Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2016-09-22

  Platt organisation - vad säger forskningen?

  (Tidningen Kollega Ledarskap)

  Platta organisationer där de anställda styr sig själva är på modet. Forskarna är dock oeniga om det är bra eller dåligt.
  Det finns ett antal amerikanska företag som har valt den platta modellen, bland dem som brukar nämnas finns burktomatföretaget Morning Star och spelföretaget Valve. Även i Sverige finns företag som satsar på chefslöst.

  Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, ger inte mycket för den chefslösa organisationen.
  – Blir det bättre för de anställda och företaget? Det snabba svaret är nej.
  Magnus Sverke menar att det finns flera anledningar till detta. De anställda behöver stöd i sitt arbete, de måste få regelbunden återkoppling och de behöver någon som hjälper dem att avgöra när ett arbete är färdigt – vilket kan minska arbetsmiljöproblem och förhindra att de går in i väggen. Cheferna

 • 2016-09-22

  Här blev chefslöshet ett arbetsmiljöproblem

  (Tidningen Kollega Ledarskap)

  Annika Tell är hotelldirektören som avskaffade sitt eget jobb – men sedan tog tillbaka det, fast i en annan form. Under en handfull år hade Freys hotell med runt 20 anställda ingen chef. Men chefslösheten skapade stress hos de anställda och försöket avbröts.

 • 2016-09-21

  Umeå satsar på första linjens chefer

  (Suntarbetsliv Systematiskt arbetsmiljöarbete)

  En dialog om arbetsmiljön mellan första linjens chefer och kommunens personalstrateger – kan det öka hälsan bland de anställda? Ja, menar politiker, personalstrateger och cheferna själva i Umeå.
  – Det är jättebra att politikerna satsar på första linjens chefer och tar vår arbetssituation på allvar. En god arbetsmiljö är ju viktig för oss och påverkar förstås våra medarbetare, säger Inga-Lill Bring, förskolechef i Umeå kommun.

 • 2016-09-20

  VD och världens ledare träffas i FN för att aktivera den privata sektorn på flykting och migrerande kris

  (UN Global Compact Headlines)

  Mer än 350 chefer, stats- och regeringschefer, FN och det civila samhällets ledare samlades vid FN för den årliga att diskutera näringslivets roll i främja en hållbar utveckling och det viktiga sambandet mellan att uppnå en hållbar utvecklingsmålen (SDGs) och förhindra global instabilitet. FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon betonade den kritiska näringslivets roll i att hjälpa till att skapa en mer enhetlig svar på den nuvarande humanitära krisen.

 • 2016-09-20

  Ledningen underskattar insatsen

  (Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö)

  Nya rutiner och standardiserade arbetssätt hinner aldrig landa innan ledningen börjar prata om nya förändringar. Det visar resultaten från årets upplaga av Global Employee and Leadership Index.

  På många svenska företag införs det åtgärder för att standardisera arbetssätt för att optimera arbetsprocesser, spara tid, säkra kvaliteten och höja säkerheten. Men trots de goda intentionerna så upplever inte medarbetarna att det blir någon förbättring, snarare tvärtom.
  Resultaten från Global Employee and Leadership Index tyder på att medarbetare upplever en försämring på flera fronter när standardiserade arbetssätt införs – arbetet blir stressigare, mer ska hinnas med på kortare tid, kvaliteten blir lidande och arbetsglädjen försvinner.

 • 2016-09-16

  Personalavdelningen stressar it-chefen

  (Computer Sweden Nyheter)

  Hr-processer gör it-chefer rejält frustrerade. Över 40 procent känner inte att de får det stöd de behöver. Men de är inte så engagerade i att investera i systemen.
  Gapet mellan personalavdelningen och it-cheferna är stort. Medan 47 procent av cio:erna blir frustrerade av hr-processerna är motsvarande siffra för affärscheferna 39 procent.
  Det visar en undersökning bland nästan 1 400 chefer, varav hälften it-chefer, på företag i Europa som IDC gjort för utbildningsföretaget Cornerstones räkning.

 • 2016-09-15

  Chefer i kvinnobranscher leder många

  (Arbetsmiljöforum Du & Jobbet)

  Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete ansvarar ofta för mer än dubbelt så många anställda som chefer i andra sektorer. Det framgår av en rapport som granskat chefers villkor.
  Enligt rapporten har chefer i kvinnodominerade branscher, som vård, omsorg och socialt arbete, ansvar för flest medarbetare på arbetsmarknaden. I genomsnitt rör det sig om 30 anställda. Därefter kommer utbildningssektorn – också kvinnodominerad, med 27 medarbetare per chef.
  Med undantag för transportsektorn, med i snitt 23 anställda per chef, är det mer än dubbelt så många som i andra branscher. I byggbranschen går det 14 anställda per chef, i fastighetsverksamhet 10 per chef och information/kommunikation 7 anställda per chef.

 • 2016-09-14

  Offentliga chefen – en balanskonstnär

  (Personal & Ledarskap)

  Vad är egentligen rimligt att ställa för krav på en toppledare? Och vad kan man lära av erfarenheter utanför Sverige? I England har man under ett antal år genomfört reformer vilka har fått uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Mot denna bakgrund följde jag i våras med en grupp toppledare från kommuner och landsting på studieresa till de brittiska öarna. 

 • 2016-09-13

  Så leder du hjärnsmart

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  En bra ledare har förmåga att hitta lösningar och tankesätt som passar vår hjärna. Här är fem ledarskapstips som också förklarar varför du som ledare behöver leda hjärnsmart.

  Malin Trossing, ledarskapsexpert och författare till boken Våga leda med hjärnan delar med sig av insikter som förklarar varför det är bra att leda med kunskap om hur hjärnan fungerar.

 • 2016-09-12

  Forskare: Därför mobbar chefen sina bästa anställda

  (Lag & Avtal Övriga Nyheter)

  Vissa chefer kan känna sig hotade av starka medarbetare, vilket i sin tur ofta leder till mobbning. Det visar en ny studie från Wake Forest University School of Business i USA.
  Tidigare studier visar att omotiverade och lågpresterande medarbetare ofta hamnar i skottelden från frustrerade chefer. Men enligt nya forskarrön kan även högpresterande medarbetare bli utsatta för mobbning om deras chefer känner sig hotade av deras insatser på jobbet.
  Detta handlar framför allt chefer med höga värden för social dominansorientering (sdo), en term som används inom psykologi för att mäta hur socialt dominanta personer är.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem