Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ny som chef

En tårta som det står

”Superkul! Att vara med och påverka. Att utveckla verksamhet och människor. Oförutsägbarhet i kombination med struktur och planering.”

Ja, det här är ett exempel på hur chefsuppdraget kan upplevas. Ett stort GRATTIS till dig som just gått in, eller är på väg in, i ditt första chefsuppdrag!  Vi på Ledarna välkomnar dig och hoppas att du ger oss förtroendet att få vara ett stöd för dig i din chefsroll och de utmaningar du möter.

Som chef gör du skillnad

Du har fått ett speciellt förtroende av din arbetsgivare som bedömer att just du är rätt person att företräda företaget/organisationen och ta ett utökat ansvar för verksamhet och medarbetares utveckling. Det ska du vara stolt över.

Tillsammans med 500 000 chefskollegor i Sverige gör du skillnad varje dag. Som chef har du stor inverkan på verksamhetens utveckling men också medarbetares arbetsmiljö, motivation, innovationskraft och de normer som råder på arbetsplatsen. Faktum är att en av de främsta orsaker till att svenskar trivs på sitt jobb är att det är nöjda med sin chef. Så som chef har du också stor betydelse för att attrahera och bibehålla rätt medarbetare.

Från medarbetare till att vara chef

Som chef är du naturligtvis fortfarande anställd och en bland andra medarbetare i organisationen, men med rollen som chef är det mycket som förändras. Både när det gäller innehållet i ditt arbete och din relation till medarbetarna. Inte minst gäller det om du blir chef över den arbetsgrupp du tidigare tillhört. Din utmaning som chef är att hitta en balans mellan resultat och relationer.

Varje chefsuppdrag har sina specifika förutsättningar och innehåll. Men gemensamt för de flesta chefer är att deras arbete innefattar:

  • Personalansvar
  • Budget
  • Verksamhetsplanering
  • Arbetsmiljöansvar
  • Administration
  • Ledarskap

I den här filmen får du en kort introduktion till dina nya uppgifter

 

Boktips till dig som är ny som chef

Att vara chef och ledare: Dina verktyg för praktiskt ledarskap
Att vara chef och ledare: Dina verktyg för praktiskt ledarskap

Författare: Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm
Förlag: Ekerlids

Att vara chef och ledare är en bok för dig som aldrig tidigare haft ett chefsuppdrag. Författarna tar upp flera ämnen som är grunden för ledarskapet och ger konkreta tips och råd. Här behandlas ämnen som kommunikation, grupputveckling, konstruktiv kritik, konflikthantering och självkännedom. En utmärkt ledarskapsbok som lyfter lite om mycket.Chefens checklistor
Chefens checklistor

Författare: Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm
Förlag: Telegram Bokförlag

Här fokuserar författarna på snabba och konkreta tips i vardagen. Innehållet fokuserar på hur du praktiskt kan göra och förhålla dig som chef i olika situationer. Exempel på sådana situationer är att anställa, att avtacka, att sätta mål, att hålla effektiva möten och mycket annat.

 Ledarskapets grunder

Författare: Thomas Önnevik
Förlag: Studentlitteratur

Ledarskapets grunder tar sin utgångspunkt i det situationsanpassade ledarskapet, det vill säga ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap utifrån det medarbetare, gruppen, organisationen och situationen kräver. Författaren beskriver de förmågor och kunskaper ledaren behöver för att situationsanpassa sitt ledarskap. Det handlar bland annat om vad som skapar motivation, hur grupprocesser fungerar och hur du kan hantera konflikter.


Ny chef
Ny chef

Författare: Eva Norrman Brandt
Förlag: Sanoma Utbildning

En bok som riktar sig till dig som är ny som chef. Författaren blandar teori med exempel från verkligheten. De ämnen som behandlas i boken är grupputveckling, kommunikation, förändringar, konflikter och mycket annat. Boken utsågs 2012 till årets HR-bok. Denna finns också i engelsk översättning under titeln Taking the Lead.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-11-18

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Ny som chef

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem