Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vad gör Ledaravtalet för min lön?

Ledaravtalet anger ingen procentuell löneökning utan bygger helt och hållet på lokal lönebildning. Till skillnad från många andra avtal så finns inga ramar – varken neråt eller uppåt.

Ledarna har tecknat huvudavtal – Ledaravtalet – med de flesta privata arbetsgivarorganisationerna på arbetsmarknaden. Ledaravtalet, som har funnits sedan 1993, är en modell för lokal lönebildning.

Avtalet utgår från att du tillsammans med din chef för en dialog om ditt uppdrag och ansvar, din kompetens och de resultat och prestationer du uppnått. Ni ska starta med ett utvecklings-/målsamtal, följa upp under året och avsluta med att komma överens om ny lön i ett lönesamtal. Din lön ska spegla det ansvar du har, den kompetens och de prestationer du bidragit med.

Om du inte erbjuds någon löneökning alls

I avtalet finns också en särskild skrivning vad som gäller om en medlem inte erbjuds någon löneökning alls. Då finns krav på att man ska föra särskilda överläggningar om den personens förutsättningar för arbetsuppgifterna och vilka behov av kompetenshöjande insatser som behövs. I vissa avtal är formuleringen "inga eller ringa löneökning". Skälet är att det inte ska vara möjligt att gå runt kraven på överläggningar genom att ge 50 kronor i löneökning.

I företag där Ledarna har företrädare ska de tillsammans med arbetsgivaren komma överens om hur löneprocessen ska utformas – en lokal tillämpning.

Vad kan jag kräva?

Du ska ha förberedda och strukturerade samtal – i form av till exempel utvecklingssamtal och lönesamtal – med din chef. I samtalen ska ni gå igenom förväntningar, förutsättningar, mål och hur dina resultat och prestationer ska utvärderas. Om din chef inte bjuder in till samtalen så kan du ta initiativet. Förbered gärna ett antal frågor som du vill diskutera och lämna över dem till din chef i god tid innan samtalet.

Du ska ha lönerevision en gång per år om annan överenskommelse inte träffats lokalt på företaget.

Vad händer om vi inte blir överens?

Om du inte kan komma överens med din chef så ska du i första hand vända dig till företrädaren på din arbetsplats. Finns det ingen företrädare på din arbetsplats så kan du vända dig till Ledarnas Chefsrådgivning. Det stöd du får handlar i första hand om hur lönesättningen har gått till, och inte om löneökningen i sig. Ofta har det brustit i kommunikationen mellan medlemmen och arbetsgivaren, till exempel chefens motivering till löneförslaget.

En tydlig lönepolitik

Som chef kan du alltid ta initiativ till en dialog om verksamhetens lönepolitik – och sånt som du tycker behöver förbättras. Alla verksamheter behöver tydliga spelregler för att lönesättningen ska fungera. Några av de frågor som bör tydliggöras är

  •  vilka lönekriterier som gäller
  •  vem som bedömer och sätter lön
  •  vilka samtal lönesättande chefer ska genomföra
  •  vilken utbildning  lönesättande chefer får
  •  hur samtal och överenskommelser ska dokumenteras
  •  vilka tidpunkter som gäller.
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2013-02-14

Allt om Ledaravtalet

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem