Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-06-20

  Bra kollegor viktigare än lön

  (Tidningen Karriär)

  Gott ledarskap, bra arbetskamrater och trygga anställningsvillkor är faktorer som är viktigare än lön när nyutexaminerade söker jobb enligt en undersökning av Jusek.

  Fler än hälften anser att goda kollegor är av avgörande betydelse. Endast var femte tillfrågad tycker att lönen är avgörande. Arbetsgivarens status anses närmast betydelselös.

   

 • 2017-06-16

  När är det rätt att lyfta obehagliga frågor på jobbet?

  (Kvalitetsmagasinet Medarbetarskap)

  När är det rätt att kliva fram på jobbet och säga sanningen? Trots att världen skulle må bra av om alla kunde tala fritt så innebär det alltid en risk att sätta sig upp mot dem som har mer makt. 

  Var går gränsen på er arbetsplats, är det välkommet att säga att formuleringarna på hemsidan behöver moderniseras, eller möts det av kalla blickar och uteblivna inbjudningar till viktiga möten? Och skulle du slå larm om du upptäckte att någon håller på med oegentligheter, eller skulle du riskera ditt eget jobb om du sa något?
  Det finns inga enkla svar på när det är rätt att tala, men amerikansk forskning pekar på fem frågor att ställa sig innan man väljer att ta upp en obekväm sanning på jobbet.

 • 2017-06-15

  Bra kollegor och ledarskap viktigast för nyutexaminerade

  (Jusek)

  Bra kollegor och ledarskap viktigast för nyutexaminerade
  När nyutexaminerade får bedöma vilka faktorer som är viktigast hos arbetsgivare hamnar bra kollegor högst. Lön och status hamnar i botten på listan. Resultaten visar också att kvinnor och män tycker att olika saker är viktigt. Jusek, som gjort undersökningen pekar på att organisationer som vill vara attraktiva måste erbjuda en rad olika saker vid sidan om en bra lön.

 • 2017-06-15

  Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

  (Tidningen Karriär)

  I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

  Helene Öhman på IHM School håller med om att kommunikation är viktigt – var tydlig med när du är tillgänglig och vilka kommunikationskanaler som gäller för olika ärenden och situationer.
  – Jag försöker också att arbeta proaktivt genom att ha regelbundna avstämningsmöten inbokade med mina medarbetare.

 • 2017-06-12

  Så kan arbetsgruppen fungera bättre

  (Arbetsmiljöforum Du & Jobbet)

  Är du chef och vill få arbetsgruppen att prestera bättre? Det finns två viktiga saker att ha koll på: dels vilken psykologisk fas din grupp är i, dels vilka olika roller som behövs, skriver psykologen Patrik Nyström.
  Som chef är det bra att ha ett helikopterperspektiv på gruppen. Det finns många sätt att få det på och jag tänker här beskriva två olika, som hjälper till att se vilka utmaningar gruppen har samt vilka kompetenser och förmågor den behöver.

 • 2017-06-12

  Tror inte på robotchef

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  Enligt en ny undersökning tror de flesta anställda att det är omöjligt att automatisera chefer och ledare. Och det trots att det idag finns teknik och plattformar som kan ta över chefsrollen. Tre av fyra förvärvsarbetande tror inte att det skulle vara möjligt att automatisera chefsrollen på deras arbetsplatser. Sju av tio tror inte ens det är möjligt om fem år. Det visar en undersökning från tankesmedjan Futurion, som samtidigt lyfter fram att det sedan en tid tillbaks redan

 • 2017-06-12

  Brå ger ut handbok för att förebygga trakasserier mot myndighetspersoner

  (Personal & Ledarskap)

  Snygg bil, jag gillar också svarta BMW. På grund av ditt beslut kan jag inte köpa mat till mina barn. Hur kan du sova gott om natten? Att låta tjänstemannen förstå att man har koll kan vara ett sätt att försöka påverka denne. Obehagliga anspelningar som markerar att man vet var personen bor, vad hen kör för bil, att hen har barn. Det kan också handla om att vända maktbalansen genom att skuldbelägga. Tonfall och uttryck kan ha stor betydelse och trakasserierna är subtila, det är oklart vem som ska skadas och hur.

  – Om jag har fått ett hot att jag ska bli slagen på onsdag, då kan arbetsgivaren vidta åtgärder men om jag har fått en obehaglig blick från någon i mataffären, hur ska jag sätta ord på det om vi aldrig har pratat om att det kan förekomma? Kommer andra förstå varför jag är rädd? Det kräver en helt annan kompetens som chef, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå, Brottsförebyggande rådet som skrivit handboken tillsammans med Anna Jonsson och Karolina Hurve, också utredare på Brå. – Många gånger håller de medarbetare som drabbats trakasserierna för sig själva eftersom det är svårt att sätta ord på dem. Hur ska du då kunna förmedla det vidare? Många är också rädda att uppfattas som löjliga, säger Anna Jonsson.

 • 2017-06-10

  Vd:n allt viktigare på svenska jobb

  (di.se Plus)

  Framsynta och lyhörda högstachefer är särskilt viktiga för att folk ska trivas på jobbet visar en ny undersökning. Men till och med mönster-vd:n har svårt att motivera oss efter ett par år.
  Svenskarna ställer allt högre krav på sina chefer och tröttnar fortare på sina arbetsuppgifter.
  Det visar en undersökning av analysföretaget Netigate, som låtit över 10.000 anställda från nära 100 svenska företag och organisationer svara på frågor om sin arbetssituation.
  Bara en dryg tredjedel av de tillfrågade säger att de skulle rekommendera sin arbetsgivare till andra, trots att nästan 70 procent uppger att de trivs på jobbet.

 • 2017-06-10

  Administrativt stöd viktigast för ledningen

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  Har stödfunktionernas storlek och makt blivit ett problem inom offentlig sektor? Anders Kron och Mikael Wallgren har i en ny studie tittat närmare på hur tio myndigheter hanterar de administrativa utmaningarna.

 • 2017-06-09

  Konflikter misstas ofta för mobbning

  (Prevent Arbetsliv Forskning)

  Det är inte alltid nödvändigt att utreda upplevelser av att vara utsatt för kränkande särbehandling. Ibland kan det vara bättre med andra åtgärder, som medling, stödsamtal eller en arbetsmiljökartläggning, anser Thomas Jordan, arbetslivsforskare vid Göteborgs universitet.
  Det är vanligt när man utreder kränkande särbehandling att man kommer fram till att det rör sig om något annat. Det kan handla om osmidigt eller olämpligt uppträdande hos en chef eller kollega, eller att anmälaren missförstått eller övertolkat händelser.
  Det här visar också en studie av Thomas Jordan med uppgifter från 20 konsulter och personalspecialister om sammanlagt 81 utredningar av mobbning eller kränkande särbehandling. I 59 av fallen kom utredningarna fram till att det inte handlade om kränkande särbehandling.
  En av slutsatserna i studien är att det är viktigt att göra en ordentlig bedömning om det kan röra sig om kränkande särbehandling innan man överväger att sätta igång en utredning.
  – Om någon skriftligen eller muntligen säger att man utsatts för kränkande särbehandling måste man ha ett ordentligt samtal för att klargöra vad som menas med kränkande särbehandling, så att man inte behandlar fallet när det inte finns fog för det, säger Thomas Jordan.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem