Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal handlar om mycket mer än kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det är ett tillfälle där ni formulerar de mål som medarbetaren behöver nå för att ni ska lyckas nå önskvärt resultat.

Vilka förutsättningar behöver du ge medarbetaren för att denne ska uppfylla sina mål? En dialog om vilka krav på kunskap som ställs på arbetet och krav på färdigheter bör diskuteras liksom vilken eventuell kompetensutveckling som kan behövas. Men det kan också vara ett tillfälle för dig att få återkoppling kring ditt ledarskap.

Till skillnad från de samtal du har med dina medarbetare i vardagen ger utvecklingssamtal tillfälle att ostört samtala om frågor som är viktiga för dig, den enskilde medarbetaren och verksamhetens utveckling.

Utvecklingssamtal gör att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten. Det ger ofta utdelning i form av ökat engagemang och förhöjd kreativitet. Läs mer om utvecklingssamtal

Text: Johan Thesslin Uppdaterat: 2015-05-07

Digital kurs: Motiverande lönesättning

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem