Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 275 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Om du inte får din lön

Du ska få lön för ditt arbete. Om arbetsgivaren inte betalar din lön är det viktigt att du agerar snabbt. Här får du information om vilka regler som gäller och hur det går till att driva in din lön. Du kan också läsa om hur din anställning påverkas av att företaget går i konkurs eller är under företagsrekonstruktion.

Ledarna kan hjälpa dig som är medlem att få din lön utbetald. Vid löneindrivning är det viktigt att handläggningen sker snabbt för att undvika att du ska gå miste om din rätt till lönegaranti för det fall arbetsgivaren försätts i konkurs. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt lämnar den information som vi behöver för att kunna påbörja löneindrivningen. Varje dag kan vara av betydelse för att få bästa resultat.

Handläggningen skiljer sig åt beroende på vilket skälet är till att arbetsgivaren inte betalar din lön – för att denne inte vill eller inte kan. Så här går det till:

1. Du kontaktar oss och lämnar information
Se nedan vilken information vi behöver.

2. Vi kontaktar arbetsgivaren
När vi har information och handlingar kan vi kontakta arbetsgivaren och skicka ett kravbrev som anger vad din lönefordran avser.

3A. Förhandling
Om arbetsgivaren har invändningar mot ditt lönekrav, till exempel för att den anser att du inte har rätt till den krävda lönen eller att storleken på kravet enligt dennes uppfattning är felaktig, begär vi en förhandling med arbetsgivaren. Vid förhandlingen diskuterar parterna sina respektive uppfattningar och försöker komma till en lösning.

4A. Ansöka om stämning
Om parterna inte är överens efter förhandlingarna måste vi överväga att gå vidare genom att stämma arbetsgivaren för att få betalt. Domstolen avgör därefter om du har rätt till lönen eller inte.

3B. Betalningsuppmaning
Om arbetsgivaren inte har invändningar mot kravet, men ändå inte betalar ut lönen, till exempel för att bolaget har ekonomiska problem, skickar vi en betalningsuppmaning.

4B. Ansöka om konkurs
Om arbetsgivaren trots betalningsuppmaningen inte betalar lönekravet, avgör vi därefter om vi ska ansöka vid tingsrätten om att försätta arbetsgivaren i konkurs.

5B. Lönegaranti
Försätts arbetsgivaren i konkurs finns möjlighet att du har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.


Vi behöver information av dig

För att Ledarna ska kunna hjälpa dig att driva in din lön, behöver vi information från dig. Skicka in den via vårt kontaktformulär. Skriv in informationen i kontaktformulärsfältet ”Skriv din fråga!". Det går att bifoga maximalt fem (5) dokument via kontaktformuläret.

Har du flera bilagor, skicka informationen inklusive dina bilagor till ledarna@ledarna.se


Den här informationen behöver vi:

 • Arbetsgivarens namn och organisationsnummer.
 • Vad avser fordran?

-       lön; ange vilka månadslöner eller arbetsdagar du inte har fått betalt för

-       provision

-        bonus

-       pensionspremier

 • Har anställningen avslutats? Ange i så fall;

-        sista anställningsdagen

-        antal intjänade outtagna semesterdagar 

-        antal sparade semesterdagar från tidigare år

 • Fordrans förfallodag – när skulle du ha fått din lön utbetald?
 • Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen – i så fall vilket?
 • Är arbetsgivaren med i någon arbetsgivarorganisation – i så fall vilken?
 • Har du vidtagit några åtgärder i förhållande till arbetsgivaren i anledning av den uteblivna lönen- när i tiden skedde kontakterna?
 • Har arbetsgivaren angivit något skäl för att inte betala?
 • Känner du till om det finns andra anställda som inte har fått lön?
 • Kontaktperson hos arbetsgivaren samt telefonnummer till honom eller henne.


De här handlingarna vi vill att du skickar eller mailar till oss:

 • Anställningsavtal – skicka en kopia på ditt skriftliga anställningsavtal. Om det inte finns något skriftligt avtal får du redogöra för det muntliga anställningsavtalet beträffande vem arbetsgivaren är, lön, arbetstider, övertidsersättning, semester och eventuella andra ersättningar som är aktuella för löneindrivningen.
 • Lönespecifikationer – till exempel de senaste två månadernas specifikationer eller annars relevanta månaders specifikationer.
 • Annan relevant dokumentation – till exempel bonus- och provisionsavtal, kvitton avseende utlägg för omkostnader i tjänsten.
Text: Alex Welter Uppdaterat: 2015-09-08

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar i Ledarnas lönestatistik.

 
Gör Lönekollen – Lönestatistik för chefer

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem