Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Lönesättning genom samtal

För att kunna sätta lön efter prestation måste du som chef vara insatt i dina medarbetares prestationer. Många gånger har chefer idag helt självgående medarbetare som planerar och utför sitt arbete efter egen förmåga. För att kunna göra relevanta bedömningar bör avstämningar göras kontinuerligt.

Ledarnas löneprocess bygger på flera olika samtal, hur du själv gör ditt upplägg utgår från din verksamhet. Ibland sitter man långt ifrån medarbetare geografiskt och tidsmässigt och avstämningar kanske fungerar bättre via telefon eller mejl. Ibland passar fler och kortare avstämningar ibland förre och längre möten – kort sagt det viktigaste är att återkoppling sker.

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan dig som chef och din medarbetare. Syftet är att ni båda ska få chansen att framföra era synpunkter på medarbetarens prestation och utveckling. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.


Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan dig som chef och din medarbetare. Syftet är att ni båda ska få chansen att framföra era synpunkter på medarbetarens prestation och utveckling. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.

 

 

Text: Johan Thesslin Uppdaterat: 2016-02-08

Digital kurs: Motiverande lönesättning

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem