Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbeta hemma – vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller även när arbetstagaren arbetar hemma.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på arbetsplatsen eller i hemmet. Hur långt arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet sträcker sig beror på vilka rimliga möjligheter som finns att ändra arbetsförhållandena och vilken frihet arbetstagaren har att själv organisera arbetet.

Som chef ska du tillsammans med medarbetaren se till att skapa bra arbetsförhållanden i hemmet. Vilka åtgärder som behöver vidtas är förstås beroende på hur ofta och hur länge arbete utförs och vilken utrustning som används i arbetet. Arbetsgivaren eller du som chef kan behöva göra ett besök i hemmet för att undersöka och bedöma riskerna.

Att arbeta hemma innebär att medarbetaren arbetar ensam, både i fysiskt och socialt hänseende. Att arbete hemma kan därför omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och de särskilda risker som följer med det.

Du och din medarbetare får komma överens om vem som ska stå för kostnader för till exempel utrustning som behövs i hemmet.

Att ha rutiner för vad som ur arbetsmiljösynpunkter behöver göras när arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbete hemma är viktigt och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som du som chef är ansvarig för.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2012-05-30

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem