Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 275 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Löneväxling

Löneväxling till pension innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att avsätta en viss del av din lön till pension. Du kan också komma överens om att löneväxla till andra förmåner exempelvis bilförmån.

Vad är vitsen med löneväxling till pension?

Eftersom skatten på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgift och skatt på lön finns det ett extra utrymme som i stället tillfaller dig vid löneväxling till pension samtidigt som det är kostnadsneutralt för din arbetsgivare.

Viktigt att tänka på innan du bestämmer dig

För att undvika negativ påverkan på din allmänna pension och allmänna socialförsäkringsförmåner så som till exempel föräldrapenning ska du ha en lön som är högre än 8,07 inkomstbasbelopp (39 880 kr/mån för 2016) efter löneväxling.

Anledningen till 8.07 är att taket för den pensionsgrundande inkomsten är 7,5 inkomstbasbelopp och därutöver måste den allmänna pensionsavgiften läggas på då den inte är pensionsgrundande. Då har du även tagit höjd för taket för föräldrapenningen som är 10 prisbasbelopp (36 917 kr/mån för 2016). 

  • Skriv ett avtal som reglerar villkoren för din löneväxling.
  • Se till att hela den skattemässiga vinst som din arbetsgivare gör vid löneväxling till pension tillfaller dig.
  • Du bör även tänka på att din lön före löneväxling ska ligga till grund för din lönerevision.
  • Det är också din lön före löneväxling som ska ligga till grund för din tjänstepension.
  • Om du skulle bli långvarigt sjuk kan löneväxling slå hårt även ekonomiskt då sjukpensionen i kollektivavtalade tjänstepensionsavtal beräknas på lön efter löneväxling.
  • Om du skulle bli arbetslös och får rätt till ersättning från inkomstförsäkringen påverkas även den då ersättningen baseras på ett genomsnitt av utbetald bruttolön.
Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2015-12-23

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar i Ledarnas lönestatistik.

 
Gör Lönekollen – Lönestatistik för chefer

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem