Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Sätta medarbetares lön

Sifferlösa avtal ökar i antal och allt fler chefer får ansvar för att bedöma individuella prestationer och sätta differentierade löner på sina medarbetare. Det är en uppgift som ställer krav på din kommunikativa förmåga som chef.

Du ska bedöma medarbetarens prestation och beteende och värdera dessa i pengar. Bedömningen ska motiveras så att medarbetaren förstår, vilket kräver att du vågar ge ärlig och rak återkoppling som utgår från tydliga och på förhand överenskomna lönekriterier.

Medarbetarna måste förstå hur lönen sätts. Vad som bedöms, hur bedömningen går till och vem som bedömer och fattar beslut om ny lön.

Det är viktigt att medarbetarna upplever att de blir respektfullt och rättvist bemötta under hela lönesättningsprocessen. Ju mer förutsägbar och konsekvent processen är, desto större sannolikhet för att medarbetarna upplever att bedömningarna är rättvisa.

Tio tips för en förbättrad lönesättning

  1. Öka öppenheten kring lönesättningsprocessen. Presentera tänkt process, tidsplan och vilka roller som chefer, medarbetare och fack har.
  2. Se till att ha löneforum för chefer på olika nivåer, ni behöver vara samspelta i hur medarbetarna ska lönesättas samt stötta varandra i era beslut.
  3. Utbilda dig och dina medarbetare i lönesamtal.
  4. Låt medarbetarna ha inflytande över löneprocessen, utveckla kontinuerligt utifrån medarbetarnas utvärderingar.
  5. Alla måste ha samma chans att uppfylla de lönekriterier som finns. Inga individer eller grupper får gynnas eller missgynnas.
  6. Ge kontinuerlig återkoppling under året kring hur dina medarbetare ska jobba för att kunna vara aktuella för en löneökning.
  7. Skyll inte på andra, det visar bara att du inte har mandat att sätta lön. Medarbetaren har rätt att möta en chef som kan motivera sitt beslut.
  8. Se till att lönesamtalen genomförs på samma sätt för alla. Ju bättre struktur ni har, desto mindre blir känslan av orättvisa.
  9. Utvärdera alltid processen – blev lönesättningen rätt? Reagerade medarbetarna som jag förväntat mig?

Förlika dig med tanken att alla kan vara nöjda med processen även om de inte alltid är nöjda med utfallet.

 

Boktips

Lönesamtal och lönesättning
Lönesamtal och lönesättning

Författare: Tommy Wahlström
Förlag: Liber

 

 

 Affärsstödjande lönebildning
Affärsstödjande lönebildning

Författare: Anders Palm
Förlag: Ekerlids

 

 

 
Konsten att sätta lön – en fråga om förnuft eller känslor?

Förlag: CE Fritzes AB

Text: Johan Thesslin Uppdaterat: 2015-05-07

Digital kurs: Motiverande lönesättning

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

För dig som har gått vår kurs om motiverande lönesättning

Bli medlem