Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Se det stora sammanhanget

Hur stor del av dina affärer om tio år är okända för dig idag? Vad innebär det för den kompetens du behöver attrahera och behålla i din organisation, krav på innovation och kreativitet och kombinationen av långsiktiga visioner och kortsiktiga vinster?

Globalisering och den snabba förändringstakten gör att vi i allt högre grad är del av samma system och påverkas av faktorer och omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Samtidigt förutsätter digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen stor transparens i förväntan från kunder, medarbetare, media och ägare. Miljömässig och social hållbarhet, utländskt ägande, större mångfald, den nya generationens krav och värderingar är ytterligare några av de faktorer som påverkar chefsrollen.

Majoriteten av det ledarskap världen hittills sett har skapat de ekonomiska och ekologiska problem vi upplever i omvärlden. Vi kan därför inte möta utmaningarna på samma sätt som vi mötte gårdagen utan det krävs ett annat förhållningssätt, ett annat sätt att se på världen. Slutsatserna i Hay Groups Leadership 2030 research är att framtidens ledare behöver nya kompetenser för att lyckas. Genom den utveckling vi ser så håller också makten på att skifta, inte minst genom den digitala utvecklingen som mer och mer bygger på transparens i motsats till stängda dörrar. En intressant bloggpost på World Economic Forum "What new power is... and three things it is not" diskuterar vilken påverkan detta får. 

Organisationerna måste ha långsiktiga strategier och identifiera vilka som är deras största utmaningar för att säkerställa en positiv utveckling. Som chef behöver du med andra ord se det stora sammanhanget.

Exempel på utmaningar och trender som kan påverka din organisation och ditt ledarskap

Omvärldsbevakning

Den snabba förändringstakten med bland annat digital teknik innebär förändringar för många organisationer. Den nya tekniken innebär att infrastrukturen för nya tjänster är på plats och runt de här nya produkterna och tjänsterna växter nya ekosystem upp. Tjänster som att hyra lägenheter och rum av privatpersoner istället för att bo på hotell (AirBNB), anlita privatpersoner för skjuts istället för att ringa efter en taxi (Uber) och möjlighet att fjärrstyra elektriska maskiner hemma (Vattenfall) är bara några exempel.

Hur stor del av dina affärer/ditt uppdrag om tio år är okända för dig idag? Vad innebär det för den kompetens du behöver attrahera och behålla i din organisation? Vi vet att heterogena team är mer kreativa och innovativa, så vilket ledarskap krävs av dig för att hitta, attrahera och behålla den kompetensen? En viktig nyckel är att säkerställa att ni har en jämställd och jämlik organisation. Något som ofta återkommer när vi pratar om Framtidssäkra med chefer är behovet av modiga ledare.

Frågor som du som chef kan ställa dig är till exempel

 • Vilken är den största förändringen i din bransch/sektor om fem år? Tio år?
 • Hur stor procent av morgondagens affärer är idag okänd för dig? Hur kan du möta det?

 • Hur arbetar ni med hållbarhet? 
  Idag ökar företagens ansvar för helt nya områden, som att göra affärer på ett etiskt sätt och till exempel säkra leverantörskedjor för att möta kundernas krav på långsiktig hållbarhet. Och vi påverkas i allt högre grad av omständigheter och faktorer som ligger utanför vår kontroll. Undersökningar visar att yngre generationer förväntar sig att företagen ska ta ett etiskt ansvar och att 70 procent vill göra en karriär som bidrar till skillnad för andra och gör världen bättre. Läs mer om hållbarhet och ledarskap
 • Hur arbetar ni med att säkerställa en jämställd organisation? Att se till att kvinnor och män har samma möjligheter till karriär och lön, att se potential på samma sätt oavsett kön, säkerställa vem som har tillgång till resurser är några av de saker organisationer behöver se över. Vikten av heterogena grupper är säkerställd i forskning vad gäller kreativitet och innovation och påverkar också er attraktionskraft som arbetsgivare.

 • Hur säkerställer ni er innovationsförmåga?
  Det kanske är att hitta rätt kompetens och ni behöver hitta andra sätt att rekrytera? Forskning och undersökningar visar tydligt att vi helst anställer personer som är lika oss själva, men är det rätt kompetens?

Läs mer om rekrytering, jämställdhet och mångfald

Digitalisering

Omvärldsförändringar och digitaliseringen bidrar till en helt annan situation än tidigare också vad gäller ledarskapet kopplat till dina medarbetare. Om vi tidigare gick till kontoret och arbetade mellan nio och fem har vi idag helt andra förutsättningar för att jobba när som helst och var som helst. Jacob Morgan på Forbes skriver såhär om utvecklingen av medarbetarna:

”Throughout the history of business employees had to adapt to organizations. In the future this is reversed with managers and organizations adapting to employees. This means that in order to succeed and thrive organizations must rethink and challenge everything they know about work.”

 • Vad betyder det här för ditt ledarskap nu och framåt? 

Vi vet också att yngre generationer till exempel ställer stora krav på balans mellan arbete och privatliv. Det kan handla om att få ihop livspusslet men också om att få tid till andra saker än arbetet. Digitala verktyg är centrala för medarbetare och chefer att ha möjlighet till en flexibel arbetsmiljö.

Många av de potentiella cheferna har andra krav och förväntningar på chefsrollen än tidigare generationer – värderingar som kommer att bli allt mer dominerande i takt med att nya generationer kommer in på arbetsmarknaden. I "En chefsroll för framtiden" bidrar Ledarna med kunskap om hur dessa förändrade krav och förväntningar ser ut. Men vi ger också vägledning i hur kunskapen kan omsättas i handling. 

Läs Ledarnas Framtidsbarometer "En chefsroll för framtiden". 

Läs om en föräldravänlig arbetsplats

Leda på distans

En annan utmaning relaterat till både globalisering och digitalisering kan vara att leda på distans. Det blir idag allt vanligare med medarbetare på andra platser än kontoret. Vad behöver du för sorts ledarskap och metoder för att göra det?

Peter Hägglund på Effect Management pratar om olika sorters avstånd;

 • Fysiskt avstånd (geografiskt avstånd, tidszoner, olika organisationer)
 • Operativt avstånd (obegriplig kommunikation, multitasking, dålig teknologi, ensamhetsavstånd)
 • Emotionellt avstånd (arbetskultur, tidigare relationer, maktdistans, olika mål)

Vilket är egentligen relaterat till att leda på distans och vad är/kan vara även på en arbetsplats där ni sitter tillsammans? Och vad behöver du göra annorlunda när du leder på distans jämfört med när du träffar dina medarbetare varje dag?

Läs mer om att leda på distans

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-03-30

Jag vill veta mer om medlemskapet

Film: Framtidssäkra ditt ledarskap

Se en sammanfattning av en av Ledarnas frukostföreläsningar där Johanna Frelin, VD för Hyper Island, berättar om hur du som chef kan möta framtiden.
Se filmen på Ledarna Play

Podcast: Framtidssäkra ditt ledarskap

Hur kan du förbereda ditt ledarskap på en okänd framtid? Här får du tips på vad du kan göra redan i dag. En podd med AnnCharlotte Bretan och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, som leder kursen Framtidssäkra ditt ledarskap.

Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem