Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Framtidssäkra ditt ledarskap

Räcker dagens ledarskap till att lösa morgondagens problem? Räcker det ens till att lösa dagens utmaningar?

Idag är förändring snarare ett normaltillstånd än ett undantag för allt fler chefer och organisationer. Allt tyder på att förändringshastigheten accelererar och komplexiteten ökar när den globala ekonomin gör verksamheter alltmer beroende av varandra. Nya krav ställs därmed på chefsrollen från olika håll. Det gäller att veta vilka metoder som fungerar i accelererande förändring och vilka metoder som inte räcker till.

Att framtidssäkra ditt ledarskap handlar om hur du som chef ska bli bättre på att hantera osäkerhet och ständig förändring redan idag för ett mer långsiktigt hållbart ledarskap.

En chef uttryckte det som att hon väntade på att det skulle bli uppehåll i förändringarna så att de äntligen hann jobba klart. Den dagen kommer sannolikt inte. Istället gäller det att framtidssäkra ledarskapet och organisationen.

Vilka nya kompetenser behöver du som chef? Vår utgångspunkt är att det handlar om både det egna förhållningssättet till den pågående förändringen och nya sätt att arbeta i verksamheten.

Fyra tips för att framtidssäkra ditt ledarskap

  1. Be om återkoppling från dina medarbetare för att utvecklas som ledare. Utgå från att utveckling sker med dig själv och dina medarbetare i ömsesidig påverkan.
  2. Kom ihåg att det handlar om att ställa rätt frågor, inte ha svaren.Det finns inga rätta svar, men med rätt frågor tar vi oss framåt och hittar lösningar. Uppmuntra till eget tänkande och ifrågasättande bland dina medarbetare.
  3. Identifiera dina intressenter genom att utgå från dina viktigaste uppdrag. Bestäm på vilket sätt du vill förändra intressenternas attityd till eller påverkan på uppdraget.
  4. Ställ dig vid sidan om och reflektera över din situation och vad du vill förändra (zooma ut) och ta ett steg tillbaka in och agera (zooma in).


Lästips

Böcker:


The future of Work
Författare:
Jacob Morgan
Förlag: WILEY

Jacob Morgan skriver om att Istället för att medarbetaren anpassar sig till chefer och organisationer (som det varit hittills), innebär den snabbföränderliga världen nya värderingar, attityder och nya möjligheter kring hur, när, var man arbetar som gör att det istället är tvärtom; chefer och organisationer måste anpassa sig till medarbetarna.

 

 

 


Genusmedvetet ledarskap
Författare:
Ann-Sofie Däldehög (red), Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén
Förlag: Liber

Den här boken visar hur genusmedvetet ledarskap kan utveckla organisationer till attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser.

 
Nyhetsbrev:

Jämställ.nu
Ett sätt att framtidssäkra sitt ledarskap är att se till att ha jämställda organisationer. Jämställ.nu har ett nyhetsbrev, som kommer ut cirka en gång i månaden, med de senaste nyheterna inom jämställdhet.
Läs mer på Jämställ.nu

The Future of Work
Nyhetsbrev om hur våra organisationer är under förändring. Blogginlägg, podcasts och korta filmer om framtidens ledarskap, medarbetare och organisation.
Läs mer på thefutureorganization.com

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-10-06

Jag vill veta mer om medlemskapet

Film: Framtidssäkra ditt ledarskap

Se en sammanfattning av en av Ledarnas frukostföreläsningar där Johanna Frelin, VD för Hyper Island, berättar om hur du som chef kan möta framtiden.
Se filmen på Ledarna Play

Podcast: Framtidssäkra ditt ledarskap

Hur kan du förbereda ditt ledarskap på en okänd framtid? Här får du tips på vad du kan göra redan i dag. En podd med AnnCharlotte Bretan och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, som leder kursen Framtidssäkra ditt ledarskap.

Lyssna på podcasten på Ledarna Play

För dig som har gått vår kurs om hur du framtidssäkrar ditt ledarskap

Arbetsmaterial

Jobba vidare inom områdena intressenter, kontexten, självledarskap och uppdraget.
Logga in för att ladda ner mallen som vi använde under kursen

Bli medlem