Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Löneväxling

Löneväxling till pension innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att avsätta en viss del av din lön till pension. Du kan också komma överens om att löneväxla till andra förmåner exempelvis bilförmån. Innan du bestämmer dig för att löneväxla finns det några saker du bör tänka på för att inte drabbas negativt.

Vad är vitsen med löneväxling till pension?

Eftersom skatten på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgift och skatt på lön finns det ett extra utrymme som i stället kan tillfalla dig vid löneväxling till pension samtidigt som det är kostnadsneutralt för din arbetsgivare.

Viktigt att tänka på innan du bestämmer dig

För att undvika negativ påverkan på din allmänna pension och allmänna socialförsäkringsförmåner så som till exempel föräldrapenning ska du ha en lön som är högre än 41 360 kronor per månad år 2017 efter löneväxling. Det motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp. 

Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs varje år av regeringen. Det används exempelvis för beräknning av pension.  År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kronor. 

Anledningen till 8.07 inkomstbasbelopp är att taket för den pensionsgrundande inkomsten är 7,5 inkomstbasbelopp och därutöver måste den allmänna pensionsavgiften läggas på då den inte är pensionsgrundande. Då har du även tagit höjd för taket för föräldrapenningen som är 37 333 kronor per månad för år 2017 (10 prisbasbelopp). 

  • Skriv ett avtal som reglerar villkoren för din löneväxling.
  • Se till att den skattemässiga vinst som din arbetsgivare gör vid löneväxling till pension tillfaller dig.
  • Du bör även tänka på att din lön före löneväxling ska ligga till grund för din lönerevision.
  • Det är också din lön före löneväxling som ska ligga till grund för din tjänstepension.
  • Om du skulle bli långvarigt sjuk kan löneväxling slå hårt även ekonomiskt då sjukpensionen i kollektivavtalade tjänstepensionsavtal beräknas på lön efter löneväxling.
  • Om du skulle bli arbetslös och får rätt till ersättning från inkomstförsäkringen påverkas även den då ersättningen baseras på ett genomsnitt av utbetald bruttolön.

Du kan läsa mer om löneväxling på www.ptk.se om du är privat anställd. På www.ofr.se hittar du du som anställd inom kommun och landsting inforamtion och checklistor om löneväxling. Även du som är statligt anställd hittar information och checklistor om löneväxling på www.ofr.se.  

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-05-15

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem