Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Projektledarens roll

Som projektledare är du verkställande direktör för projektet. Det är din roll att se till att projektet bedrivs enligt plan och vara den som är ansvarig inför beställaren.

När du blir utsedd till projektledare, oavsett om det rör ett projekt internt i din organisation eller på uppdrag av kund, bör du ta reda på vilka förutsättningar du har för att lyckas. En viktig regel, för din egen skull, är att inte acceptera projektledarrollen för ett projekt du inte bedömer har förutsättningar att lyckas.

I ett tidigt stadium är det viktigt att du för en dialog med beställaren eller uppdragsgivaren för att ta reda på vilka prioriteringar du ska göra inför fortsatt planering. Stommen i ett projekt kan sägas vila på tre fundament: tid, kvalitet och resurser. Ta reda på beställarens förväntningar. Är tid den mest kritiska faktorn eller är det någon av de andra faktorerna som påverkar hur projektet ska genomföras?

Ledarskapet

För att lyckas som projektledare är din förmåga att leda av stor betydelse. Utmaningen är förmodligen större för dig som projektledare än när du leder grupper av medarbetare i linjeorganisationen.

Den extra utmaningen för dig som projektledare, till skillnad från chefer i reguljär verksamhet, är att du har en tillfälligt sammansatt grupp som kanske aldrig tidigare arbetat tillsammans. Det gäller att snabbt få gruppen att hitta sina roller och utveckla goda samarbetsformer.

Det är inte heller ovanligt att gruppdeltagarna har kvar sina ordinarie uppgifter, vilket kan leda till att projektet prioriteras lägre än vad du skulle önska, vilket i sig kan leda till förseningar. Det är linjechefernas ansvar att skapa utrymme så att projektdeltagarna har reell möjlighet att arbeta i projektet i den utsträckning som krävs och planerats för.

Projektdeltagarna har sin egen ordinarie chef som leder den vanliga verksamheten, men dessutom dig som är satt att leda deltagarna i ett specifikt projekt. Det kan uppstå konkurrens om resurser.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem