Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Försvarsmekanismer

Försvarsbeteenden är en naturlig reaktion när vi känner oss pressade eller hotade. Det kan verka irrationellt, men är ofta ett sätt att klara sig vid en konflikt eller kris.

Det kan vara bra känna igen och lära sig att hantera några av de vanligaste försvarsmekanismerna:

Förnekande
Vid förnekande negligeras en fara även om den är klart synlig. Exempelvis kan människor vid förändring av arbetsuppgifter vägra inse att just de berörs av förändringarna.

Förträngning
Förträngning innebär att man glömmer bort obehagliga händelser. Detta gör att man inte tar till sig situationer som man kan lära av, vilket kan vara viktigt för mognad och personlig utveckling.

Idyllisering
Vid idyllisering hanteras problemen genom förenkling, man vägrar se en konflikt. "Vi som har det så bra har inga konflikter" är en vanlig reaktion vid idyllisering. Egentligen handlar det om att man inte orkar eller vill se konflikten. 

Intellektualisering
Vid intellektualisering försöker man begränsa plågsamma känslor genom att tänka abstrakt och generalisera.

Rationalisering
Rationalisering innebär att man försöker dölja sina egentliga motiv genom att hitta på lugna och självrättfärdigande förklaringar.

Projicering
Vid projicering hanteras problemen genom att felaktigt tillskriva dem till någon annan.

 

Att hantera försvarsmekanismer

Ha en öppen dialog, både vid kraftiga reaktioner och vid ingen reaktion alls. Lyssna och försök förstå reaktionen, hjälp din medarbetare vidare i sin bearbetning. Medarbetaren måste få känna ditt stöd och att du finns närvarande. Vid besvärliga reaktioner kanske du till och med behöver skaffa professionell hjälp.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2014-08-13

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem