Senaste nytt om ledarskap

– Här nedan hittar du några av de senaste nyheterna om ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-07-08

  Påverkan från upphandling okänd utsläppsbomb

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Klimatpåverkan från de offentliga inköpen år 2014 var 1,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen från cirka 6 miljoner bensinbilar, vilket är dubbelt så många bensinbilar som fanns i trafik samma år i Sverige. Beräkningarna är gjorda av Upphandlingsmyndigheten och baseras på inköpsanalyser av vad 276 kommuner, 21 landsting och 202 statliga myndigheter betalat ut till olika leverantörer under ett år. Det handlar totalt om 548 miljarder kronor i upphandlade affärer. - Vårt arbete visar att det inte räcker med att ställa mål och använda hållbarhetskriterier. Det krävs också en ständigt pågående inköpsanalys för att kunna ställa och följa upp hållbarhetskrav som minskar miljöpåverkan, sade Jens Johansson, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten, på ett seminarium i Almedalen.

 • 2017-07-03

  Företaget som satsar på medarbetarnas idéer för att stimulera innovation

  (Kollega Arbetsmiljö)

  BAE Systems Hägglunds lämnade in flest patentansökningar förra året, men så har det inte alltid sett ut. För att stimulera verksamhetsutveckling utsåg man för tio år sedan en patengrupp med personal från konstruktion och marknad som utbildades i vad som går och inte går att skydda. 

  – Vi nyhetsgranskar varje idé som kommer in, alltså gör en slags minipatentansökan för att se om det håller. Om det gör det kombinerar vi det med en workshop där vi tittar på förmågor. Vi försöker skydda hela funktionen, inte bara exempelvis en skruv utan vad du kan göra med skruven, säger Bertil Westman. 

  Att skicka in fler patent har hjälpt företaget på flera sätt. Även om alla idéer inte håller för att skyddas så kan man genom att nyhetsgranska dem hos Patent- och Registreringsverket få kunskap om vad konkurrenterna har för sig och spinna vidare på deras idéer. På så vis undviker man även att själv göra intrång på en konkurrents patent. 

 • 2017-07-03

  Chefen måste våga prata om elefanten i rummet

  (Svenska Dagbladet Premium)

  Hon basar över 134 nationaliteter i Sverige och sätter mångfald högt på agendan för att öka tillväxten.

  - Mitt ledarskap bygger på att olikheter berikar och ska respekteras. Det ska vara inkluderande och det spelar ingen roll vilken position på jobbet du har. Det är en myt att chefen sitter inne med alla lösningar. När jag rekryterar höga chefer till Sodexo tittar jag sällan på CV:et. Viktigt för mig är att ta reda på hur man fattar beslut och vilka värderingar som styr.
  Vad betyder mångfald för affärerna?
  - Vi är ett globalt bolag och har bevis på att olika perspektiv, erfarenhet och bakgrund har effekt för affärsnyttan. När Sodexo gjorde en global undersökning bland 50 000 ledande chefer inom affärsområden där könsbalansen var jämn var också lönsamheten högre, tillväxten större och både kunderna och medarbetarna nöjdare, säger hon.

 • 2017-07-01

  Så tänker svenska chefer

  (di.se Plus)

  Inom det svenska näringslivet sätter cheferna delaktighet, öppenhet och frihet i fokus – vilket hyllas av organisationen Ledarna som "framtidens ledarskap". Men man höjer ändå ett varningens finger för att verksamheten riskerar bli trög och ineffektiv i jakten på konsensus.
  Svenska chefer är ofta av coachande karaktär med ett relationsorienterat ledarskap. Det visar en stor enkät som organisationen Ledarna genomfört i det skandinaviska näringslivet med knappt 1.600 svarande.
  ”Det är ett ledarskap som vi vet efterfrågas på arbetsmarknaden i dag. Att man är lyhörd och klarar av att fånga upp varje individs förmågor och kompetens bidrar till verksamheten. Det är ett väldigt modernt och framtidsinriktat ledarskap”, säger Annika Elias, förbundsordförande på Ledarna.

 • 2017-07-01

  Ny undersökning: Framtidens ledarskap finns i Skandinavien

  (Byggkontakt)

  En undersökning som genomförts bland chefer i Sverige, Norge och Danmark visar att det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap. Sveriges chefsorganisation Ledarna menar att det skandinaviska ledarskapet är vägledande för vad som krävs av chefer på en arbetsmarknad i ständig förändring.
  Det skandinaviska ledarskapet utmärker sig genom att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare, och frihet under ansvar.
  – Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil, säger Annika Elias, ordförande Ledarna. Det gäller att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta, och detta står det individnära, skandinaviska ledarskapet för.

 • 2017-06-29

  Chefen: stress beror på organisationen

  (Lag & Avtal Tidningen)

  .I stället för att se stress och ohälsa som ett individuellt problem synar Peab den psykosociala arbetsmiljön i sömmarna.Det har gett tydliga resultat.
  Företag lägger ofta stor vikt vid den enskilda medarbetarens symptom på stress. Detta trots att orsaken till arbetsrelaterad stress och ohälsa ofta ligger i organisationen. Det anser arbetsmiljö­chef Anna-Karin Petursson vid Peab Anläggning.
  – Vi har en tendens att hitta felen hos individen, att den och den inte kan hantera stress. Men vi vill ta bort fokus från individperspektivet, säger Anna-Karin Petursson.

 • 2017-06-28

  Psykisk ohälsa bland akademiker

  (SACO Rapporter)

  Akademiker betraktas ofta som en priviligierad grupp i samhället. De asso-
  cieras med hög ekonomisk standard, bra arbetsförhållanden och god
  hälsa. Folkhälsomyndigheten visar till exempel i sina årsrapporter att me-
  dellivslängden ökar och är högst för gruppen med eftergymnasial utbild-
  ning jämfört med övriga utbildningsgrupper. Det här är också något som
  bekräftas av en mängd vetenskapliga studier som påvisar ett tydlig positivt
  samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Men, det finns även en annan
  sida som inte har fått så stor uppmärksamhet och som är kopplad till den
  psykiska hälsan.

 • 2017-06-28

  Bra kollegor viktigast när unga väljer jobb-lön 10e plats

  (Prevent Arbetsliv)

  Bra kollegor och ett gott ledarskap är de faktorer som rankas högst när nyutexaminerade studenter ska välja arbetsgivare. Lön kommer först som nummer tio på listan visar undersökningen från Jusek.

 • 2017-06-27

  Erik Pettersson blir nyhetschef på Dagens Samhälle

  (Dagens Media Senaste Nytt)

  Erik Pettersson lämnar lantbrukets affärstidning – Atl – för att bli nyhetschef för Dagens Samhälle.

 • 2017-06-26

  Mellanchefers komplexa arbetssituation : Upplevelser av krav, motstridigheter och motivation

  (Diva Portal Human Resources)

  Mellanchefens roll, med chefer ovan sig och medarbetare under sig, är komplex, med en stressig vardag, hög arbetsbelastning och motstridiga krav. Tidigare studier visar att arbetsmotivation är viktigt eftersom mellanchefen har många förväntningar på sig. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur mellanchefer upplever sin arbetsroll och vad som motiverar dem. Åtta semi-strukturerade intervjuer med mellanchefer från olika sektorer inom Sverige genomfördes och analyserades med en induktiv tematisk analys. Att arbeta med uppgifter som ledningen anser vara viktiga upplevs stå i kontrast med medarbetarnas krav på tillgänglighet. Mellancheferna drivs av att arbeta med människor, se medarbetarnas utveckling, samt möjligheterna till påverkan och delaktighet i beslut inom organisationen. Även om mellancheferna i studien har hårda krav på sig är de motiverade. Studien bidrar med ökad förståelse för mellanchefers svåra position och djupare insikt i vad som motiverar dem. Studien tillför subjektiva upplevelser och en

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem