Senaste nytt om lön

– Här hittar du de senaste nyheterna om lön, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna. 

 • 2016-11-25

  Lika löneökning vanligast i lärarlyftet

  (Lärarnas Nyheter)

  Regeringen har varit tydlig med att lärarlönelyftet ska leda till rejäla löneökningar för de särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger som väljs ut. Samtidigt har den gjort det möjligt för huvudmännen att höja lönerna olika mycket för olika medarbetare.

  För att uppnå det dubbla syftet har regeringen slagit fast att lönerna ska öka med mellan 2 500 och 3 500 kronor och så länge snittet hålls kan löneökningarna vara hur höga eller låga som helst för enskilda medarbetare.Trots det har endast 44 procent av kommunerna valt att differentiera löneökningarna visar en enkät som Lärarnas tidning har gjort och där 80 procent av kommunerna svarade.

 • 2016-11-24

  Återigen krav på avtal utan siffror för myndighetsanställda

  (Publikt)

  Arbetsgivarverket ska även i 2017 års avtalsrörelse försöka driva igenom att det centrala avtalet för myndighetsanställda blir sifferlöst. Det slogs fast i ett inriktningsbeslut på organisationens årsmöte.

 • 2016-11-06

  Löneväxla till dig en cykel

  (Upsala Nya Tidning)

  Uppsala kommun har beslutat erbjuda sina anställda att öka sin tjänstepension genom löneväxling. Det ska också gå att växla till sig en ny cykel.

 • 2016-10-27

  Ericsson slopar kortsiktig bonus

  (SVT Uppdrag granskning)

  I samband med att Börje Ekholm tillträdde som VD på Ericsson meddelande företaget att de slopar de kritiserade kortsiktiga bonusarna. Dessa bonusar har successivt höjts de senaste tio åren och har legat på 160 % av den fasta lönen vilket är mycket högt i branschen.  VD:s bonusutveckling har inte matchats av aktieägarutdelningen och istället införs långsiktig bonus i form av aktier och aktier och aktieköp. 

  Kommentar: det har framförts mycket kritik mot löneutveckling för personer i ledande ställning där motsvarande ekonomiska utveckling inte synts i verksamheten. Kritiken har nått Sverige och nu införs handgripliga åtgärder i ett av Sveriges mest kända företag vilket troligen kommer att ha ett stort symboliskt värde.

 • 2016-10-22

  Siffra eller sifferlöst spelar ingen roll för lönen

  (Naturvetarna)

  Att byta jobb eller bli chef betyder mer för löneutvecklingen än vilken avtalsmodell som tillämpas, enligt en ny rapport från Saco. 

  – Det finns ingen skillnad i lönehöjning under åren 2013 och 2014 mellan sifferlöst avtal och stupstock eller centralt fastställd lönepott. Att byta jobb eller position har större betydelse för lönen än siffra eller inte i avtalen, säger Lena Granqvist på Saco står bakom rapporten.

  I den unika undersökningen har man rensat för faktorer som skulle kunna påverka resultatet exempelvis sådana som har bytt jobb eller ändrat position och till exempel blivit chef.

 • 2016-10-10

  Nya regler pressar britter att höja kvinnolöner

  (Omni)

  För kvinnor i Storbritannien har det sannolikt aldrig funnits ett bättre tillfälle att kräva löneförhöjning än nu, enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Detta beror på att nya regler införs där företag måste redovisa löner och bonus för kvinnor och män. Redovisningen ska ske från och med i april 2018, men avser medel- och medianlönerna från april 2016 och framåt.  Uppgifterna som redovisas av företagen kommer att visas i en databas så att allmänheten kan ta del av innehållet. 

 • 2016-10-06

  Är vinstdelning framtidens lönebildning?

  (Arbetsmarknadsnytt)

  Finansiellt deltagande, oftast i form av vinstdelning, har blivit ett allt vanligare fenomen i svenska företag. Parallellt har frågan om systemet kan bli en del av den ordinarie lönebildningen blivit allt mer omdiskuterad. Finansiellt deltagande är en sorts företagsnära lönebildning, enligt Nils Karlson, vd på Ratio som höll ett seminarium i ämnet. – Att företag jobbar med detta vid sidan av det ordinarie lönesystemet är vanligare än många tror.

  – Individuella system kan leda till att man arbetar för sig själv, inte för gruppen. Med mer kollektiva system kan man kringgå den problematiken till viss del. Negativt är den finansiella risken för den anställda, att man blir exponerad utifrån hur företaget går, sade Henrik Malm Lindberg, doktor i ekonomisk historia.

   

   

 • 2016-09-09

  Här är de bästa tipsen - så blir du hatad som vd

  (Veckans Affärer)

  Om du är vd och lite väl omtyckt bjuder VA.se här på några bra knep att ta till för att ändra på den saken.
  En lön som sticker i ögonen på anställda. Det är ett av de allra bästa sätten för en vd att bli riktigt hatad av personalen. Det visar en undersökning från Glassdoor – en webbsajt där anställda anonymt utvärderar företag och ledningar. De mest omtyckta vd:arna delar en rad egenskaper som de mest hatade saknar.
  En tydlig trend är bland annat att de mest omtyckta vd:arna också är grundare till de företag man leder. 8 av 10 vd:ar med allra sämst betyg har däremot inte varit med och grundat bolaget.

 • 2016-09-07

  Kvinnor får oftare nej till begärt lönelyft

  (Publikt)

  Teorin att kvinnor är för blyga för att begära löneökning, jämfört med manliga kollegor, tillbakavisas i en brittisk studie. Kvinnor begär lönelyft lika ofta, men får oftare nej av chefen.
  Tre brittiska forskare studerade uppgifter av 4 600 anställda i Australien från 4 600 ”utvecklingssamtal” under åren 2013-14. När forskarna jämförde män och kvinnor med likartade förutsättningar fann de att män hade 25 procent större chans att få löneförhöjning när de bad om det än kvinnor. Trots att de lika ofta begärde högre lön.

   

 • 2016-07-27

  Högavlönade chefer driver bolag sämst

  (Veckans Affärer)

  Ju bättre betald desto sämre, visar en ny sudie, En ny studie visar att lågavlönade chefer levererar mest avkastning för aktieägare, samtidigt som högavlönade levererar ett klart sämre resultat.

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar i Ledarnas lönestatistik.

 
Gör Lönekollen – Lönestatistik för chefer

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem