Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Undvik fallgroparna

Det är inte alldeles ovanligt att projekt havererar någonstans på vägen, även om du bedrivit projektet enligt konstens alla regler.

Riskerna med att misslyckas med projekt är många.

Här är några exempel på vanliga fallgropar och hur du kan förebygga dem.

Fallgropar

    

Förebygg genom

Projektidén bygger inte på ett verkligt behov.

 

 

En väl genomarbetad förstudie ger dig signaler om behovet är verkligt. Utifrån denna gör du en bedömning om du tror på idén eller inte.

 

Medlemmarna i projektet har inte tid att delta eller att genomföra sina uppgifter i tid.

 

 

När du bemannar projektet är det en fördel om du upprättar ett kontrakt mellan dig och linjecheferna i organisationen. Syftet är att du ska försäkra dig om att du har tillgång till de personella resurser som krävs.

 

90 procent av projekttiden och resurserna är förbrukade, ändå återstår 90 procent av arbetet.

 

 

Vid mer omfattande projekt är det bra att bryta ner projektet i olika delmål. Om det slutliga målet ligger alltför långt borta är det lätt att tro att det återstår tillräckligt med tid och resurser. Stäm kontinuerligt av mot tidplanen.

 

Projektmedlemmarna saknar motivation i projektet.

 

 

Kommunicera projektets mål, beställarens förväntningar och vikten av deltagarnas bidrag. Glöm inte heller att ge återkoppling till deltagarna om hur projektet fortskrider.

 

Projektet kräver ständiga ändringar.

 

 

Stressa inte igenom upprättande av projektplan. Det är ditt styrmedel för det fortsatta arbetet. En väl genomtänkt tidplan, bemanning och budget minskar behovet av förändringar.

 

 Du saknar befogenheter.

 

 

Innan du påtar dig projektledarrollen bör du stämma av vilka dina befogenheter är med beställare och ledning.

 

 Förändringar i omvärlden.

 

 

Innan projektstart är det bra att göra en riskanalys för att ha beredskap för oförutsedda händelser. Vilka risker ser du som kan påverka projektets framgång och vilka möjligheter finns att hantera dessa?

 

 Målet otydligt.

 

 

Var noga med att i god tid före projektstart stämma av med beställaren att ni har en gemensam bild av projektets syfte och mål.

 

Dålig förankring av projektet.

 

En del av projektplaneringen är hur arbetet ska kommuniceras internt och/eller externt. Vilka kommer att beröras av projektet (intressenter) och hur ska de hållas uppdaterade? Knyt gärna en informatör till projektet.

 

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem