. Hur ser dina förutsättningar ut?

Ledarskapskurser ingår i medlemskapet

Genom att gå våra ledarskapskurser blir du säkrare som ledare och chef. Kurserna är kostnadsfria för dig som är medlem i Ledarna. Genom att gå en kurs tillsammans med andra chefer i samma situation får du ett värdefullt kontaktnät av andra chefer. Diskussioner och utbyte av erfarenheter är en uppskattad del av arrangemanget och ofta lika viktigt som kursen i sig.
Kurser och seminarier om ledarskap

Personlig rådgivning om ditt ledarskap

Om du har frågor eller behöver mer anpassad vägledning kan du som är medlem alltid vända dig till chefsrådgivarna på Ledarnas Chefsrådgivning.

Hållbara chefer


Läs idéskriften om forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.Skrift: Hållbara chefer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boktips

Chefspraktikan: 7 vägar till modernt ledarskap
Chefspraktikan: 7 vägar till modernt ledarskap

Författare: Eva Norrman Brandt
Förlag: Liber

 

 

 Att vara chef och ledare: Dina verktyg för praktiskt ledarskap
Att vara chef och ledare: Dina verktyg för praktiskt ledarskap

Författare: Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm
Förlag: Ekerlids
Mnagement by Glädje
Management by Glädje

Författare: Pontus Bodelsson
Förlag: Liber

 

 

 

 

 

No fear: Ledarskap i en tid av digitala cowboys
No fear: Ledarskap i en tid av digitala cowboys

Författare: Pekka A. Viljakainen och Mark Mueller-Eberstein
Förlag: Liber
Talang 2.0: från medarbetare till superhjälte
Talang 2.0: från medarbetare till superhjälte

Författare: Linus Jonkman
Förlag: Liber

 

 

The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life
The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life

Författare: Robin Sharma
Förlag: FREE PRESS

 

 

 

 

  Authentic: How to Make a Living by Being Yourself

Authentic: How to Make a Living by Being Yourself

Författare: Neil Crofts
Förlag: Capstone Publishing
Håll drömmen vid liv: Människor i väntan på ledarskap
Håll drömmen vid liv: Människor i väntan på ledarskap

Författare: Michael Pieschewski
Förlag: BookHouse Editions

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-10-25

Jag vill veta mer om medlemskapet

Podcast: Öka motivationen

Önskar du att dina medarbetare var mer motiverade? Behöver du kanske själv öka din motivation? Lyssna på en podcast med Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Boka chefscoachning

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Diskutera dina utmaningar med någon av våra chefscoacher.
Läs mer och boka chefscoachning

Hjälp oss göra ledarna.se bättre

Vi vidareutvecklar vår webbplats och våra digitala tjänster. Vill du vara en av våra testpersoner?
Läs mer och gör en intresseanmälan

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem