Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Bästa möjliga start

Den första tiden i ditt nya uppdrag lägger grunden till fortsättningen. Kommer du in ”fel” så kan det vara svårt att reparera, även om det går.

Du kan själv göra en hel del för att få en gynnsam start.

Introduktion

Många företag och organisationer har väl etablerade rutiner för hur man introducerar nya chefer. Men det finns också de som helt saknar rutiner för detta. Men det finns inget som hindrar att du själv gör upp en plan så att du får den introduktion du behöver.

Boka in tider med de personer du behöver träffa för att få kunskap om till exempel ekonomisystem, hantering av personalärenden, processer för verksamhetsplanering et cetera.

Skynda långsamt

Som ny vill du naturligtvis visa framfötterna och du har säkert en hel del goda idéer om hur arbetssätt och metoder kan utvecklas för att verksamheten ska fungera ännu bättre. Det är säkert ett av skälen till att just du fått förtroendet att leda och utveckla verksamheten vidare.

Men tänk på att skynda långsamt. Går du för hårt fram med krav på ett flertal förändringar den första tiden finns en risk för att dina medarbetare uppfattar det som om att du tycker att allt de tidigare gjort varit undermåligt. Ta det hellre lite lugnt i början och lyssna in hur organisationen fungerar och hur medarbetarna uppfattar nuläget.

Du behöver lära känna organisationskulturen och dess historia för att förstå var ni befinner er idag. Skriv däremot gärna ner dina tankar och idéer för att återkomma till dem lite senare när du blivit lite mer varm i kläderna. Då har du större utsikter att prioritera vad som är realistiskt och prioriterat.

Dina medarbetare är din framgång

Det är tillsammans med dina medarbetare du lyckas i ditt arbete som chef. Att tidigt bygga förtroendefulla relationer till dem är avgörande för ett bra samarbete. Planera tidigt in samtal med var och en av dem så att du kan lära känna dem, deras kompetens och hur de ser på verksamheten.

Be dem gärna att beskriva vilka förväntningar de har på dig som chef. Tala också om hur du ser på ditt uppdrag och vilka förväntningar du har på dina medarbetare.

Våga vara ny

Att vara ny på arbetsplatsen eller i rollen ger dig ett utmärkt tillfälle att ställa mängder av frågor. Frågor som kanske inte känns lika självklara att ställa när du och din omgivning tycker att du har varit så pass länge att du borde ha koll. Så ta tillfället i akt att ställa mängder av frågor och lyssna i syfte att lära och förstå var du har hamnat och varför saker fungerar (eller inte fungerar) som de gör. Det här gör du inte för att du inte kan någonting, utan för att du ska bilda dig en egen uppfattning om verksamheten.

Ett tips är att boka in tid med nyckelpersoner som ansvarar för olika delar i verksamheten för att få deras bild av sina mål och uppdrag för att förstå helheten.

 

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Ny som chef

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem