Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2016-12-02

  "Sverige måste lagstifta om korruption - och ändra kommunallagen” (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  När Riksrevisionens tjänstemän avslöjades med att ha anställt sina vänner kunde de inte åtalas för korruption, men om det hänt i Frankrike hade det varit ett fall för korruptionsåklagare. Detsamma gäller i många länder för politiker som gått över till bolag där de kan utnyttja den information de fick som politiker. Det menar författaren och debattören Per Kornhall som nyligen kommit ut med boken "Korruption i Sverige".

  - Sverige borde införa det korruptionsbegrepp som Frankrike och Transparency International använder, som innebär att man utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning, säger Per Kornhall.

  Enligt Per Kornhall har det svenska samhället framför allt korrumperats av marknadsstyrning, som gör att tjänstemän går ifrån bedömningar utifrån sakkunskap och integritet och till exempel skickar hem sjuka patienter eller fångar fel brottslingar för att uppfylla stelbenta statistikmål som inte är demokratiskt förankrade. Ett annat exempel på tjänstemannakorruption är när tjänstemän tvingas bryta mot lagen av den chef som sätter deras lön, ett problem som Aktuell Hållbarhet har kartlagt när det gäller kommunala miljöchefer. För att lösa det här problemet krävs det enligt Per Kornhall att kommunallagen moderniseras. - Politikernas och tjänstemännens roller behöver förtydligas i lagstiftningen. Vi behöver också ha en oberoende revision av kommunen, istället för som det är nu att det är de folkvalda i kommunen som är huvudman för revisionen av sina partikollegor, säger han.

 • 2016-12-02

  Detaljhandelsföretag upplevs som mest hållbara

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Ikea upplevs bäst ur ett långsiktighetsperspektiv, Tesla bäst i miljö och klimat, RFSU som starkast ur ett samhällsperspektiv och Volvo bäst i öppenhet. Det är slutsatsen när 18 000 svenskar har fått tycka till om 190 företag i studien "Svensk Hållbarhetsranking". Högst rankade totalt i undersökningen är Ikea, före Body Shop, Oatly och Tesla.

  "Resultaten visar att detaljhandelsföretagen är de som upplevs starkast avseende hållbarhet. Vi svenskar ger genomgående högre betyg gällande hållbarhet till de lokala och nationella företagen snarare än de internationella. Studien visar också att hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp som omfattar betydligt mer än miljö och klimat", säger Tony Apéira, forskare i corporate branding på Stockholms universitet som står bakom rankningen, i en kommentar.

  Rankningen ingår i Tony Apéiras forskning och beskrivs som Sveriges största studie om hållbara varumärken. De branscher som rankas högt i hållbarhetsfrågor är bland andra apotekskedjor, detaljhandelsföretag, mejeriföretag och dagligvaruföretag. Bland de lägst rankade branscherna ryms spelbolag, flygbolag, mobiloperatörer och mediebolag.

 • 2016-11-29

  Så får ni äkta trivsel på jobbet

  (Arbetsmiljöforum Du & Jobbet)

  – Det allra viktigaste chefen kan göra för att skapa trivsel är att se till att medarbetarna upplever tillit på jobbet, säger psykologen Patrik Nyström, som ägnat sig mycket åt frågor om psykosocial arbetsmiljö.
  Vem har inte kommit in på en arbetsplats och så gott som genast fått en känsla av att här är det trivsamt – eller tvärtom dålig stämning. Vad är det man känner – och ska man lita känslan?
  Ibland fångar man stämningen och kulturen i den första kontakten, säger psykologen Patrik Nyström, anställd på AS3 Svenska AB i Stockholm, ett företag som bland annat sysslar med chefsrådgivning.

 • 2016-11-29

  Introverta personer behövs på arbetsplatsen

  (di.se)

  Ordet introvert dyker sällan upp i arbetsannonser i västvärlden. Men egenskaperna är efterfrågade och i Japan är det introverta ledarskapet idealet. Di undersöker ett missförstått begrepp som ser ut att ta allt större plats i arbetslivet.

  Fram till slutet av 1990-talet sågs det som ett mentalt hälsoproblem av Världshälsoorganisationen, WHO. Amerikanska psykologsamfundet ville så sent som 2010 stämpla introversion som en diagnos. I dag anser man att introversion innebär en låg tolerans för signalsubstansen dopamin, vilket innebär att man behöver mindre stimulans för att känna att man är fullt aktiverad.

 • 2016-11-29

  För många anställda får chefen må sämre

  (Chef)

  Ju fler medarbetare chefen har, desto större är risken för ohälsa på jobbet, visar en ny forskningsrapport. Inte bara chefen riskerar att må sämre utan också medarbetarna. Flest underställda per chef finns i vård-, omsorgs- och utbildningssektorn.

 • 2016-11-28

  Framtida ledarskap handlar om att se helheter

  (Arbetsgivarverket)

  Erik Fernholm som är föreläsare och expert i applicering av kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi samt organisationsutveckling och ledarskap höll en evidensbaserad föreläsning om värderingsstyrning.

  Vad kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap enligt dig?
  – Ledarskap ett otroligt stort begrepp som innefattar allt från det ledarskapsmässiga hantverket till visionen. Definierar jag framgång som att effektivt och hållbart bidra på så många nivåer som möjligt så skulle jag säga att kärnan för framgångsrikt ledarskap är värderingsmässig mognad.

 • 2016-11-23

  Medarbetarna ointresserade av medarbetarsamtal

  (CFO World)

  Bara tio procent tycker att medarbetarsamtal är viktiga för den egna utvecklingen visar en undersökning som Manpower gjort.
  I många organisationer ska medarbetarsamtal hållas minst en gång per år, men vilken nytta de gör kan ifrågasättas. I varje fall verkar inte medarbetarna tycka att samtalen är särskilt givande. I Manpowers undersökning Manpower Work Life visade det sig nämligen att bara tio procent av de över 4 000 personer som tillfrågades ansåg att medarbetarsamtal var viktiga för deras utveckling.

 • 2016-11-22

  Stopp för chefer utan examen

  (Publikt)

  Kronofogden har infört krav på akademisk examen för alla chefer. Bland första linjens teamchefer kommer omkring en tredjedel på sikt inte att få fortsätta, enligt de nya reglerna. Det kommer att drabba verksamheten, anser STs avdelnings­ordförande.
  »Jag är beklämd över att se dokumenterat duktiga chefer som inte kommer att få fortsätta,« säger STs Börje Johansson.

 • 2016-11-21

  Se upp med fallgroparna i att vara autentisk

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  Att vara en autentisk ledare, följa sina värderingar och vara öppen med vem man är, är hett inom ledarskapsområdet. Men en för enkel syn på att vara autentisk kan leda helt fel, menar Herminia Ibarra, professor i ledarskap vid den internationella handelshögskolan Insead.

 • 2016-11-18

  Svenskar litar inte på visselblåsarsystem (transparency-se.org)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Även om visselblåsning anses vara det mest effektiva verktyget mot korruption är svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för repressalier. Det visar en kartläggning som genomförts av Transparency International i Sverige. Nyligen beslutades om ny lagstiftning som ska skydda visselblåsare mot repressalier från arbetsgivaren. Men bland de 1 000 svenskar som tillfrågats av Transparency International svarar en tredjedel att de är avskräckta från att avslöja oegentligheter och att repressalier är den främsta orsaken. Vidare visar korruptionsbarometern att företagsledare har lägst förtroende i korruptionsfrågor. 92 procent av de tillfrågade anser att företagsledare är korrupta i varierande grad, 15 procent menar att de flesta eller alla företagsledare är korrupta. Tre fjärdedelar av de svarande anser också att korruption förekommer bland kommunpolitiker. Transparency International i Sverige pekar ut gränsytan mellan den offentliga och privata sektorn som ett av de största riskområdena för korruption.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem