Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Återkoppling

Återkoppling, eller feedback, handlar om att ge beröm och kritik på ett konstruktivt sätt, med en uppriktig önskan att förstärka eller utveckla. Kontinuerlig återkoppling är ett verktyg som gör att du kan utveckla både medarbetare och verksamhet.

Människor behöver bekräftelse på prestationer och beteenden och utan återkoppling skapas osäkerhet och utrymme för tolkningar. Ge därför dina medarbetare återkoppling – både stärkande och utvecklande. Får dina medarbetare ingen återkoppling kan det leda till bristande engagemang och sämre arbetsprestationer.

Tanken med att ge återkoppling är att något ska bli annorlunda efteråt. Att ge ospecifik återkoppling utan att personen får en uppfattning om vad i beteendet som fungerar bra eller behöver förändras är därför kontraproduktivt: till exempel ”bra jobbat, fortsätt så” eller ”det där var inte bra”. Sådan återkoppling kan till och med vara försämrande för arbetsprestationen visar forskning.

Vad du vill uppnå

Börja därför med att fundera på vad du vill ska hända efteråt. Vad vill du åstadkomma med att ge återkopplingen? Är den stärkande och pekar ut det som du upplever fungerar hos den andre? Är den utvecklande och du vill att medarbetaren ska förändra något i sitt beteende?

Återkoppling är inget facit: du beskriver hur du upplever den andres beteende och vad det leder till. Hur du ger återkopplingen avgör hur väl den andre kan ta emot återkopplingen och hur väl den kan omsätta det som sägs i sitt beteende.

Utgå från din upplevelse

För att återkopplingen ska kunna tas emot på ett bra sätt behöver du använda jag-budskap. Det innebär att talar du om din upplevelse och hur du uppfattar medarbetarens beteende och hur beteendet påverkar dig eller någon annan.

Du utgår från dig själv, utan att värdera. Det gör att du slipper låsningar och försvar. Du bekräftar medarbetaren och ger denne en möjlighet att växa.

Använd jag-budskap för att förmedla det du vill ha sagt:

 • Jag förstår inte vad du menar. (I stället för "Du förklarar dåligt.")
 • Jag tror inte den uppgiften är korrekt. (I stället för "Du ljuger.")
 • Jag vill lägga till en sak. (I stället för "Du glömde en sak".)
 • Jag har en annan uppfattning. (I stället för "Du har fel".)

Hur ge återkoppling?

Tre steg

Genom att följa dessa tre steg hjälper du medarbetaren att ta emot och omsätta din återkoppling till handling. Beskriv först situationen och den andres beteende, därefter vilka konsekvenser beteendet får på omgivningen och sist vad som kan göras annorlunda:

 1. Beskriv situationen och den andres beteende
  - Jag
  - Ser – hör - upplever
 2. Beskriv hur beteendet påverkar dig och andra
  - Tolkar
  - Känsla
  - Konsekvens
 3. Önskan
  - Jag
  - Bekriv vad du vill li annourlunda

Exempel på utvecklande återkoppling:

"När du ... inte tar fram materialet i tid så känner jag mig ... besviken och resultatet är ... att jag blir osäker på om jag kan lita på att du kommer att hålla dina löften framöver. Jag vill att du ... säger till i god tid om du har problem med att hinna med det du lovat att göra."

När du ger stärkande återkoppling följer du samma steg, men kan utelämna det sista:

"När du ... utan att jag behöver säga något tar tag i uppgiften och strukturerar upp processen så känner jag mig så lättad. Jag förstår att jag kan lita på dig, att du förstår vad som ska göras vilket gör att jag känner mig mindre stressad."

Tänk på att

 • beskriva vad du ser eller hör
 • uttrycka de känslor handlingen väcker hos dig
 • beskriva konsekvenserna av handlingen och varför du reagerar som du gör
 • ange en önskad förändring.

Vanliga fallgropar

 • Du beskriver inte beteendet tillräckligt specifikt
 • Du förklarar inte tydligt nog vilken effekt beteendet leder till
 • Du generaliserar och förenklar
 • Du tolkar och filtrerar information
 • Du moraliserar och mästrar i stället för att vara saklig
 • Du ger personomdöme i stället för att beskriva (önskvärt) beteende

Tips för att utveckla din återkoppling

 • Utgå från tre huvudsakliga punkter när du ger återkoppling. Dessa är: Fortsätt med... Minska, tona ner... Börja med...
 • Sätt upp mål för att ge återkoppling till dina medarbetare regelbundet i vardagen. Hur ofta avgör du.
 • Be själv om återkoppling, till exempel på dig som mötesledare, på ditt ledarskap eller annat som är viktigt i förhållande till dina medarbetare eller kollegor.  
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2014-10-21

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem