Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-02-24

  5 myter om chefen

  (Tidningen Kollega Ledarskap)

  En visionär som jobbar jämt, vet allt och aldrig visar känslor. Chefen ska helt enkelt vara en superhjälte. Eller inte. Det finns många föreställningar om hur en ledare bör vara. Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, har synat några vanliga chefsmyter närmare.

 • 2017-02-24

  Hur ska en bra chef vara?

  (Kollega)

  En god lyssnare som är duktig på feedback, det är egenskaper som uppskattas hos en chef. Det tycker i alla fall några av Unionens medlemmar som fått svara på hur en bra chef ska vara.

 • 2017-02-22

  Hundratals år kvar till jämställda löner (preview.thenewsmarket.com)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Utvecklingen mot jämställda löner mellan män och kvinnor i OECD-länderna går långsamt och att nå likvärdiga löner mellan könen kan komma att ta flera hundra år. I dag får en kvinna i OECD-länderna i genomsnitt 16 procent lägre lön än vad en man får för motsvarande arbete. Om lönegapet mellan män och kvinnor i OECD-länderna slöts så skulle det innebära att kvinnornas löner ökade med 2 biljoner USD. Det skriver PwC som nu släpper sitt årliga "Women in Work Index". Mest jämställda löner bland OECD-länderna har Island, Sverige och Norge. Övriga länder som finns på topp 10-listan är Nya Zeeland, Slovenien, Danmark, Luxemburg, Finland och Schweiz. För första gången tar sig också Polen in på topp 10-listan. Enligt PwC beror Polens ökning till stor del på att landet effektivt lyckats minska arbetslösheten bland kvinnor i landet. PwC slår också fast att det finns mycket att vinna på att fler kvinnor i OECD-länderna kommer i arbete. Om alla OECD-länder skulle få samma andel arbetande kvinnor som Sverige skulle OECD-ländernas genomsnittliga BNP öka med cirka 6 biljoner USD per år.

 • 2017-02-22

  Utbildning ger säkrare chefer och nöjdare medarbetare

  (Prevent Tidningen Arbetsliv Ledarskap)

  Ledarskapsutbildningar stärker chefens självförtroende som ledare. Det gör i sin tur medarbetarna nöjdare, visar ett forskningsprojekt som jämfört effekterna av två olika ledarskapsutbildningar.

  Det är två av Försvarshögskolans ledarskapsutbildningar, Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling, grupp och ledarskap (UGL) som har utvärderats. 200 chefer som deltagit i kurserna har fått skatta sitt eget ledarskap både före och efter kursen. Även deras överordnade chef, en kollega och några medarbetare har fått göra samma skattning.

  Resultatet av utvärderingen visar att både chefer och medarbetare upplever att utbildningarna haft effekt – fast på olika sätt. Individkursen hjälpte framför allt chefer som både själva och från sin omgivning fått lägre skattning på sitt ledarskap. I den andra gruppinriktade kursen lyftes cheferna oavsett utgångsläge, och särskilt stor var effekten för kvinnor.

 • 2017-02-21

  Forskare söker förutsättningar för tillit

  (Kvalitetsmagasinet)

  Vad händer när styrningen tippar över i en kontrollkultur? Tolv olika verksamheter runt om i landet sätts nu under forskarnas lupp för att hitta nycklarna till en tillitsbaserad styrning.

  Balansen mellan kontroll och tillit är en av de viktiga utmaningarna inom offentlig sektor idag. Inom projektet Försök Tillit ska forskare följa tolv olika verksamheter för att förstå hur och varför en kontrollkultur utvecklas, och se hur man kan utveckla modeller för att bättre hantera den här balansen i vardagen.
  Totalt är det 27 forskare som följer tolv försöksverksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige.

 • 2017-02-16

  Allt är inte stress eller dåligt ledarskap - om att flytta fokus från person till organisation

  (Cision Wire)

  När vi pratar om organisatoriska arbetsmiljöfrågor hamnar vi lätt i diskussioner kring personliga egenskaper och relationer. Vi tänker oss kanske att någon behöver lära sig något, ta mer hänsyn, bli trevligare, stressa mindre eller kommunicera bättre. Men vad är det för idéer och logik som styr vårt dagliga organiserande?
  Lisbeth Rydén, forskare och författare, har i ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring vid Malmö Högskola utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker. Metodiken kallas Diskursiva arbetsmiljörisker och handlar om hur man kan förebygga, bedöma och hantera arbetsmiljörisker för att förhindra att de leder till ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

 • 2017-02-15

  Ledarförsörjning diskuterades på chefsträff

  (Arbetsgivarverket)

  Ungefär 20 personer med ansvar för strategisk chefsförsörjning från bland annat Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården och FMV träffades för att diskutera ledarförsörjning. Hur kan staten jobba för att identifiera framtidens ledare och hur utvecklar vi våra medarbetare mot en ledarroll? Hur skapar vi en naturlig kompetensförsörjningskultur?
  Vid mötet berättade Marianne Olenäs från Försvarsmakten om deras arbete med att ta fram en chefsurvalsgrupp, CUG som en del i den strategiska chefsförsörjningen av chefer på högre nivå.

 • 2017-02-10

  19 metoder som hjälper dig i din vardag på jobbet

  (Arbetarskydd)

  Det är svårare än någonsin att vara chef - och det är därför också viktigare. Ledarskap kräver tid, insikt, kunskap och ett och annat verktyg. För att kunna svara på frågorna: Hur får vi fungerande arbetsplatser? Hur agerar man som chef, medarbetare och kollega?
  Det kommer hela tiden ny forskning, nya erfarenheter som du som chef behöver ta del av, prova och lära dig av för att lyckas. Vi har samlat ihop våra 19 bästa verktyg i ett specialkompendium som du kan använda direkt i ditt ledarskap.

 • 2017-02-08

  Vi blir sjuka – av att jobba i vården

  (TCO Debattartiklar)

  Sedan 2010 ökar sjukfrånvaron igen. Det är främst sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa som ökar, och ökningen är särskilt stor bland anställda inom vård- och omsorgsyrken. Statistik från Försäkringskassan visar att under 2015 var antalet sjukskrivningsdagar per sysselsatt inom vård- och omsorg 15,2 dagar i genomsnitt och 16,8 dagar för endast kvinnorna.
  Förutom att den ökande sjukfrånvaron är ett tecken på att allt fler drabbas av ohälsa bidrar den också till ökande kostnader för socialförsäkringarna, samtidigt som den leder till en allt större brist på personal inom yrken som Arbetsförmedlingen pekat ut som bristyrken.

 • 2017-02-07

  Sömnstörningar kan förebyggas genom bra ledarskap och goda arbetsförhållanden

  (Cision Wire)

  Arbetshälsoinstitutet informerar 10 /2017 Bättre ledarskap och bra arbetsförhållanden kan förebygga sömnstörningar och förbättra arbetsförmågan, medan arbetsstress och orättvist ledarskap ökar risken för sömnstörningar,

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem