Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2016-10-27

  Nytt verktyg mäter organisationers förmåga att kommunicera

  (Cision Wire)

  Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet arbetar för att ta fram ett verktyg för att utvärdera, jämföra och utveckla kommunikationsmognaden hos olika organisationer. Det ingår i universitetets satsning på nyttiggörande av forskning och bedöms ha stor potential att skapa värde i organisationer eftersom det saknas forskningsbaserade verktyg för att utvärdera kommunikationens betydelse.

 • 2016-10-26

  Fel förutsättningar kan ge lata medarbetare

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  Visst kan vissa medarbetare vara felrekryteringar, men för de allra flesta räcker det med stöd och uppmuntran för att prestationerna ska skjuta i höjden. Om du tycker att medarbetarna är lata, ta en titt på de här sex faktorerna. Det kan vara de som är problemet.

 • 2016-10-23

  Janerik Larsson: Om avsaknaden av svenskt ledarskap

  (Svenska Dagbladet)

  Det förs intressanta, om än bitvis förbryllande diskussioner om avsaknaden av ledarskap i Sverige.
  Men det som de flesta debattörer verkar glömma bort är att ledarskap inte är och inte varit någon särskilt stark svensk gren.
  Nej i Sverige har vi bara en enda modell och det är samförstånd. Konsensus ska uppstå genom långa diskussioner där processen alltid är viktigare än resultatet.
  Tala med finländska företagsledare om hur de ser på den svenska företagsledningskonsten om ni vill höra sanningsord på detta område.

 • 2016-10-20

  Måltider, biljetter och privatköp – om otillåten påverkan

  Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade nyligen studien ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner” som har frågat 45 500 tjänstemän på myndighetsnivå om otillåten påverkan där den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen. Enligt Brå är upphandlare den mest utsatta yrkeskategorin och erbjudande om måltider, biljetter eller rabatterade privatköp de vanligaste förekommande påverkansformerna. Påverkansförsöken har dock, enligt Brå, liten inverkan på tjänsteutövningen, men större konsekvens för privatlivet.

  Studiens resultat visar att utsatta tjänstemän behöver stöd, och att myndigheterna skulle tjäna på att samverka mer i förebyggande syfte.

 • 2016-10-12

  Fem sätt att lyckas med ledarutveckling

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  För att lyckas odla fram nya chefsämnen behövs mer än bara ledarutbildningar. En undersökning bland ledare i 2 000 företag visar att det finns fem saker gemensamt för dem som både får fram bra ledare och bra lönsamhet.

  1. Fokus på företagskultur
  2. Nätverkar och tar risker
  3. Lär genom nya intryck
  4. Delar kunskap
  5. Bakar in ledarutveckling

 • 2016-10-11

  Coach stödjer nya chefer i skolan

  (Suntarbetsliv Ledarskap och organisation)

  Föräldrar, lärare och överordnade – chefer i skolan måste hantera krav från flera håll. Anette Nybom är utvecklingscoach i Hudiksvalls kommun och hjälper rektorer och andra skolchefer att bli starkare i sitt ledarskap. – Mitt uppdrag är att coacha och stötta chefer inom lärandeförvaltningen här i kommunen. Rektorer, förskolechefer och verksamhetschefer, säger Anette Nybom.

 • 2016-10-10

  Stort genomslag för Agenda 2030 i företagens hållbarhetsredovisningar

  (Ledarna Nyhetsbrev ES Web AH)

  Nästan en tredjedel av hållbarhetsredovisningarna från världens stora företag innehåller referenser till FN:s hållbara utvecklingsmål - Agenda 2030. Det visar World Business Council for Sustainable Developments, WBCSD, granskning av hållbarhetsredovisningarna från världens största företag. WBCSD har granskat 150 redovisningar och av dem kopplar 50 sitt hållbarhetsarbete till FN:s utvecklingsmål. Tio företag berättar också att de använder verktyget SDG-kompassen för att bygga sina hållbarhetsstrategier. I granskningen "Reporting Matters 2016" berättar WBCSD också att 76 procent av företagen förbättrat sina redovisningar enligt WBCSD:s kriterier jämfört med basåret 2013.

  GRI är fortfarande det mest använda ramverket, 80 procent av redovisningarna, och 28 procent av hållbarhetsredovisningarna gavs ut kombinerat med årsredovisningen. Bland de tio högst rankade hållbarhetsredovisningarna var fyra stycken integrerade redovisningar. En tydligt trend är att redovisningarna går mot ökad digitalisering och WBCSD skriver att 42 procent av företagen väljer att i första hand presentera sin hållbarhetsinformation direkt på hemsidan eller i definierade undersajter.

 • 2016-10-10

  Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

  (Prevent Arbetsliv)

  Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.
  Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
  Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

 • 2016-10-09

  En bra chef kommunicerar, bygger relationer och är närvarande för sina anställda. "..

  (Kristianstadsbladet Plus)

  Många ledare vet hur en bra chef ska vara, men det är skillnad på att veta saker och på att omsätta dem i praktiken", säger Nicolas Jaquemot, Kristianstadssonen som nu är aktuell med en handbok för chefer.
  Nästan alla av oss har någon form av relation till en chef - antingen har vi själva en ledarroll, eller så har vi en chef över oss.
  Ledarskapet berör också fler och fler. Enligt chefsorganisationen Ledarna finns det i dag ungefär en halv miljon chefer i Sverige. Det går i snitt en chef på åtta anställda.
  Men hur är egentligen en bra chef? Vilka egenskaper krävs för att man ska bli en duktig ledare som lyfter sin personal istället för att köra slut på den.
  I nya boken "Chefen som kom ut ur sitt rum" försöker Nicolas Jacquemot, uppväxt i Kristianstad, att bena ut de egenskaper som skapar en bra ledare, eller rättare sagt: En relationsfrämjande ledare.

 • 2016-10-07

  Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

  (Prevent Tidningen Arbetsliv Ledarskap)

  Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.

  Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
  Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

  Inom de flesta andra branscher, där könsfördelningen är jämnare eller männen är i majoritet, har chefer mellan 7 och 16 medarbetare under sig. 

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem