Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-08-22

  Privata sektorn får allt större roll i Agenda 2030

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Det är tydligt att företag får en allt större roll i genomförandet av Agenda 2030. Det konstaterar Global Reporting Initiative, GRI, efter att ha analyserat innehållet i de frivilliga nationella rapporter som 43 länder, inklusive Sverige, redovisade vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i mitten av juli. GRI ser tre övergripande trender för den privata sektorns inkludering i arbetet. Företagens del i att nå de globala hållbarhetsmålen erkänns alltmer av länder, då 93 procent av de rapporterande länderna hade konsulterat den privata sektorn för att ta fram sin nationella strategi. Samtidigt framhäver flera av de länder som har presenterat sina frivilliga nationella rapporter konkreta åtgärder som har vidtagits tillsammans med den privata sektorn. Hållbarhetsrapportering nämndes i 56 procent av rapporterna, vilket GRI menar är ett tecken på att vi är på god väg att nå Agenda 2030-målet 12.6 om att uppmuntra företag, särskilt stora och transnationella sådana, att anta hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

 • 2017-08-22

  Forskare: En tidsfråga innan en chef fälls

  (Chef)

  Sena jobbmejl och mycket övertid kan ta knäcken på de flesta. Det kan också innebära att arbetsledare – som inte tar medarbetarnas situation på allvar – kan fällas, menar forskare på Karolinska institutet.
  För ett år sedan infördes nya regler som höjde kraven för arbetsgivare. Syftet var att motverka sjuklig stress bland medarbetarna – som hade har ökat med 70 procent på sex år. Den som inte följer reglerna väntar vitesföreläggande.
  Nu har forskaren på Karolina institutet, Kristina Palm, dragit dragit igång ett treårigt forskningsprojekt som heter ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”. Där tittar hon närmare på konsekvenserna av för hög arbetsbörda.
  ”Det är bara en tidsfråga innan en chef fälls för något som hänt för att medarbetares arbetsbörda är för stor och flyter ut över livets alla tider”, säger hon till Suntarbetsliv.se.

 • 2017-08-21

  Hon tar över efter Åsa Jamal

  (Resumé Folk på väg)

  Åsa Barsness blir ny kommunikations- och HR-direktör på Bonnier Broadcasting. Hon efterträder Åsa Jamal som lämnade sin tjänst i somras. Åsa Barsness kommer senast från tjänsten som kommunikationsdirektör för bygg- och teknikkonsultföretaget Sweco. Hon kommer att tillträda sin nya tjänst vid årsskiftet – Åsa kombinerar djupa kunskaper inom kommunikation och marknadsföring med lång erfarenhet från ledarskap inom teknikdrivna verksamheter och av digital transformation.

 • 2017-08-18

  Uppsägningsavtal ger chefer tillåtelse att driva företag - bedömning om bisyssla inte gjord

  (Dalarnas Tidningar Premium)

  Tre chefer på Falu kommun har slutat för att starta egna företag inom sina fackområden. Deras uppsägningsavtal tillåter dem att driva företag utanför arbetstid. Men bedömning om otillåtna bisysslor har ännu inte gjorts.
  Under torsdagen blev det känt att ledningsförvaltningens chef Inger Klangebo, kommunikationschefen Niklas Lind och personalchefen Richard Mårtensson slutar på Falu kommun - för att starta egna företag.
  Inger Klangebo kommer tillsammans med Richard Mårtensson och ytterligare en person på personalkontoret att starta en privat verksamhet inom HR. Niklas Lind kommer att starta ett eget företag inom media, kommunikation, digitalisering och PR.
  DT har tagit del av deras uppsägningsavtal som skrivits på av kommundirektör Dan Nygren.

 • 2017-08-17

  Chefer i Falu kommun säger upp sig

  (SVT Nyheter Dalarna)

  Ledningsförvaltningens chef Inger Klangebo, kommunikationschef Niklas Lind och personalchef Richard Mårtensson har valt att säga upp sig från sina tjänster vid Falu kommun. Samtliga blir egna företagare, skriver Falu kommun på sin hemsida.

 • 2017-08-17

  Svenskar leder coachande, norrmän utifrån trivsel

  (Kvalitetsmagasinet)

  Ledarstilen skiljer sig en del mellan de nordiska länderna, men i de viktiga dragen så finns det en gemensam syn på ledarskap. Det handlar om att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta – just det som behövs på en arbetsmarknad i ständig förändring.

  1 559 chefer och ledare i Sverige, Norge och Danmark har svarat på undersökningen som genomförts av strategi- och analysföretaget Ipsos.
  Undersökningen visar att det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap: Att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare samt frihet under ansvar.
  – Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

 • 2017-08-15

  Dags att göra upp med idealet kring den kompromisslöse ledaren

  (Breakit)

  Gång på gång återskapas berättelsen om att man måste vara kompromisslös för att lyckas, och läser man Steve Jobs biografier eller artiklar om valfri annan lyckad entreprenör så träder bilden av den hänsynslösa kultfiguren fram. Forskning visar dock att en annan ledartyp egentligen är bättre.

   

 • 2017-08-15

  Kommunikativt ledarskap i praktiken - ny, lättillgänglig chefshandbok

  (The Scholar)

  Författaren Pär Lager presenterar en konkret modell för hur alla chefer kan använda det kommunikativa ledarskapet för att bli bättre ledare.
  – Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer, säger Pär Lager som skrivit Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).
  Boken bygger på hans breda erfarenhet inom ledarskap och kommunikation samt på svensk och internationell forskning. Den varvar praktik och forskning med konkreta och inspirerande tips och exempel hämtade från både privat och offentlig sektor. Bokens kärna är en modell för det kommunikativa ledarskapet som presenteras i fyra steg och tretton moment.

 • 2017-08-08

  Hållbara ledare är som vitsippor

  (Personal & Ledarskap)

  Cheferna behöver lära sig sätta gränser men inte bara, viktigare är att kunna öppna upp och se möjlighet till att lära och skapa synergieffekter. Lite som vitsippan hanterar snö och sol. Fragmenterat, tidspressat arbete med många arbetade timmar per vecka. Ökade krav möts inte med ökade resurser. Lite tid för verksamhetsutveckling och mycket tid för administration. Ensamt, med lite tid att diskutera svåra situationer som uppstår och vilka prioriteringar man ska göra, med den egna chefen. Så ser situationen ut för många verksamhetsnära chefer inom offentlig sektor. Hur cheferna faktiskt mår är svårt att få svar på, de svarar att det är topp tills de inte orkar längre. Men drastiskt ökade långtidssjukskrivningar och hög chefsomsättning talar sitt tydliga språk. Situationen är inte hållbar. Det säger Lotta Dellve som är professor i Arbetsvetenskap på Göteborgs universitet och som de senaste 15 åren har forskat inom hållbart ledarskap.

 • 2017-08-08

  Svenskt ledarskap ger digitalt försprång

  (Kvalitetsmagasinet)

  65 procent av svenska företag tycker att företagskulturen är det största hindret för digitalisering. Detta trots att ledare i Sverige på pappret är väl rustade för digital transformation. Det visar rapporten The Digital Culture Challenge som tagits fram av Capgeminis Digital Transformation Research Institue.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem