Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Medarbetarsamtal

Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om all slags interaktion med medarbetare, till exempel att samtala, informera, instruera, presentera och, inte minst, att lyssna.

Sättet att kommunicera är en framgångsfaktor i ledarskapet. Lär dig tala med och inte förbi dina medarbetare!

Medarbetarsamtal skapar delaktighet

Genom medarbetarsamtal skapar du delaktighet och engagemang. Du kan entusiasmera och stödja dina medarbetare, ge återkoppling och bli bättre på att hantera konflikter.

Dialog är kommunikation när den är som bäst och kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte. Kommunicerar gör du med ord, i skrift och med hjälp av ditt kroppsspråk. Du använder dig både av verbal och icke-verbal kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen är väldigt viktig.

Mer än ord

Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, menar att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta 7 procent från orden, 38 procent från rösten och hela 55 procent från kroppsspråket.

Detta är mest användbart då du möter en människa för första gången, men kan ändå vara värt att reflektera över. Risken är uppenbar att ditt kroppsspråk avslöjar dig i situationer där du säger saker du inte menar eller försöker dölja sanningar.

 

Boktips

Samtal som utvecklar: En handbok för chefer och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd
Samtal som utvecklar: En handbok för chefer och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd

Författare: Marika Ronthy-Österberg och Susanne Rosendahl
Förlag: Liber

 

Chefen som kunde tala med medarbetare – för både resultat och trivsel
Chefen som kunde tala med medarbetare – för både resultat och trivsel

Författare: Åsa-Mia Fellinger
Förlag: Telegram Förlag

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem