Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Exempel på en lönestrategi

Här nedan kan du läsa ett exempel på en lönestrategi.

I min verksamhet ska det finnas en tydlig koppling mellan mål, resultat och lön. Utgångspunkten för målen är verksamhetens övergripande mål och strategi.

Den lön jag fastställer vid lönerevision ska uppfattas som en bekräftelse på medarbetarens förväntade resultat och utveckling. Jag vill belöna de medarbetare som presterar utöver det normala. Jag ska speciellt lyfta respektive medarbetares bidrag till utvecklingen av verksamheten då detta gynnar konkurrenskraften på längre sikt.

Jag driver min verksamhet genom dialog med mina medarbetare. Min lönesättning ska grundas dels i den löpande dialogen och dels i samtal där vi stämmer av de mål vi kommit överens om i förhållande till verksamhetens utveckling. Dialogen ger mig som chef möjlighet att se och bekräfta medarbetarna och fånga problem i tid.

Lönestrukturen och respektive medarbetares lön ska inom 3 år spegla bidraget till verksamheten. Jag ska löpande förankra mitt synsätt på lön i chefsgruppen där vi också ska ha samsyn kring lönestrukturen. Det är min absoluta ambition att mina medarbetare ska känna till företagets lönepolicy, kriterier och hur jag arbetar med lön.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-02-17

Digital kurs: Motiverande lönesättning

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem