Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Innan du börjar

Inför ditt nya chefsuppdrag behöver du få bästa möjliga förståelse för vilka förväntningar som finns på dig, vad du ska uppnå och vad som ingår i ditt uppdrag.

Som chef kommer du att behöva göra olika prioriteringar. Därför är det avgörande att du själv vet vad som är viktigast i uppdraget.

Uppdragsdialog

Det kan tyckas självklart att chefer har full insikt i vad de förväntas uträtta. Men så är inte alltid fallet. Ett skäl till detta är att många chefsuppdrag är komplexa och förändras i takt med omvärld och verksamhetens utveckling.

Det uppdrag du går in i nu kommer sannolikt ha förändrats en del om ett par år. Därför är det viktigt att du och din närmaste chef har samsyn kring ditt uppdrag och att ni stämmer av detta med jämna mellan rum. Det är det vi kallar uppdragsdialog.

Vet du till exempel vad din chef tycker kännetecknar ett gott ledarskap? Eller hur tillgänglig du förväntas vara? Är ni överens om vilken handlingsfrihet du har? Många frågor kommer säkert att få sitt svar under resans gång, men ju mer ni klarat ut i ett tidigt skede, desto större är möjligheterna att du landar rätt redan från början. Använd gärna Ledarnas underlag för uppdragsdialog som inspiration.

Att må bra i din roll

Att vara chef är fantastiskt roligt och utvecklande om du har goda förutsättningar för ditt uppdrag. Det handlar naturligtvis om dig och dina förmågor och kompetenser, men minst lika viktigt är de organisatoriska aspekterna.

Det ställs höga krav på dagens chefer och det ska det göra. Men du behöver också ställa krav på att ha rätt förutsättningar i organisationen för att hantera ditt uppdrag.

En av dessa förutsättningar är just att ditt uppdrag är så tydligt som möjligt. När du verkligen förstår ditt uppdrag och vet vad du ska uträtta, först då vet du också vad du behöver för att hantera det och om du upplever det som meningsfullt.

Vill du veta mer om hur du ska må bra och hålla i längden så ladda gärna hem skriften Hållbara chefer. Den är en beskrivning av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som just handlar om vilka faktorer som är viktiga för dig för att vara hållbar i längden och må bra i ditt chefsuppdrag.

Hållbara chefer

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Ny som chef

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem